<< วิธีแก้ Homepage IE >>
เขียนโดย คุณ TinaCat
 
แก้ไข Homepage โดยตรง

Start Menu >> Run >> Regedit

1. ไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]  ดูที่ด้านขวามือ  แก้ Start Page ให้เป็นเว็บที่ต้องการ  หรือแก้เป็น "about:blank"

2. ไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]  แก้ Start Page ให้เหมือนที่เซ็ตไว้ในด้านบนถ้า Internet Options ไม่สามารถแก้ไขได้...ตามรูปนี้  ปุ่มกดโดน Disable ไป ทำให้ไม่สามารถแก้ไขหน้าแรกเองได้ ก็ให้ทำตามนี้Start Menu >> Run >> Regedit
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]

ในด้านขวามือ  ให้แก้ Homepage เป็น 0

ถ้า Homepage = 1  ก็คือการห้ามใช้ปุ่มแก้ไข Homepage ใน Internet Options  จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีโฟลเดอร์ชื่อ Internet Explorer ด้วยซ้ำ  ให้ลบทิ้งไปทั้งโฟลเดอร์ก็ได้  แล้ว Restart เครื่อง...

แก้ไข IE Title

บางครั้งในส่วน Title ของ IE ก็อาจจะโดนแก้ไขเป็นอย่างอื่น  (ส่วนนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่  แต่ถ้าไม่ชอบก็แก้เองได้น่ะ)  ในส่วนแรกเป็น Title ของเว็บนั้นๆ  เราไม่สามารถแก้ได้  แต่ในส่วนหลังเป็น Title ของ IE  เราจะแก้ให้มันเป็นแบบที่เราต้องการก็ได้1. ไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]  ไปแก้ที่ Window Title ให้เป็นข้อความที่ต้องการ  ข้อความเดิมของ IE คือ "Microsoft Internet Explorer'

2. ไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]  แก้ที่ Window Title ให้เป็นข้อความเดียวกับที่ใส่ไว้ในด้านบน

Registry Editing has been disabled by your administratorถ้าเข้าไปที่ Run >> Regedit แล้วมันขึ้นว่า Registry editing has been disable
ก็ให้ใช้ Notepad สร้างไฟล์ Reg ขึ้นมาเอง  ใส่ตามนี้ลงไป  (ในส่วนสีน้ำเงินน่ะ  จะก็อปไปวางใน Notepad ก็ได้น่ะ)

==========

Windows Registry Editor Vertion 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000


==========

แล้วก็ Save เป็นไฟล์ eneble.reg  (ไม่ใช่ไฟล์ Txt นะ  ก่อนจะ Save ก็เลือกเป็น All Files ก่อนนะถึงจะ Save ได้)  เสร็จแล้วก็ Double Click ที่ไฟล์ eneble.reg  มันจะมีคำถามขึ้นมา  ก็ให้กด Yes  แล้วก็จะเข้าไปใน Regedit ได้แล้ววิธีนี้ใช้สำหรับ Windows XP หรือ Windows 2000 เท่านั้น
ถ้าเป็น 98 หรือ ME  ให้แก้ Windows Registry Editor Vertion 5.00 ให้เป็น REGEDIT4

อื่นๆ

1. ถ้าแก้ในส่วนที่พูดมาด้านบนแล้ว  ก็ลองไปดูที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]  ดูว่ามีไฟล์ internat.exe หรือไม่  ถ้ามีก็ให้ลบทิ้งไป  ไฟล์ internat.exe จะทำการเปิด IE และเปิดหน้าเว็บที่โปรแกรมได้เซ็ตไว้

2. ไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]  ดูว่ามี LegalNoticeCaption และ LegalNoticeText หรือไม่  ถ้ามีก็ลบทิ้งไป  เพราะตามปกติแล้ว  ใน Registry จะไม่มี 2 อันนี้น่ะ
 
26 มีนาคม 2547