<< การใช้งานโปรแกรม Easy CD-DA Extractor >>
เขียนโดย คุณ มังกรทะยาน
 

ขั้นตอนการ Rip CD เพลงลง HDD

1. เลือกแถบที่1
2. เลือก CD Romที่ใส่แผ่น
3. เลือกสปีด อันนี้เลือกค่าตามมาตรฐานของโปรแกรม
4,5,6,7. ใส่รายละเอียดของแผ่น เช่นนักร้อง อัลบั้ม ประเภทของเพลง
8. เลือกเพลงที่ต้องการ Rip
9,10. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางเพื่อจัดเก็บไฟล์ที่แปลงแล้ว
11. เลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการแปลงจากแผ่น CDA>ให้เป็น MP3/OGG/WAV
12. เลือกขนาดที่จะบีบอัด ค่าตัวเลขยิ่งมากเสียงยิ่งดี แต่กินพื้นที่จัดเก็บยิ่งมาก
14. คลิกซ้ายเพื่อใส่ชื่อเพลงลงไป
15. กดปุ่ม COPPYเพื่อทำการแปลงไฟล์
ขั้นตอนการแปลงไฟล์ที่มีอยู่ใน HDD หรือจากแผ่น

1. คลิกที่แถบ1
2. หาโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เพลงที่มีอยู่ใน HDD หรือจากในแผ่น
3. ไฟล์เพลงจะขึ้นที่นี่
4. เลือกเพลงที่จะแปลง ลากมาที่นี่
5. เลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการแปลงให้ออกมาเป็นตามต้องการ
6. เลือกขนาดการบีบอัดไฟล์เสียง ค่ายิ่งมากเสียงยิ่งดี แต่กินพื้นที่จัดเก็บ
7. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่จัดเก็บไฟล์ที่แปลงออกมาแล้ว
8. เริ่มการทำแปลงไฟล์
ขั้นตอนการแปลงเพลง MP3/OGG/WAV เป็น CDA แล้วเขียนลงแผ่น

1. คลิกที่แถบ 1
2. หาโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์
3. เปิดไฟล์ที่การแปลง+เขียนลงแผ่น
4. ลากไฟล์มาลงที่นี่
5. เลือกเครื่องเขียนแผ่น
6. เลือกความเร็วในการเขียนแผ่น ควรใช้ที่ความเร็วต่ำ เพื่อเปิดได้กับเครื่องเล่นแผ่นทุกชนิด
7. ช่องบอกเวลาที่ใช้ไปและเนื้อที่ของแผ่นที่เหลืออยู่
8. เริ่มการแปลง+เขียนลงแผ่น

ง่ายจริงๆเลย

 
28 พฤษภาคม 2548