<< สร้าง กรอบรูปแบบใสๆ โปร่งๆ Generator >> 
เขียนโดย คุณ tuk_tuk_ja
 
เปิดภาพต้นฉบับ ขึ้นมาค่ะ copy ภาพขึ้นมา 1 layer
ปิดดวงตาตรงที่เป็น background layer ที่มีรูปกุญแจ จะได้ใช้งานไม่ผิด layer
คลิก layer backgound  copy
คลิก rectangular marquee tool
แดรก(ลาก)เมาส์สร้างขอบเขตของกรอบภาพ
กด ctrl+shift+I เพื่อสลับพื้นที่ใช้นงานค่ะ
สร้าง layerขึ้นมาใหม่ 1 layer
(สังเกตเส้นปะจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะ)
คลิกกำหนดสี foreground
คลิก Paint bucket tool เทสีลงตรงกลางระหว่างเส้นปะทั้ง 2ด้านค่ะ
คลิกขวาที่ layer 1
คลิก Blending Options...
ปรับตั้งค่าตามภาพค่ะ
ปรับค่า fill ให้เหลือสัก 50 % ค่ะ หรือแล้วแต่ความชอบค่ะ
เรียบร้อบหละค่ะ กรอบรูปแบบใสๆ โปร่งๆูู^^

 
06 พฤษภาคม 2008