<< มาทำปก CD mp3 ด้วยโปรแกรม Mp3 Printer 1.05 Retail กัน >> 
เขียนโดย คุณ ภูม
 
Mp3 Printer 1.05 Retail

1. ติดตั้งโปรแกรม
2. เปิดโปรแกรม แล้วใส่ Serial NO.......ให้เรียบร้อย
3. ใส่แผ่น CD MP3 เข้าไปในไดรฟ์ CD rom
4. ทำตามภาพเลยครับถ้าต้องการจัดรูปแบบใหม่ก็คลิกไอค่อนบนทูลบาร์ จะได้ดังรูป


 
20 กรกฎาคม 2548