<< สร้างลายเส้นเป็นภาพ Background >> 
เขียนโดย คุณ tuk_tuk_ja
 
กำหนดขนาดของภาพที่ต้องการสร้าง
กด Ctrl+N
กำหนดรายละเอียดต่างๆ


คลิกสร้างเลเยอร์ใหม่ (Create a new layer)


คลิกคำสั่ง Filter => Render => Clouds
คลิกคำสั่ง Filter =>Pixelate => Mezzotint


ที่หน้าต่าง Mezzotint กำหนด Type เป็น Long strokes


คลิกคำสั่ง Filter => Blur => Radial Blur

กำหนดค่า
Amount = 100
Blur Method = Zoom
Quality = Best
คลิกคำสั่ง Filter => Distort =>Twirl


กำหนดค่า
Angle = 200
Copy laye เพิ่มโดยคลิกที่ Layer1
คลิกขวาเลือก Duplicate layer


ตั้งชื่อ Layer หรือจะใช้ตามที่โปรแกรมตั้งให้ก็ได้ค่ะ


คลิกที่ Layer 1 copy


คลิกคำสั่ง Filter => Distort =>Twirl อีกครั้ง


กำหนดค่า Angle = -400
ยังคงอยู่ที่ Layer 1 copy ให้เปลี่ยน Layer Blending Mode เป็น Lighten


กด Ctrl+E เพื่อรวม Layer  1 copy กับ Layer1 เข้าด้วยกัน


คลิก Filter => Distort => Twirl


กำหนดคค่า Angle = 200


ถึงขั้นตอนของการปรับแต่งสี Image => Adjustments => Hue/Saturation ปรับแต่งค่าสีตามต้องการค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ Background ไปประยุกต์ใช้แล้วจ้า ^^
 
15 มีนาคม 2008