<< วิธีการปรับขนาด Text Size ในเว็บไซต์ที่กำหนดขนาด Font ตายตัว (สำหรับ IE) >>
เขียนโดย คุณ 75 สตางค์
 
เว็บไซต์บางแห่งจะมีการกำหนดขนาด Font ที่ตายตัว อาจจะเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความเป็นระเบียบของเว็บเพจ แต่ในบางครั้งก็ทำให้อ่านลำบากเพราะขนาด font ที่เล็กเกินไป..

สำหรับท่านที่ใช้ Internet Explorer สามารถที่จะยกเลิกการกำหนดขนาด Font ได้

ขอตัวอย่างเว็บไซต์ http://www.gorya.com/firefox/

จะเห็นว่าแม้ปรับขนาด Text Size แล้วแต่ขนาด Font ที่แสดงผลในเว็บเพจยังคงไม่เปลียนแปลง

ทีนี้เรามายกเลิการกำหนดขนาด Font โดยเข้าไปที่ Control Panel >> Internet Options >> แท็บ General >> ปุ่ม Accessibilityที่หน้าต่าง Accessibility ให้ทำเครื่องหมายที่ Ignore font sizes specified on Web pagesลองปรับขนาด Text Size ดู จะเห็นว่าตอนนี้คุณสามารถปรับได้แล้ว
หากย้อนไปดูที่หน้าต่าง Accessibility ในส่วน Formatting คุณจะเห็นจุดที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบได้อีกสองจุดคือ..

[ ] Ignore colors specified on Web pages
[ ] Ignore font styles specified on Web pages

ลองทำเครื่องหมายที่ Ignore font styles specified on Web pages ..
จะเห็นว่ารูปแบบ Font มีการเปลี่ยนแปลง คือจะไม่แสดงรูปแบบ Font ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในเว็บไซต์ แต่จะใช้รูปแบบ Font ปกติ (Default) แทน

ลองทำเครื่องหมายที่ Ignore colors specified on Web pages ..
จะเห็นว่าสีขอบตาราง, ตัวหนังสือ, Background ถูกยกเลิกไม่ให้แสดงผล


สำหรับในส่วนของ User style sheet ผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับ เพราะที่กล่าวมาข้างต้นก็น่าจะเพียงต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานกันแล้ว แต่ใครที่อยากจะลองทดสอบดูก็ไม่ว่ากัน..

 
27 กรกฎาคม 2548