<< การติดตั้ง Font ภาษาไทยสำหรับ PhotoShop >> 
เขียนโดย คุณ บาทเดียว
 
Font ภาษาไทยสำหรับ PhotoShop ที่ใช้ได้แน่ๆก็ DSE กับ PSL ครับ

การติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากครับ เข้าไปที่
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts

สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตั้งชื่ออะไรก็ได้ เช่น ThaiFonts
จากนั้นก็ก็อปเอาฟอนท์ภาษาไทยไปไว้ในโฟลเดอร์นั้น

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts\ThaiFonts


สำหรับการแก้สระลอยให้ใช้ ASCII Code แทน (ไม่แน่ใจว่าเรียกแบบนี้หรือเปล่านะ)

สำหรับ Font ตระกูล DB, JS, PSL

ไม้เอก - ใช้ Alt+0139
ไม้โท - ใช้ Alt+0140
ไม้ตรี - ใช้ Alt+0141
ไม้จัตวา - ใช้ Alt+0142
การันตร์ - ใช้ Alt+0143

ถ้าเป็น Font ตระกูล DSE ให้ใช้
ไม้เอก - ใช้ Alt+0135
ไม้โท - ใช้ Alt+0136
ไม้ตรี - ใช้ Alt+0137
ไม้จัตวา - ใช้ Alt+0138
การันตร์ - ใช้ Alt+0139


รูปแรกพิมพ์โดยไม่ใช้แป้นโค้ดช่วยส่วนรูปที่สองใช้แป้นโค้ดช่วยแก้สระลอย


 
20 กรกฎาคม 2548