<< วิธีใช้งาน SnagIt จับรูปภาพหน้าจอ>> 
เขียนโดย คุณ TinaCat
 
เมื่อติดตั้ง SnagIt แล้ว  เปิดโปรแกรมครั้งแรกจะเห็นหน้าต่างแบบนี้  ก็ให้เลือกเป็น Classic View จะได้ดูง่ายหน่อย...

View >> Classic ViewClassic View หน้าตาเป็นแบบนี้น่ะ...ก่อนอื่นเราก็ต้อง Set ค่าต่างๆของโปรแกรมก่อน  ไปที่ Program Preferences...Global Capture Hotkey ก็เลือกเป็นปุ่ม Print Screen หรือปุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดน่ะ...แล้วก็ดูที่ Program Options  Set ตามที่ต้องการ...ต่อมาก็ดูที่ Input
แรกๆเลือกใช้เป็น Screen ก่อนก็ได้  ใช้พอเป็นแล้วถึงค่อยเลือกอย่างอื่นน่ะ  (ของเราเลือกเป็น Object จับรูปเฉพาะส่วนน่ะ)แล้วก็ดูที่ Properties ต่อเลยนะ...
เลือกตรงนี้น่ะ จะจับรูปภาพที่มีไฟล์เมนูได้  (แบบที่เราทำน่ะ...)แล้วก็ไปดูที่ Output  เลือกว่า Save to File น่ะ  แล้วก็เลือก Preview Window ด้วย  (พอจับรูปแล้วมันจะมีหน้าต่างนึงให้เราดูรูปที่เราเพิ่งทำน่ะ  ถ้าไม่ชอบก็กดทิ้งได้โดยไม่ต้อง Save)เสร็จแล้วก็ดูที่ Properties น่ะ  เลือกเอาว่าจะ Save ภาพเป็นไฟล์อะไร  โดยทั่วไปใช้เป็นไฟล์ Gif จะดีกว่า  (ใช้เป็น Jpg แล้วบางทีสีอาจจะเพี้ยนน่ะ)

แล้วก็เลือก Output Folder น่ะว่าจะเก็บภาพไว้ที่ไหน  และก็เลือกเป็น Automatic File Name  มันจะ Save รูปให้เราอัตโนมัติน่ะ  (เช่น Snag_000.gif)วิธีจับรูปภาพ  ก็กดปุ่มที่ Set ไว้ในตอนแรกเพื่อจับรูปภาพหน้าจอที่ต้องการ

อันนี้คือเวลาเราจับรูปภาพแล้ว  มีหน้าต่าง Preview ให้น่ะ  เราก็สามารถตกแต่งรูปเพิ่มเติมได้เลยน่ะ  เสร็จแล้วก็กด Finish (File) ได้เลยน่ะ  มันจะ Save รูปให้เราเองเลย

 
20 กุมภาพันธ์ 2547