<< สร้าง selection ภาพ โดยใช้ channel >> 
เขียนโดย คุณ tuk_tuk_ja
 
ลองมา di-cut ภาพ ด้วยวิธีใช้ channel สี เข้ามาช่วยดูบ้างดีกว่าเนาะ

เปิดภาที่ต้องการสร้าง selection

คลิกchannel
ลองคลิกปิดที่ตรงตำแหน่งดวงตา ที่ละสี Red Green Blue 
เลือกคลิกเปิดดวงตาเฉพาะ layer ที่มีความแตกต่างของสีมากที่สุด (contrast) 1 สี
สำหรับภาพตัวอย่างสีที่มีความแตกต่างกันมาที่สุด คือ  blue ค่ะ

copy Layer blue  โดยคลิกที่ Layer blue ลากมาวางทับที่ create  new channel
คลิกที่  Layer blue copy
Image >> Adjustments >> Levels...
ปรับค่าของสีให้เห็นความแตกต่างมากขึ้น โดยเลื่อนปรับตามความเหมาะสมค่ะ
เมื่อปรับได้ตามความต้องการ กด OK ค่ะ
คลิกสี Foreground เป็นสีขาว
คลิก Brush tool กำหนด brush เป็น Hard round ขนาด  brush ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานค่ะ
ระบาย brush ลงบนพื้นสีขาวบริเวณที่เป็นสีดำทั้งหมด
คลิกสี Foreground เป็นสีดำ
คลิก Brush tool กำหนด brush เป็น Hard round ขนาด  brush ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานค่ะ
ระบาย brush ลงบนพื้นสีดำลบบริเวณที่มีสีทั้งหมดคลิก load channel as selection
กด Ctrl+Shift+I สลับพื้นที่ใช้งานคลิกปิด layer Blue copy
คลิกเปิด layer RGB
กด Ctrl+C
กด Ctrl+N
กด Ctrl+V

ลองดูนะคะ งานที่ di-cut ออกมาจะประณีต หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนการสร้างความแตกต่างของสี(contrast)
และการลงสีขาว และสีดำ ค่ะ
 
08 พฤษภาคม 2008