<< สร้างวงแหวนให้ลูกโลก >> 
เขียนโดย คุณ tuk_tuk_ja
 
วิธีหนึ่งที่สามารถสร้างเส้นล้อมวัตถุได้
ตัวอย่างนี้ใช้ลูกโลก
ปิดไฟล์ลูกโลกไว้ก่อน
สร้าง layerใหม่ขึ้นมา 1 layer


คลิก brush ปรับคุณสมบัติของ brush ตามตัวอย่างหรือแล้วแต่ความชอบค่ะ


ระบาย brush ตามตัวอย่าง หรือแล้วแต่ความชอบค่ะ


คลิก Filter > Distort > Twril...


ปรับค่าตามตัวอย่างหรือความชอบค่อ


จะได้งานประมาณนี้นะคะ


คลิกขวา เลือกคำสั่ง Distort และปรับให้ได้ลักษณะคล้ายวงรีเล็กน้อย


เปิดภาพลูกโลก ขึ้นมา ปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่พอต้องการค่ะ



คลิก Add layer mask



ปรับ brush ให้กลับมาลักษณะเหมือนเดิม



ระบาย brush ที่ layer mask บังส่วนที่ไม่ต้องการใช้งาน


จะได้งานลักษณะประมาณนี้


วงแหวนจะออกมามีลักษณะอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือก brush มาใช้งานค่ะ
ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ
 
10 มีนาคม 2008