<< สร้างวงแหวนให้ลูกโลก >> 
เขียนโดย คุณ tuk_tuk_ja
 
วิธีหนึ่งที่สามารถสร้างเส้นล้อมวัตถุได้
ตัวอย่างนี้ใช้ลูกโลก
ปิดไฟล์ลูกโลกไว้ก่อน
สร้าง layerใหม่ขึ้นมา 1 layer


คลิก brush ปรับคุณสมบัติของ brush ตามตัวอย่างหรือแล้วแต่ความชอบค่ะ


ระบาย brush ตามตัวอย่าง หรือแล้วแต่ความชอบค่ะ


คลิก Filter > Distort > Twril...


ปรับค่าตามตัวอย่างหรือความชอบค่อ


จะได้งานประมาณนี้นะคะ


คลิกขวา เลือกคำสั่ง Distort และปรับให้ได้ลักษณะคล้ายวงรีเล็กน้อย


เปิดภาพลูกโลก ขึ้นมา ปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่พอต้องการค่ะคลิก Add layer maskปรับ brush ให้กลับมาลักษณะเหมือนเดิมระบาย brush ที่ layer mask บังส่วนที่ไม่ต้องการใช้งาน


จะได้งานลักษณะประมาณนี้


วงแหวนจะออกมามีลักษณะอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือก brush มาใช้งานค่ะ
ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ
 
10 มีนาคม 2008