<< การทำ Screenshot ด้วย Image Grabber II >>
เขียนโดย คุณ Arnarch
 
วิธีการทำ Screen Shot ด้วย Image Grabber II STEP by STEP

ตัวโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ขอรับ (Freeware) >>> Image Grabber II <<<

ขอข้ามขั้นตอนการ install เข้าสู่การใช้งานโปรแกรมเลยนะขอรับ

เมื่อเปิดโปรแกรมมา... คลิ๊กที่ File ---> Open File...

คลิ๊กเลือกไฟล์ที่ต้องการทำ Screen Shot ... แล้วคลิ๊ก Open ได้เลย



กรณีที่ Image Grabber II ไม่รู้จักไฟล์ที่ต้องการทำ Screen Shot (เช่นไฟล์นามสกุล *.mkv, *.ogg, *.3gp, *.mp4, etc.)
ในหน้าต่าง Open File ให้เปลี่ยน Files of type: เป็น All Files (*.*) ก่อน
Image Grabber II จะแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมา คราวนี้ก็สามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว



หากว่าโปรแกรมสามารถทำ Screen Shot ไฟล์นั้นได้จะทำการเล่นไฟล์นั้นโดยอัตโนมัติ* โดยในหน้าจอโปรแกรมก็จะมีปุ่มต่าง ๆ ดังนี้
- Play Preview
- Pause Preview: สำหรับสั่งหยุดภาพชั่วคราว (เพื่อทำการ Capture Frame นั้น ๆ)
- Stop Preview
- Auto Capture: สำหรับสั่งให้โปรแกรมทำการ Capture Screen Shot แบบอัตโนมัติ โดยการสุ่ม capture frame จนครบจำนวนตามที่เรากำหนด (หลังจากคลิ๊กที่ปุ่มนี้จะมีช่องให้ใส่จำนวน frame ที่ต้องการ)
- Manual (Single) Capture: สำหรับสั่ง Capture Frame ที่กำลังแสดงอยู่ (ใช้ร่วมกับปุ่ม Pause Preview เพื่อหยุดภาพที่ต้องการก่อนสั่งจับภาพ)
- Seek Bar: เอาไว้เลื่อนหา Frame ที่เราต้องการ Capture ด้วยตัวเอง

** กรณีที่โปรแกรมเล่นไฟล์นั้นไม่ได้เป็นไปได้ว่าท่านขาด Codec สำหรับไฟล์นั้น ๆ ให้ไปหามาลงก่อน หรือเลือกลง Codec ตามที่ข้าพเจ้าบอกไว้ท้ายบทความนี้ **



เมื่อสั่ง Open File และโปรแกรมสามารถเล่นไฟล์นั้นได้ตามปกติแล้ว (หมายถึงสามารถทำ Screen Shot ไฟล์นั้นได้) ให้กด Stop แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Auto Capture ได้เลย

หลังจากคลิ๊กปุ่ม Auto Capture แล้วจะมีช่องให้ใส่จำนวน Frame ที่เราต้องการ (ค่า default คือ 30) เสร็จแล้วก็คลิ๊ก OK



โปรแกรมจะจัดการสุ่ม Capture Frame จนครบจำนวนตามที่เรากำหนด (รอสักแป๊บ) และจะแสดงว่าได้ capture frame ไหนไปบ้าง (โดยมี Label บอกระยะเวลาที่ Frame นั้นปรากฎในไฟล์อยู่ใต้ Frame นั้นๆด้วย)

ลองเลื่อนดูว่าได้ภาพตามที่พอใจแล้วก็คลิ๊กที่ File ---> Save File... โปรแกรมจะให้เราใส่ option ของ Screen Shot ดังกล่าวโดยรายละเอียดของแต่ละส่วนจะอยู่ท้ายบทความขอรับ

ตรงส่วน Layout ที่ข้าพเจ้าเน้นไว้นั่นคือค่าที่ข้าพเจ้าใช้ (เหมาะสมสำหรับหนังอัตราส่วน 4:3) เวลาทำ Screen Shot ออกมา จะมีขนาดใหญ่พอดีความกว้างหน้าจอ 1024x768 ทำให้ใช้ Browser ดูได้สะดวกและภาพไม่เล็กเกินไปขอรับ

ตั้งค่าตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็สั่ง Save... โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อไฟล์ Screen Shot ก็จัดการตามสมควร เท่านี้เราก็ได้ Screen Shot มาแล้ว..



สำหรับกรณีที่โปรแกรมสุ่ม capture frame มาไม่ได้ดั่งใจ เราสามารถจัดการเลือก frame ตามต้องการได้โดย

เลื่อน Seek Bar จนได้ Frame ที่เราต้องการ แล้วจัดการคลิ๊กที่ปุ่ม Manual (Single) Capture

Frame ที่เราทำการ capture จะไปปรากฎต่อจาก frame สุดท้ายที่โปรแกรมทำการสุ่ม capture มาก่อนหน้า

จัดการลบ frame ที่เราไม่ต้องการออกด้วยการคลิ๊กขวาที่ frame ดังกล่าวเลือก delete

เพื่อความเรียบร้อยก็จัดการ drag (คลิ๊กซ้ายค้างแล้วเลื่อนเมาส์) frame ที่เรา capture มาไปแทรกให้ตรงตามลำดับเวลาของ frame นั้นๆ
ทำซ้ำจนได้ frame ตามที่ต้องการจนครบ... จัดการสั่ง File ---> Save File... ใส่ค่า option ตามปกติ... เท่านี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นขอรับ





Option



Layout
- Columns: จำนวนภาพต่อแถว
- Tile Width: ความกว้างของภาพ
- Tile Height: ความสูงของภาพ
- Gap Width: ระยะห่างระหว่างภาพในแนวนอน (ซ้าย-ขวา)
- Gap Height: ระยะห่างระหว่างภาพในแนวตั้ง (บน-ล่าง)

Style
- Drop Shadow: ให้มีการแสดงเงาของภาพ
- Offset X: ระยะที่จะให้เริ่มแสดงเงาด้านแกน X (ซ้าย-ขวา) ---> ถ้ามีค่า > 0 หมายถึงให้แสดงเงาเยื้องไปทางขวาของภาพ มีหน่วยเป็น pixel
- Offset Y: ระยะที่จะให้เริ่มแสดงเงาด้านแกน Y (บน-ล่าง) ---> ถ้ามีค่า > 0 หมายถึงให้แสดงเงาเยื้องไปทางด้านล่างของภาพ มีหน่วยเป็น pixel
- Intensity: ความเข้มของเงา
- Back Color: คือ Background Color สีพื้นหลัง

Info
- Labels: บอกระยะเวลาที่ภาพปรากฏในไฟล์
- Bottom Left: เป็น drop-down menu เลือกค่าได้ว่าจะให้บอกระยะเวลาที่ตำแหน่งไหนของภาพ (ค่า Default คือ Bottom Left = มุมซ้ายล่าง)
- Arial: เป็น font ของตัวเลขบอกระยะเวลา

JPEG
- Quality: คุณภาพของภาพ Screenshot ที่ต้องการ ยิ่งสูงมากขนาดไฟล์ยิ่งใหญ่ (ปกติก็ใช้ค่า Default ที่ 90% ไปไม่มีปัญหา)
- Progressive: ? ไม่ทราบขอรับ... แต่ค่า Default มันมาแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ไปแล้วกัน (- -")a

Details
- Details: ติ๊กถูกเพื่อให้มีการแสดงรายละเอียดของไฟล์ลงไปใน Screenshot ด้วย
- Top Left: drop-down menu สำหรับเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดของไฟล์ (ค่า Default คือ Top Left = มุมบนซ้าย)
- Arial: เป็น font ของรายละเอียดไฟล์ หากมีชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ ให้เปลี่ยน font ตรงนี้เป็น font ที่ support ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆ) ด้วย ไม่อย่างนั้นรายละเอียดชื่อไฟล์ใน Screenshot จะเป็นภาษาต่างดาวขอรับ
- Legend: เป็น code แสดงค่ารายละเอียดที่ต้องการให้แสดงใน Screenshot ประกอบด้วย File Name, File Size, Resolution, Duration ซึ่งปกติก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไรขอรับ ให้แสดงรายละเอียดเต็มๆเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่า Screenshot กับไฟล์ที่ upload นั้นตรงกัน

ตัวอย่าง Screen Shot จากโปรแกรม Image Grabber II









เท่าที่ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้โปรแกรมนี้มา... ได้ข้อสังเกตว่า... หากเครื่องของท่านมี Codec สำหรับเล่นไฟล์ใดได้... ตัวโปรแกรม Image Grabber II นี้ก็จะสามารถทำ Screen Shot ของไฟล์นั้นได้เช่นกัน

โดยส่วนตัวข้าพเจ้าได้ลง Codec ไว้ดังนี้: Combined Community Codec Pack + Real Alternative + QuickTime Alternative และ VLC (VideoLAN Client) (ตอน install QuickTime/Real Alternative เลือก custom แล้วไม่เอา MPC เนื่องจากใน CCCP มีให้แล้ว)

ซึ่งก็สามารถรับชมไฟล์ format ต่าง ๆ เท่าที่ได้พบตาม Tracker ทั่วไปได้ทั้งสิ้น... รวมทั้งสามารถทำ Screen Shot ไฟล์หนังแต่ละประเภทมิว่าจะเป็น *.avi (DivX, XviD), *.wmv, RealMediaFormat (*.rm, *.rmvb), *.mkv, *.ogg, *.ogm, *.3gp, *.mp4, etc. ได้โดยไม่มีปัญหาขอรับ

หากว่าท่านต้องการเปลี่ยน CODEC Pack ที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้เหมือนที่ข้าพเจ้าใช้งาน แนะนำให้ทำการ uninstall CODEC Pack ที่เคยใช้อยู่ออกให้หมด แล้วหาโปรแกรม registry cleaner/optimizer มาช่วยจัดการล้าง registry หลัง uninstall ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง CODEC PACK ชุดใหม่ต่อไปขอรับ (ใช้ CCleaner ที่เป็น Freeware ก็ได้)

 
25 มิถุนายน 2549