<< การสื่อสารในเครือข่ายด้วย NetMeeting WinXP>>
เขียนโดย คุณ Crazy™
 
ความสามารของ WinXP อีกอย่างที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในเครือข่าย ความสามารถนี้มันจะไม่ถูกติดต้องเองโดยอัตโนมัติ..

แต่เราจะต้องติดตั้งด้วยตนเอง คือเข้าไปที่ไดรฟ์ที่เราติดตั้ง WinXP เช่น C: เข้าไปที่ C:\Program Files\NetMeeting

หรือ Start >> Run >> [CONF]  เพื่อติดตั้ง NetMeetingต่อไปบรรยายด้วยภาพเลยนะค่ะ..


แสดงคุณสมบัติของโปรแกรม


ใส่ชื่อและอีเมล์


หน้าต่างลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต..ปล่อยว่างไวั..เพราะว่าใช้ในเครือข่ายเท่านั้น


เลือกประเภทการเชื่อมต่อ..


เลือกเพื่อสร้าง Chortcut & Quick  Launch


ใช้เสียงในการติดต่อได้..ถ้าอุปกรณ์เหมาะสม


1. เริ่มการติดต่อ..

2. ยกเลิกการติดต่อ..

3. เปิดสมุดรายชื่อ..

4. เล่นวีดีโอ

5. ปรับแต่งเสียง

6. เปิดการแชร์

7. สนทนา (Chat)

8. เปิดโปรแกรมวาดรูป (ผู้ที่เราติดต่อด้วยจะเห็นตามที่เราวาด)

9. เปิดการโอนย้ายข้อมูล..

No in a call = ยังไม่มีการติดต่อ

In a call = ติดต่อแล้ว


ลองเล่นดูนะค่ะ..ยังมีความสามารถของโปรแกรมนี้อีก..แต่ตอนนี้ใช้เครื่องเดี่ยว ๆ เลยไม่มีรูปที่จะประกอบในการติดต่อกับเครือข่าย..

แล้วจะมาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะค่ะ..หรือสมาชิกท่านใด..จะช่วยเพิ่มก็จะดีไม่น้อยค่ะ..

 
17 กุมภาพันธ์ 2550