<< วิธีย่อรูปภาพ Gif ให้เล็กลงด้วย Image Ready >> 
เขียนโดย คุณ TinaCat
 
ขอบคุณ คุณ บาทเดียว ที่เคยแนะนำวิธีไว้ค่ะ เราขอนำมาเขียนใหม่เองอีกรอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ซึ่งจะมีวิธีย่อรูปภาพ และการ Crop รูปภาพให้เล็กลงค่ะ


วิธีย่อรูปภาพ Gif ให้เล็กลงด้วย Image Ready

เิปิดโปรแกรม Image Ready ขึ้นมา แล้วเปิดรูปภาพที่ต้องการย่อขนาดค่ะไปที่เมนู Image >> Image Size...เลือกขนาดรูปตามต้องการค่ะ ตามขนาด pixels และกด OK
ด้านบน Current Size จะแสดงขนาดรูปปัจจุบัน
และด้านล่าง New Size จะเป็นขนาดรูปหลังทำการ Resize แล้วจะเห็นว่าได้ขนาดรูปตามที่ต้องการ ถ้ายังต้องการปรับขนาดรูปอีก ก็ทำซ้ำอีกทีจนพอใจค่ะ
เสร็จแล้วเลือกรูปภาพทั้งหมดในส่วนล่างที่โชว์จำนวน Frame ของรูปค่ะ (ถ้าเลือกไม่ครบ Frame นั้นของรูปก็จะขาดหายไปเลยค่ะ)เมื่อเลือก Frame รูปทั้งหมดแล้ว ก็คลิกที่ Optimized ที่รูปภาพค่ะเสร็จแล้วทำการ Save รูป ให้เลือก Save Optimized As... ค่ะ
(ถ้าเลือก Save Optimized จะเป็นการ Save ทับรูปเดิมเลย ถ้าจะเก็บภาพต้นฉบับไว้ ก็ไม่ควรเลือกเมนูนี้ค่ะ)ตั้งชื่อรูปใหม่สำหรับการย่อขนาดรูปภาพ Gif ก็มีแค่นี้ค่ะ ง่ายๆ


วิธี Crop รูปภาพ Gif (ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก)

วิธีการก็คล้ายๆกับการย่อรูปค่ะ แต่ให้เลือกเมนู Canvas Size... แทนกำหนดขนาดรูปตามต้องการ และเลือกตำแหน่ง (Anchor) ของรูปด้วยว่าเราจะเอาส่วนไหนของรูปภาพเป็นหลัก ในที่นี่เลือกตรงกลางรูปภาพ (Center)ต่อจากนั้น วิธีการก็เหมือนกับการย่อรูป Gif ด้านบนแล้วค่ะ ทำการ Optimized แล้ว Save รูปภาพ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ


รูปภาพตัวอย่าง


รูปภาพก่อนการทำการย่อขนาด
รูปภาพหลังจากย่อขนาดแล้ว
รูปภาพหลังจากที่ทำการ Crop ส่วนเกินออกแล้ว


 
23 กรกฎาคม 2548