<< Dicut ภาพ (เป็นดาราได้สบาย) by PhotoShop >> 
เขียนโดย คุณ ฟ้าฝนเป็นใจ
 
ขั้นตอนที่ 1

เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาค่ะ 2 ภาพ คือ ภาพต้นฉบับ และ ภาพของเรา (ในที่นี้ให้ภาพอาร์โนล์เป็นภาพต้นฉบับ และภาพพี่เบิร์ด เป็นภาพเรานะคะ)

จะได้ดังภาพค่ะ

ขั้นที่ 2

ใช้เครื่องมือตามภาพนี้ ลากครอบในส่วนของใบหน้าจากภาพของเรา (พี่เบิร์ด) จากนั้น Copy ภาพไป Paste ไว้ในไฟล์ต้นฉบับ (อาร์โนล์)ขั้นที่ 3

ใช้ยางลบ (ในภาพ) ลบส่วนที่เกินออกไป
** ควรปรับหัวยางลบให้เป็นแบบขอบเบลอ **

ขั้นที่ 4

ลดหรือขยายในส่วนใบหน้าที่เราตัดเสร็จแล้ว ด้วยคำสั่ง Edit >> Free Tranceform (ตามภาพ) จากนั้นกด Enter

ขั้นที่ 5

ปรับสีของภาพหน้าตา (พี่เบิร์ด) ให้กลมกลืนกับสีของภาพต้นฉบับ ด้วยคำสั่ง Image >> Adjustment >> Color Balance

เรียบร้อยค่ะ จากนั้นก็ Save ไฟล์ และนำไปใช้งานได้เลยค่ะ

 
11 เมษายน 2548