<< การเพิ่ม ลบ เปลี่ยน Subtitle ใน DVD >>
เขียนโดย คุณ cefilos
 
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=83566 ต้นฉบับจากที่นี่ครับ

วิธีนี้ ถ้าทำถูก Menu จะอยู่ครบครับ

โปรแกรมที่ต้องการ
1. DVD Decrypter
2. DVD-lab PRO
3. Ifo Update
4. Vob Edit

ต้องมีเนื้อที่ใน Harddisk เยอะๆหน่อยนะครับ อย่างน้อย 2- 3 เท่าของแผ่น DVD นั้น และเป็น FAT NTFS

1 > DVD Decrypter
ให้เสียบแผ่น DVD ที่ต้องการเปลี่ยน SUB ไว้ที่ Drive DVD หรือถ้าเป็น Image ใน Harddisk ก็ให้ Mount ด้วย Alcohol หรือ Nero ก่อน หลังจากนั้นเปิดโปรแกรม DVD Decrypter แล้วไปที่เมนู "Tools" และไปที่ "Options" ไปที่ Tab ของ IFO แล้วตั้งค่าตามรูป (ถ้ามีให้เลือกมากกว่าไม่ต้องกดเพิ่ม เอาแค่ตามรูป)
**ดูดีๆตรง File Spliting > None**หลังจาก Set ทุกอย่างแล้ว ให้กด OK หลังจากนั้นไปที่เมนู "Mode" เลือกเป็นแบบ IFO มันจะเลือกให้เราอัตโนมัติในส่วนที่มันคิดว่าเป็นหนัง (ส่วนที่ใหญ่สุด)ไปที่ Stream Processing  ด้านขวาของเมนูที่แล้ว แล้วเลือก Enable Stream Processing ส่วนด้านล่างเลือก Demuxเลือกทุกบรรทัดในหน้านี้ หรืออาจะเลือกเฉพาะอันที่เราต้องการ

** ถ้าได้ไฟล์ Vob แล้วไปเปิดในโปรแกรมถัดไปไม่ได้ ให้เลือกเสียงอย่างเดียว แล้วเปลี่ยนจาก Demux เป็น Raw หลังจากนั้นเอา Vob ที่ได้ไปเปิดในโปรแกรม Vob Edit แล้ว Demux โดยใช้โปรแกรมนี้ (รูปจะอยู่หลังๆ) **เลือกจุดหมาย ในที่นี้เราจะ Demux จาก DVD ก็กดตามรูปไปเปิดโปรแกรม DVD-Lab Pro จากรูปให้เลือกที่ Simple (Movie Only) และเลือก Mode PAL หรือ NTSC ตามต้นฉบับของเรา หลังจากนั้นกด OKทางด้านล่างซ้ายให้เลือก Import File (รูปกล่องเหลือง) เลือกไฟล์ภาพและเสียงทุกอันที่มีที่ได้มาจาก DVD Decryptor ก่อนหน้านี้

** ถ้าได้ไฟล์ Vob (เสียง) แล้วไปเปิดในโปรแกรมนี้ไม่ได้ ให้ไปที่โปรแกรม DVD Decrypter ก่อนหน้านี้ ส่วนของ IFO เลือกเสียงอย่างเดียว แล้วเปลี่ยนจาก Demux เป็น Raw หลังจากนั้นเอา Vob ที่ได้ไปเปิดในโปรแกรม Vob Edit แล้ว Demux โดยใช้โปรแกรมนี้ (รูปจะอยู่หลังๆ) **หลังจากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก Insert to Project... ในทุกๆอันที่เราใส่ไปทั้งภาพและเสียง จะไปปรากฏที่ด้านขวามือในส่วนของ Movie 1กดคลิกขวาที่คำว่า Chapters ตามรูป แล้วไปที่ Chapters >> Import Chapters...
หลังจากนั้น มันจะมีให้เลือก Chapters จากไฟล์ *.txt ให้เลือกตัวที่ DVD Decrypter มันทำไว้ให้สำหรับ DVD-Lab ครับ กด OK และ Proceed ไปเรื่อยๆกด Double Click ที่คำว่า Sub 1 จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกภาษาของ Subหลังจากนั้นก็ Import Sub มาครับ สนับสนุน Sub แบบ ssa, srt, sub, son, sst ครับทำการแก้ไข Sub ตามต้องการครับ สามารถเปลี่ยน Font เปลี่ยน สี เปลี่ยน Code ได้ครับ (เลือก Code ไทย) มันไม่ตัดคำนะครับ เราอาจจะต้องจัดบรรทัดใหม่ให้มันเองสำหรับข้อความยาวๆสำหรับ NTSC มันจะเป็น 29.99 หรือ 30 นะครับ ส่วน PAL จะเป็น 25 ทดลองเลือกเองให้ Sub ออกมาตรงที่สุดถ้าอยากให้ Sub ไหนเป็น Default ให้เลือกอันนี้ด้วยหลังจากนั้นกด Generate Subtitle Streamหลังใส่ Sub เพิ่ม Sub 2, Sub 3 จนเป็นที่พอใจแล้ว ให้ไปที่ Project แล้วกด Compile DVD...หลังจากนั้นเลือกที่ลงอะไรเรียบร้อยก็กด OK เลย

หลังจากนั้นไปเปิด DVD Decrpyter แล้วไปที่ File Mode เพื่อ Copy ข้อมูลทั้งหมดจากแผ่นต้นฉบับที่เรามีมาลงเครื่องไว้ แล้วดูชื่อไฟล์ที่คิดว่าน่าจะเป็นชื่อหนัง (ไฟล์ขนาด 1G หรือใหญ่กว่า เช่น VTS_1_xxx หรือ VTS_2_xxx เป็นต้น)เปลี่ยนชื่อตัวที่เราทำเสร็จใหม่ ให้เป็นชื่อตรงกัน (เฉพาะ *.VOB) เช่นตัวทำเสร็จใหม่ มี VTS_1_xxx ส่วนต้นฉบับอาจจะเป็น VTS_2_xxx ที่มีขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนชื่อตัวทำเสร็จใหม่ จาก VTS_1_xxx เป็น VTS_2_xxx ทุกอัน (*.vob) แล้ว Copy หรือ **ย้าย** เฉพาะตัวที่เปลี่ยนชื่อมาทับตัวต้นฉบับที่เรา Copy มาลงเครื่องไว้แล้ว (** Vob Only)

เปิดโปรแกรม IFO Update ไปที่เมนู Options แล้วตั้งตามรูปตรง Original IFO Path ให้ใส่ IFO ของตัวแผ่น Original ที่เรา Copy มาลงเครื่องไว้ (หมายเลข IFO ต้องตรงกับเลขหนังที่ให้หาไว้ก่อนหน้านี้ด้วย)
ตรง Authored IFO Path ให้ใส่ IFO ของตัวที่เราทำใหม่จาก DVD-Lab Pro

ส่วน Backup IFO Path ใส่ที่ไหนก็ได้ที่เราจะเอาไว้เก็บตัว Backup ของต้นฉบับ

กด Update IFO มีอะไรขึ้นก็ให้กด OK ไป

หลังจากนี้ก็ได้ DVD ที่เราต้องการแล้ว (ในโฟลเดอร์ที่เราเอาไฟล์มาทับนี่แหละ) เอาไปลงใน Nero ในแบบของแผ่น DVD Movie ได้เลย

จบ


สำหรับคนที่ใช้ VOB เสียงที่มาจาก DVD Decrypter ไม่ได้ ให้เลือกไฟล์เสียงแล้วเปลี่ยนจาก Demux เป็น RAW
หลังจากได้ VOB เสียงแล้ว เปิดด้วยโปรแกรม VobEdit โดยไปที่ Open เลือกไฟล์ Vob แล้ว OK
หลังจากนั้นกด Demux เลือกตามรูปแล้วกด OKเอาไฟล์เสียงที่ได้ไปใส่ใน โปรแกรม DVD-Lab ตามที่กล่าวมาข้างต้นครับ


จบบริบูรณ์
 
27 พฤษภาคม 2549