<< การทำภาพแพนด้าน้อยน่ารักด้วย photoshop >> 
เรียบเรียงโดย คุณ krittiya
 
ที่มาของบทความ : 50 workshop แบบเซียน ทีมวิชาการ เอสพีซีบุคส์

1.เตรียมพื้นที่ทำงาน  H= 400  X  W= 400 Pixels กำหนดชื่ว่า Panda   คลิกที่ไอคอน Create New Layer กำหนดชื่อเลอยอร์ใหม่ว่า Panda  เลือกทำงานในเลเยอร์ Panda  ใช้เครื่องมือ Elipt[cal Marquee สร้างซีเลคชั่น  วงรี ดังภาพ แล้ว Fill  ลงซีเล็คชั่น2.คลิกที่ไอคอน Create  New Layer  เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่กำหนดชื่อว่า Eye เลือกทำงานในเลเยอร์Eye ใช้เครื่องมื อEliptical Marquee สร้างSelectionวงกลมขึ้นในภาพ แล้ว Fill สีดำลงในซีเล็คชั่น3.คลิกที่ไอคอน Create New Layer  เพื่อสร้าง เลเยอร์ใหม่กำหนดชื่อว่า W-line เลือกทำงานในเลยอร์ W-line ใช้เครื่องมือ Eliptical Marqueeสร้างSelectionวงกลมขึ้นดังในภาพ กำหนดสีใน Fourground  Color Set เป้นสีขาว แล้วคลิกที่เมนู Edit>strokeกำหนดค่า Widtt=3Px,Location=Outside แล้วคลิกปุ่ม Ok4.เลือกทำงานในเลเยอร์ W-Line กดแป้นCTrl+E เพื่อ Merge Down เลเยอร์ W-Line เข้ากับเลเยอร์Eye5.ทำสำเนาเลเยอร์ Eyeโดยการลากเลเยณ์ ฎั ไปวางทับไอคอนCreate New Layer แล้วใช็ Move Tool ย้ายตำแหน่งของภาะในเลเยอร์ Eye copy ตามในภาพ แล้วกดแป้นCtrl+E เพื่อ  Merge Down เลเยอร์ Eyecopyเข้ากับเลเยอร์ Eye

6.คลิกที่เอคอน Create New Layer กำหนดชื่อใหม่ว่า  Shafow เลือกทำงานในเลเยอร์ Panda  กดแป้น Ctrl  ค้างเอาไว้แล้วคลิกเลเยอร์ Panda  เพื่อ Selecion ภาพทั้งหมด ในเลเยอร์7.กลับไปทำงานในเลเยอร์Shadow  กำหนดสีใน Foreground Color Set ให้เป็นสีเทา R138,G,138,B138ใช้AirBrush Tool โดยเลือกแบบขอบฟุ้ง และมหัวแปรงขนาดใหญ่สักหน่อย พ่นใส่เงาใน Shadow ดังในภาพ
(ใช้ทักษะในศิลปะเล็กน้อย
8.เปลี่ยนMode ของเลเยอร์ Shadow ให้เป็น Multipiy9.เลือกทำงานในเลเยอร์Eye กดแป้น Ctrl +E เพื่อ Merge Down  เลเยอร์Eye เข้ากับเลเยอร์ Panda เลือกทำงานในเลเยอร์ Panda (Seledtionเดิมที่เลือกเอาไว้จากข้อ6 ยังไม่ Deselect)
10.คลิกที่เมนู Fillter > Distrot>Pinch กำหนดค่า Amount =-55 แล้วคลิกปุ่มโอเค จากนั้น Deselect11.คลิกที่ไอคอน ์New Layer  เพื้อสร้างเลเยอร์ใหม่กำหนดชื่อว่า nose  แล้วย้ายไปอยู่เป็นเลเยอร์บนสุด เลือกทำงาน ในเลเยอร์ ์Nose ใช้เครื่องมือElipticalMaquee สร้างซีเล็คชั่น วงกลมขึ้นดังภาพ แล้ว Fill สีดำลงไป12.เลือกทำงานในเลเยอร์ Nose คลิกที่ไอคอนAdd Layer Stye  เลือกที่  ฺBevel and Emboss  กำหนดค่าตามตัวอย่างแล้วจึงDeselect13.คลิกที่ไอคอน Create New Layer เพื่อสร้างเลอยอร์ใหม่กำหนดชื่อว่า Ear แล้วย้ายไปอยู่เหนือเลเยอร์Background เลือกทำงานในเลเยอร์ Ear  ใช้เครื่องมือ Eliptpcal Maquee  สร้าง ซีเล็คชั่น วงกลมขึ้นดังกล่าวแล้ว Fill  สีดำลงไป แล้วสั่ง Deselect14.เลือกการทำงานในเลเยอร์ Ear คลิกไอคอน Add a layer stype  เลือกคลิกที่ Bevel and Emboss กำหนดตามตัวอย่างกำหนด15.ทำสำเนา Ear ขึ้นมาโดยการลากเลเยอร์EarไปวางทับไอคอนCreate Layer  แล้วใช้ Move Tool ย้ายตำแหน่งของภาพในเลเยอร์ Ear copy ตามในภาพก็จะได้หูมาครบสองช้าง จบขั้นตอนการทำงาน 
 
27 กุมภาพันธ์ 2008