<< การเปลี่ยนรูป Tool Bar สำหรับผู้ใช้ IE >> 
เขียนโดย คุณ Kit
 
ก่อนอื่นต้องหารูปที่ต้องการก่อนนะครับ  และควรต้องเป็นรูปที่ขนาด 800 x 70 pixels  ถ้าหากไม่ได้ขนาดที่ต้องการ  ก็ให้ทำการเปลี่ยนขนาดก่อนนะครับ  ด้วยโปรแกรม

ในที่นี้ผมใช้ PhotoShop  โดยเข้าไปที่ Image >> Image Size  แล้วตั้งค่าตามรูปเลยครับ

เมื่อได้รูปแล้วก็ทำการ Save ครับ  โดยเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ  และทำการตั้งชื่อ  ในที่นี้ผมตั้งเป็น ie  ส่วนไฟล์รูปให้เลือกเป็น .BMP เท่านั้นครับ

หน้าต่าง BMP Option ให้คลิก OK ได้เลยครับเมื่อได้แล้วก็เข้าไปที่ Registry Editor แล้วไปที่

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

แล้วคลิกขวาที่ Toolbar >> New >> String Valueแล้วตั้งชื่อเป็น BackBitMap  จากนั้นทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Value data  ให้พิมพ์ที่อยู่ของรูปภาพที่เราต้องการ  แล้วคลิก OK

ลองเปิดหน้าต่าง IE ก็จะได้รูปที่เราต้องการครับถ้าต้องการเปลี่ยนรูป  ก็แค่เข้าไปเปลี่ยนที่อยู่ของรูปที่ Value data ของ BackBitMap

แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปของ IE ตัวเดิม  ก็แค่เข้าไปลบ String Value ที่สร้างขึ้นมาครับ (รูปสุดท้าย)

 
16 กันยายน 2547