<< วิธีใช้ Outlook รับเมล์ Yahoo >>
เขียนโดย คุณ TinaCat
 
โดยทั่วไปแล้ว...ถ้าจะใช้ Outlook รับส่งเมล์ Yahoo (POP3)  เราก็ต้องจ่ายเงินให้ Yahoo  แต่มีอีกวิธีนึงที่ช่วยให้เราใช้ Outlook รับเมล์ Yahoo ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน  โดยการใช้ YahooPops มาช่วย...

YahooPops
Version: 0.5 | Filesize: 1.90 MB

Description : YahooPOPs! is an open-source multi-platform web to POP3/SMTP gateway that allows the use of standard email clients like MS Outlook, Netscape, Opera, Eudora, etc to download emails from Yahoo Mail accounts. YahooPOPs!/Windows 0.5 has been released. This release is being released as a "Full Version" release only. An upgrade version is not being made available because of significant changes in the 3rd party libraries that YahooPOPs! uses.

Download : http://prdownloads.sourceforge.net/yahoopops/yahoopops-win-0.5.exe?download
(มีให้เลือกหลาย Server ไปเลือกเองว่าจะโหลดจากไหนนะ)

ติดตั้ง YahooPops แล้ว  เปิดให้โปรแกรมทำงาน  จะเห็นไอคอนที่ Taskbar...คลิกขวาที่รูป  แล้วเลือก Configure จะมีจอ Settings แบบนี้Set ที่ E-Mail Preferences >> Receiving E-Mails
เลือกเอง...หรือตามในรูปก็ได้...แล้วก็ดูที่ Miscellineous
เลือก Automatically starts YahooPOPs! when Windows starts

ส่วนอื่นๆไม่ขออธิบาย  เพราะไม่ใช่ Options หลัก  ไปลอง Set เองละกันนะ...(ในที่นี้ เราใช้ Microsoft Outlook มาทำให้ดู  สำหรับ Outlook Express ขอผ่านค่ะ  เพราะเอาออกไปแล้ว  แต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกัน)

วิธี Set Outlook
สร้าง E-Mail Account ใหม่ขึ้นมา (POP3)  ใส่ข้อมูลอีเมล์เอง  และในช่อง Incoming mail server (POP3) ให้ใส่เป็น localhost  ในช่อง Outgoing mail server (SMTP) ให้ใส่ SMTP ของ ISP ที่ใช้อยู่ต่อจากนั้นให้ Set ที่ More Settings

Internet E-Mail Settings >> Advanced >> Server Timeouts  เลือกเป็น 10 นาทีแล้วก็ดูที่ Outgoing Server  ให้เลือก Logon Using  แล้วใส่ Login ID & Password เองทีนี้ก็ลองเปิด Outlook  แล้วก็ลองกด Send/Receive ดู  จะเห็นว่าเราสามารถรับเมล์จาก Yahoo ได้แล้ว...

 
11 กุมภาพันธ์ 2547