<< แนะนำวิธีใช้โปรแกรม Arial CD Ripper 1.3.0 >>
เขียนโดย คุณ Daredevil
 


Arial CD Ripper 1.3.0

โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายสำหรับการเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งหรือทั้งหมดจากแผ่นซีดีเพลง  และใช้แปลงไฟล์เสียง Audio  ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถแปลงรูปแบบเสียงที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  และใช้ดึงเพลงแต่ละเพลงในซีดีที่คุณชื่นชอบออกมาได้  โดยเปลี่ยนเป็นไฟล์นามสกุล *.mp3 ,
*.wav , *.ogg , *.flac , *.ape  พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้งานด้วย ID3v1 Tag Editor อีกด้วย

โปรแกรมนี้สนับสนุนการเปลี่ยนจากหรือเปลี่ยนไปเป็น *.mp3 ,
*.wav , *.ogg , *.flac , *.ape ด้วยวิธีง่ายๆ  แค่คลิ๊กเม้าส์  คุณสามารถเปลี่ยนเพลงแต่ละเพลงใช้เวลาเพียง 1 นาที  และทั้งซีดีภายในเวลาไม่กี่นาที  โดยไม่ทำให้คุณภาพของไฟล์เสียงเสียไป  โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแต่ละรูปแบบของไฟล์เสียงไปเป็นรูปแบบอื่นๆคือ *.mp3 , *.wav , *.ogg , *.flac , *.ape

โปรแกรมนี้สามารถใช้เป็นโปรแกรมเล่นซีดีเพลงทั่วไปได้  และเล่นไฟล์ *.mp3 ,
*.wav , *.ogg , *.flac , *.ape ได้ด้วย


คุณสมบัติของโปรแกรม

- เปลี่ยน Track เพลงใน CD เป็น MP3
- เปลี่ยน Track เพลงใน CD เป็น WAV
- เปลี่ยน Track เพลงใน CD เป็น OGG
- เปลี่ยน Track เพลงใน CD FLAC
- เปลี่ยน Track เพลงใน CD เป็น APE
- รับข้อมูลต่างๆของไฟล์เพลงของ CD เช่น ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง ชื่ออัลบั้มจากการเชื่อมต่อทางเซิฟเวอร์ CDDB
- เปลี่ยน MP3,WAV,OGG,FLAC,APE เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของไฟล์เสียงเหล่านี้ MP3,WAV,OGG,FLAC,APE
- มี ID3v1 Tag Editor
- เปลี่ยนไฟล์เพลงแบบ High Speed
- เปลี่ยนเพลงด้วยการใช้การคลิ๊กขวา
- เล่นเพลงจากซึดีเพลงได้ รวมทั้ง MP3/WAV/OGG/FLAC/APE Player


คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์

Microsoft Windows 95, 98, ME, XP, NT 4.0, 2000
Pentium 200 Processor
32 MB RAM
3 MB Hard Disk Storage


เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาบน Main Tool Bar จะมีปุ่มต่างๆดังนี้Refresh : เมื่อใส่แผ่นซีดีแล้วให้คลิ๊กปุ่มนี้
Convert : การแปลงไฟล์เพลงจากนามสกุล MP3/WAVE/OGG/FLAC/APE ไปเป็นนามสกุล MP3/WAVE/OGG/FLAC/APE
Id3Tag : การกำหนดข้อมูลของไฟล์นามสกุล MP3 ลงบน HDD เช่น ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม และอื่นๆ
CDDB : ติดต่อไปยัง Remote CDDB server เพื่อรับข้อมูลของซีดี เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม และอื่นๆ
Settings : สำหรับตั้งค่าโปรแกรม
Skin : เลือก Skin ให้กับโปรแกรม
Help : อธิบายรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรม การลงทะเบียน โฮมเพจ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมนี้
About : รายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรม โฮมเพจติดต่อ ลงทะเบียนหรือยัง ชื่อผู้ลงทะเบียน


Settings การตั้งค่า

ก่อนที่จะทำการดึงไฟล์เพลง หรือเปลี่ยนไฟล์นามสกุลเพลงแต่ละรูปแบบ  เราจะมาตั้งค่ากันก่อนโดยทำดังนี้  คลิ๊กที่ปุ่ม Settings ที่อยู่บนทูลบาร์  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างย่อยขึ้นมาให้คลิ๊กเลือกที่แถบป้ายแรกคือ GeneralDefault output directory : เลือกไดเร็กทอรีที่เราต้องการเก็บไฟล์เพลงที่เราเลือกมาจากซีดี  หรือไฟล์เพลงรูปแบบอื่นๆ  MP3/WAVE/OGG/FLAC/APE
Default output type : เลือกรูปแบบนามสกุลไฟล์เพลงที่เราต้องการ  ซึ่งหลังจากทำเสร็จแล้วจะได้นามสกุลตามที่เรากำหนด
Output file name format : เลือกว่าต้องการให้ไฟล์เพลงแสดงรายการเพลงในรูปแบบใด  เช่น ชื่อศิลปิน/อัลบั๊ม/เพลง  หรือเรียงลำดับสลับกันในรูปแบบอื่นๆ  โดยมีตัวอย่างแสดงให้ดูำภายใต้หัวข้อ Sample
Overwrite existing music file : ถ้าคลิ๊กเลือก  โปรแกรมจะบันทึกทับไฟล์เพลงที่มีอยู่สำหรับไฟล์ที่มีชื่อเหมือนกัน  ถ้าไม่เลือกหากเป็นไฟล์ชื่อเดียวกันโปรแกรมจะถามก่อนว่าจะบันทึกทับไฟล์นั้นหรือไม่
Open the directory after convert finished : ถ้าคลิ๊กเลือก  โปรแกรมจะไปที่ไดเร็กทอรีที่เราได้ Save เพลงไว้หลังจากที่ทำการดึงไฟล์มาจากซีดีเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งทำให้เราสามารถตรวจสอบไฟล์ที่เรา Save มาได้ด้วยว่าหลังทำเสร็จแล้วเป็นไปตามต้องการไหม

แถบป้ายที่สอง Audioส่วนนี้ใช้สำหรับกำหนดว่าไฟล์นามสกุลแต่ละชนิดที่เราเลือกนั้น  เราต้องการให้มีคุณภาพเสียงแบบใด  โดยเราสามารถใช้ค่าตามที่โปรแกรมกำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นได้เลย  เนื่องจากโปรแกรมตั้งค่าที่เหมาะสมไว้แล้ว  แต่ถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่แตกต่างออกไป  เราสามารถกำหนดได้เอง  โดยเลือกที่ Encoder  สำหรับไฟล์นามสกุลที่เราต้องการกำหนดเอง  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าตามที่เราต้องการ  ในที่นี้ขออธิบายเฉพาะการตั้งค่า MP3


MP3 Settings การตั้งค่า MP3

Bitrates : กำหนดจำนวนบิทต่อวินาที  ค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 128 Kbps  ค่าบิทเรทยิ่งมากคุณภาพเสียงจะดีขึ้น  แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

Samplerate : กำหนดจำนวน Samples ต่อวินาที  คุณภาพสูงใช้ 48000 (คุณภาพเสียงสำหรับ DVD)  หรือ 44100 (คุณภาพเสียงสำหรับ CD),  คุณภาพเสียงปานกลางให้เลือก 22050 Samples ต่อวินาที,  คุณภาพเสียงต่ำเช่นเสียงพูด  สามารถกำหนดเป็น 16000 Samples ต่อวินาที


แถบป้ายสุดท้าย CDDBการตั้งค่าในหัวข้อนี้จำเป็นในกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับ CDDB Server  เพื่อนำเอาข้อมูลชื่อเพลง ศิลปิน และอัลบั้มเพลงของซีดีมาใช้

CDDB (CD database) คือฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับศิลปิน ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง และข้อมูลอื่นๆของซีดีเพลง  เราสามารถใช้ CDDB ได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ก่อนเชื่อมต่อ CDDB Server ควรกรอกรายละเีอียดเพื่อตั้งค่าไว้ก่อน

โปรแกรมกำหนดค่าเริ่มต้นเตรียมไว้ให้ 2 รายการ  (บริเวณ CDBB Server คลิ๊กที่ลูกศรบนพื้นสีฟ้า)  เราสามารถที่จะเพิ่ม แก้ไข หรือลบรายการใดๆได้  การกดปุ่ม Reset เพื่อให้โปรแกรมกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นตามที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น  ถ้าเชื่อมต่อผ่านทางการใช้ Proxy Server  ให้คลิ๊กเลือก "Use Proxy"  และกรอกรายละเอียดของ Proxy Server และ Port ที่ใช้  ใส่ค่า User Name และ Password ถ้า Proxy Server ที่เราใช้ต้องมีการระบุ Authentication

ถ้าเลือก "Auto connect to remote CDDB when new CD found"  เมื่อโปรแกรมพบซีดีแผ่นใหม่  มันจะเชื่อมต่อกับ CDDB Server เพื่อรับเอาข้อมูลเกี่ยวกับซีดีเพลงโดยอัตโนมัติ

The loacl CDDB path คือโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่เรารับมาจาก CDDB Server ในครั้งก่อนๆ  โปรแกรมจะพยายามรับข้อมูลซีดีจากโฟลเดอร์นี้ก่อนแทนที่จะรับข้อมูลจาก Server ทุกครั้ง  สำหรับการตั้งค่าในส่วนนี้คงไม่จำเป็น  เพราะเราคงไม่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติม สามารถข้ามไปได้เลย  เมื่อตั้งค่าทุกอย่างตามต้องการแล้ว  ให้กดปุ่ม OK

โปรแกรมนี้สามารถใช้ทำงานหลักๆเกี่ยวกับไฟล์เสียงได้ใน 3 แบบ  คือ

Rip CD - คือ การนำเอาไฟล์้เสียงหรือเพลงใดๆจากซีดีมา  แล้ว Save เก็บไว้โดยแสดงเป็นไฟล์นามสกุลในรูปแบบใดแบบหนึ่งดังนี้  คือ MP3/WAVE/OGG/FLAC/APE

Convert - คือ การแปลงไฟล์เพลงจากนามสกุล MP3/WAVE/OGG/FLAC/APE ไปเป็นนามสกุล MP3/WAVE/OGG/FLAC/APE

ID3v1 Tag Editor - คือ การกำหนดข้อมูลของไฟล์นามสกุล MP3 ลงบน HDD  เช่น ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม และอื่นๆ


RIP Audio CD
การเลือกไฟล์เพลงจากซีดี  ขั้นตอนมีดังนี้1. ใส่แผ่นซีดีเพลงเข้าไปในซีดีรอม  รอประมาณ 2-3 วินาที
2. คลิ๊กปุ่ม "Refresh" ที่อยู่บน Main Tool Bar  โปรแกรมจะแสดงชื่อเพลงแต่ละเพลงที่เราเรียกกันว่า Track ของซีดีให้เห็น  ถ้าไม่มีรายการแสดงออกมา  อาจต้องไปกำหนดว่าใส่ซีดีรอมไว้ในไดร์ฟไหน  สามารถเลือกได้จากด้านล่างซ้ายมือ  โดยกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมบนพื้นสีฟ้า
3. เลือกเพลงที่ต้องการโดยการคลิ๊กไปที่ Check Box ที่อยู่ข้างหน้าเพลงแต่ละเพลงที่เราต้องการจนครบ
4. คลิ๊กที่ลูกศรสีส้มที่อยู่ด้านล่างขวามือ  โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา  แสดงว่ากำลังดึงไฟล์เพลงที่ต้องการอยู่  รอสักพักจนเสร็จหน้าต่างนั้นจะหายไป  แสดงว่าเสร็จเรียบร้อย


Convert การแปลงไฟล์เพลงจากนามสกุลหนึ่งไปเป็นอีกนามสกุล

ขั้นตอนมีดังนี้

1. คลิ๊กปุ่ม 'Convert' ที่อยู่บน Tool Bar  โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างย่อยขึ้นมา2. คลิ๊กเครื่องหมาย '+' สีเขียวที่อยู่ด้านขวา  เพื่อเลือกเพลงต้นฉบับที่คุณต้องการเปลี่ยน  ส่วนเครื่องหมาย '-'  ใช้ลบเพลงที่เราเลือกมาแล้วจากการกดปุ่ม '+' ก่อนหน้านี้  แต่เราเปลี่ยนใจไม่ต้องการแปลงไฟล์นั้นแล้ว  ก็ลบออกด้วยเครื่องหมายลบ

หลังจากเลือกเพลงที่ต้องการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว  จะมีปุ่มอีกสองปุ่มด้านล่าง  คือถ้าเราต้องการกำหนดค่าต่างๆใหม่  ให้กดปุ่ม 'Settings'  จะมีหน้าต่างย่อยเป็นการตั้งค่าด้วยการใช้ Wizard มาช่วยในการกำหนดค่า  อีกปุ่มหนึ่งคือปุ่ม 'Default'  คือใช้ตามค่าที่ได้มีการกำหนดไว้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดโปรแกรมมา3. ถ้าเลือกคลิ๊กที่ปุ่ม 'Settings' ตามข้อสอง  ถ้าต้องการ Save การตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น  ให้คลิ๊กที่ Checkbox ข้างหน้า 'Save as default'4. หลังจากกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว  รายการที่เรากำหนดไว้จะมาแสดงให้เห็นในหน้าต่างหลัก  จากนั้นให้คลิ๊กลูกศรสีส้มที่อยู่ด้านล่างทางขวามือ  เพื่อทำการแปลงไฟล์ตามต้องการ  เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งว่า Task Completed  กด OK ได้เลย  และโปรแกรมจะเข้าไปหาไฟล์ที่ทำเสร็จแล้วในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดให้บันทึกไฟล์นี้


ID3v1 Tag Editor เครื่องมือที่ใช้แก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆของไฟล์ MP3

คลิ๊กปุ่ม 'ID3 Tag' ที่อยู่บน Tool Bar  จากนั้นจะมีหน้่าต่างย่อยให้เราเลือกไดเร็กทอรีที่มีไฟล์นามสกุล MP3  จากนั้นเลือกไฟล์เพลงแต่ละเพลงจากด้านขวามือ  แล้วกรอกข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ด้านล่างตามต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข บันทึก และลบรายละเอียดที่ไม่ต้องการได้อีกด้วย

 
10 มิถุนายน 2547