<< ฝ่าโลกข้อมูลกับ Google >>
เขียนโดย คุณ ::: โยคี :::
 
ข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้  แพร่หลายในโลกของอินเตอร์เน็ต  ยิ่งทุกวันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นๆ  แต่บางครั้ง  การหาข้อมูลที่ต้องการกลับพบอุปสรรค์มากมาย  อาจเป็นเพราะในโลกอินเตอร์เน็ตนี้มันดูกว้างใหญ่เกินไป  การใช้ตัวช่วยในการค้นหา  หรือ Search Engine นับเป็นตัวช่วยที่ดีทำให้เราสะดวกและประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

ถ้าหากเอ่ยถึง Search Engine แล้ว  คงน้อยคนที่ไม่รู้จัก Google (กูเกิ้ล)  คือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเราค้นหาข้อมูลต่างๆมากมายในโลกอินเตอร์เน็ตมาไว้ตรงหน้า  แต่บางครั้งการใช้งานดูเหมือนจะยากเช่นกัน  Search Engine ของ Google นั้น  นับได้ว่ามีความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลกที่เข้าใช้บริการ  เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่างด้วยกัน  และยังสามารถสนับสนุนภาษาท้องถิ่นนั้นๆ  ทำให้มีการแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว  รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากการค้นหานั้นก็นับได้ว่าตรงใจมากทีเดียว

เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ Google กันเลยครับGoogle ประเทศไทย  สัญลักษณ์นี้บอกให้เรารู้ว่า  ขณะนี้เรากำลังใช้งาน Google อยู่ซึ่งภายใต้โดเมนของประเทศไทยGoogle ประเทศไทย  สัญลักษณ์นี้บอกให้เรารู้ว่า  ขณะนี้เรากำลังใช้งาน Google อยู่ซึ่งภายใต้เครือข่ายภาษาไทย


การค้นหาที่ดี  เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากที่สุด  คือการรู้จักใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราต้องการ  หรือคีย์เวิร์ด  การเน้นคำ  การเชื่อมโยง  และความหมายของคำที่ใช้ในการค้นหานั้นสำคัญมาก  ที่จะช่วยสื่อให้ฐานข้อมูลของ Google เข้าใจในสิ่งที่เราทำการค้นหา

อาทิเช่น  เราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ"  เราก็ใช้คำนี้ลงไป  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มากมายพอสมควร  แต่ถ้าหากเราต้องการแน้นไปอีกว่า "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" เป็นของที่ใด  มีวิธีการเติมคำเพิ่มเติมไป  เช่น "คอมพิวเตอร์แห่งชาติเนคเทค"  เราก็ได้ผลลัพธ์นั้นเช่นกัน  แต่อาจทำให้แคบลงและไม่ใช่ที่เราต้องการ 

แต่เราลองมาเพิ่มอีกนิด  โดยยังคงคำค้นไว้เช่นเดิมแต่เราจะเว้นวรรคไว้ก่อนหน้าคำ "เนคเทค" 1 วรรค  เช่น "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค"  แล้วลองกดปุ่มค้นหา  จะเห็นได้ว่าการเว้นวรรคนั้นให้การค้นหาที่ไม่เหมือนกัน  ซึ่งแสดงถึงความละเอียดของ Google ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราใช้คำใช้วรรคตอนในการค้นหาได้อีกด้วย

ทีนี้เราจะมาดูกันว่า  นอกจากการใช้คำค้นแบบธรรมดาแล้ว  เรายังใช้เทคนิคในการค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีใน Google อย่างไร??

การใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ "+" และ "-"

ยกตัวอย่างเช่น "เนคเทค -คอมพิวเตอร์แห่งชาติ"  จะเห็นว่าเราได้ใช้เครื่องหมายลบ "-" หน้าคำว่าคอมพิวเตอร์  ซึ่งกรณีนี้หมายถึง การระบุคำค้นโดยให้ตัดคำที่มีคือคำว่า "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" ออกไปนั่นเอง  การแสดงผลลัพธ์จะอยู่ในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวเนื่องเฉพาะคำ "เนคเทค"  และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

หรืออีกกรณี  "เนคเทค -คอมพิวเตอร์ +ไวรัส"  เราได้เพิ่มคำค้นหา  และเครื่องหมาย "+" ไว้หน้าคำว่า "ไวรัส"  ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเนทเทคและไวรัส  แต่ถ้าหากเราเอาเครื่องหมาย "-" ออกจากหน้าคำ "คอมพิวเตอร์" เป็น "เนคเทค คอมพิวเตอร์ +ไวรัส"  เราก็ได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่ง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  การใช้งานเครื่องหมาย "+" และ "-" ก็ช่วยให้เราได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้เช่นกัน

นอกจากนี้เรายังใช้คำต่อไปนี้ช่วยในการค้นหา  และเครื่องหมายต่างๆได้เช่นกัน  เช่น
คำว่า  และ
คำว่า  หรือ
คำว่า  and
คำว่า  or
เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ  ( )
อัญประกาศ  " "
จุลภาคหรือจุดลูกน้ำ  ,
จุดคู่  :
อัฒภาคหรือจุดครึ่ง  ;
เครื่องหมายบวก  +
เครื่องหมายลบ  -
เครื่องหมายคำถามหรือปรัศนี  ?


ต่อไปเราจะมาดูถึงการเน้นการค้นหาแบบพิเศษ  อาทิการค้นหาเนื้อหาภายในเว็บไซต์ที่เราต้องการ  การค้นหาภายในเว็บไซต์นั้น  เราสามารถใช้การค้นหาโดยมีการนำเครื่องหมายจุดคู่ ( : ) เข้ามาเกี่ยวข้อง  และคำว่า "site" มารวมอยู่

ในที่นี้ของยกตัวอย่าง  เช่น เราต้องการค้นหาคำว่า "windows" ในเว็บไซต์ http://www.justuser.net/  หรือในเว็บไซต์ http://www.com-th.net/  เราก็สามารถทำได้ดังนี้

windows site:justuser.net  หรือ
windows site:com-th.net

ผลลัพธ์ที่เราจะได้  ก็จะเกี่ยวข้องกับคำว่า windows ซึ่งมีอยู่ภายในเว็บไซต์ที่เราระบุไว้หลังคำว่า site:  จะเห็นได้ว่าเราใช้การค้นหาคำเฉพาำะ site  และจุดคู่ : นี้  ช่วยให้เราทำการค้นหาเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ


การค้นหาโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอน  อันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นการค้นหา  ซึ่งช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ดี  ต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการหาข้อมูลซึ่งนักท่องอินเตอร์เน็ตนิยม  และเหล่ามือโปรแกรมจะชอบกัน  เช่นการค้นหาซอฟทแวร์และแหล่งดาวน์โหลด การที่ดีนั้น  ควรใช้การระบุคำที่สั้นๆและตรงเนื้อหามากที่สุด  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆในที่นี้  สามารถทำการค้นหาประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี

ในทีนี้ขอยกตัวอย่างการค้นหาโปรแกรม ACDSee  เช่นระบุไปว่า ACDsee +:*.exe ;.rar ;.zip เป็นต้น  และเรายังสามารถใช้คำสำคัญและเน้นในการระบุนั้น  โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") ดังตัวอย่างต่อไปนี้  "ACDsee v6" +:*.exe ;.rar ;.zip"  ก็จะเป็นการแน้นว่าทักผลการค้นหาต้องมีคำว่า "ACDsee v6" นั่นเอง

ส่วนเครื่องหมายที่มีการระบุไป  เช่น ดอกจัน  ตรงนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงความหมายส่วนขยายของไฟล์โปรแกรมนั้นเอง  เช่น *.exe *.rar *.doc *.zip เป็นต้น

ยังไงก็ลองทดสอบและทดลองดู  และประยุกต์คำสั่งต่างๆเข้าไปกันดูนะครับ  จะช่วยให้เราสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้คุ้มค่า  และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลไปได้มากทีเดียว

นากจากนี้แล้ว Google ก็ยังมีส่วนต่างๆอีกมากมายไว้บริการ  และยังมี Logo ที่นับว่าแปลกตาและสวยงาม  อย่างเช่นในวาระพิเศษต่างๆ  วันสำคัญต่างๆออกมาด้วย  บางครั้งก็ทำเอาตกใจได้เหมือนกันครับ  เรามาดูโลโก้ของ Google Logos กันครับ

นอกจากนี้  Google Special Searches ยังเน้นการค้นหาในรูปแบบของระบบปฏิบัติการ  หรือ OS สำหรับผู้ใช้งานนั้นได้อีกด้วย  ทำให้การค้นหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับระบบปฏิบัติการหรือ OS นั้นๆสะดวกยิ่งขึ้น  เช่น Linux, BSD, Microsoft, Mac เป็นต้นครับ

นอกจากการใช้ Google ค้นหาข้อมูลทั่วไปแล้ว  ยังสามารถค้นรูปภาพ ข่าว และรวมทั้งเข้าถึงสารบบเว็บที่ทาง Google จัดเตรียมไว้ให้  นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่ง Google ต่างๆ  เช่น การค้นหาขั้นสูง และ ปรับแต่งตัวเลือก  เพื่อให้ได้ตรงใจเรามากที่สุด

ลองค้นหาและเรียนรู้ดูครับ  และเราจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต  และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับ
 
7 พฤษภาคม 2547