<< โปรแกรมสำหรับเขียน CD - Nero Burning Rom >>
เขียนโดย คุณ ::: โยคี :::
 
Nero Burning Rom เป็นโปรแกรมการเขียน CD ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง  ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การเขียนแผ่น CD ได้สะดวก  ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลหรือเพลงที่เราชอบและอื่นๆ  ลงบันทึกในแผ่น CD ซึ่งเป็นการสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลลงไปในรูปแบบของ CD-R หรือ CD-RW
 
การใช้งานด้วยโปรแกรม Nero Burning Rom นั้น  มีระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้แผ่นเสียด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า "Burn-Proof"  หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "การป้องกันบัฟเฟอร์อันเดอร์รัน"  ซึ่งช่วยให้เราสามารถเขียนแผ่นได้แบบสมบูรณ์  เพื่อให้เรานำไปใช้งานตามต้องการ  ซึ่งในไดร์ฟของ Aopen นั้น  มีชื่อเรียกว่า JustLink  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันการกันบัฟเฟอร์อันเดอร์รัน  ทำให้การเขียนแผ่นของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ทำให้เกิดการเสียหายได้ง่ายๆ


การเลือกใช้แผ่นสำหรับเขียน

การเลือกใช้แผ่นซีดีรอมสำหรับเขียน  ซึ่งโดยทั่วไปก็มีให้เลือกใช้ 2 แบบคือ  แผ่น CD-R และแผ่น CD-RW  ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกัน

แผ่น CD-R เป็นแผ่นที่เราสามารถบันทึกข้อมูลได้ในครั้งเดียว  โดยที่ไม่สามารถนำมาบันทึกใหม่ได้อีก
แผ่น CD-RW นั้น  เราสามารถบันทึกซ้ำได้หรือเขียนซ้ำได้ 

การเขียนแผ่นจะคล้ายๆกับการใช้งานแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ 1.44 MB  แต่จะมีความแตกต่างกันในการใช้งาน  ซึ่งการใช้งานแผ่น CD-RW นั้นจะมีความซับซ้อนกว่า  แต่ไม่ได้ยากอะไร  ทั้งแผ่น CD-R และ CD-RW นั้น  สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ถึง 650 - 800 MB  หรือสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ 1.44 MB ถึง 450 เท่า

โดยทั่วไป  การเลือกใช้งานแผ่น CD-R และ CD-RW นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก  หากเราต้องการที่จะบันทึกข้อมูลแบบหลายครั้ง  ก็เลือกใช้แผ่น CD-RW  ซึ่งเป็นข้อดีของการที่จะช่วยให้เราสารถเขียนข้อมูลใหม่ได้นั่นเอง  แต่หากไม่ต้องการที่จะเขียนซ้ำหรือให้อยู่แบบถาวรก็เลือกใช้แผ่น CD-R  แต่ทั้งนี้การเลือกใช้ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของราคา  โดยที่ราคาของแผ่น CD-RW นั้นมีราคาแพงกว่าแผ่น CD-R ด้วยเช่นกัน


เริ่มต้นการเขียนแผ่นบันทึกข้อมูล

เริ่มต้นการเขียนแผ่นบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-R หรือ CD-RW หรือการเขียนไฟล์ต่างๆ

1. คลิก Start >> Programs >> Ahead Nero >> Nero-Burning Rom (ภาพที่ 1)  หรือดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนบนเดสทอป2. ที่หน้าต่างโปรแกรม Nero-Burning Rom  จะแสดงหน้าต่างไดอะล็อกบ๊อก  หรือกรอบหน้าต่างของ Nero Wizard  มีออปชันไอคอนให้เลือกใช้ 2 อย่าง  คือ Compile a New กับ Copy a CD

ให้คลิกที่ Compile a New  หน้าต่างต่อมาให้คลิกเลือกรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการเขียนเลือกที่ Data CD >> Next >> หน้าต่างถัดมาเลือกออปชั่น Create a new data-CD?  ไปคลิกที่ปุ่ม Next >> Finish ในหน้าต่างสุดท้าย

3. ในกรณีที่เรายกเลิกหน้าต่างของ Nero Wizard  หรือไม่ปรากฏออกมา  ให้เลือกที่หน้าต่างโปรแกรมให้เลือกที่เมนู File >> New  จะปรากฏหน้าต่าง New Compilation ด้านซ้ายมือจะมีกรอบของไอคอนปรากฏอยู่  เลือกคลิกที่ไอคอน CD-ROM (ISO) ซึ่งเป็นการเลือกรูปแบบการเขียนแผ่นซีดีรอม  คลิกที่ปุ่ม New ขวามือบน

4. ที่หน้าต่างโปรแกรมจะแสดงกรอบหน้าต่าง  ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนของหน้าต่างทางด้านขวา  ซึ่งเป็นส่วนของหน้าต่าง File Browser แบ่งเป็นกรอบย่อย 2 กรอบ  ในทางด้านขวามือเป็นส่วนของหน้าต่างสำหรับแสดงข้อมูลที่ต้องการเขียนลงแผ่น  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรอบย่อยเช่นกันหน้าต่างทางด้านขวาซึ่งเป็นส่วนของหน้าต่าง File Browser  แบ่งเป็นกรอบย่อย 2 กรอบ
- กรอบแสดงการเชื่อมโยงของไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ
- กรอบขวาสุดของส่วนนี้แสดงรายชื่อส่วนประกอบของไฟล์และโฟลเดอร์ย่อย  ประกอบด้วยชื่อและรายละเอียดต่างๆ

หน้าต่างทางด้านซ้ายมือเป็นส่วนของหน้าต่างสำหรับแสดงข้อมูลที่ต้องการเขียนลงแผ่น  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรอบย่อยเช่นกัน
- ซ้ายสุดเป็นส่วนแสดงโครงสร้างของข้อมูลที่เราจะเขียน
- ถัดมาเป็นหน้าต่างสำหรับให้เราลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการนำมาเขียนลงแผ่น CD-R หรือ CD-RW

5. เมื่อเราทำการลากไฟล์ที่ต้องการเขียนมาไว้ทางซ้ายเรียบร้อยแล้ว  เราสามารถที่จะทำการตรวจดูได้ว่าข้อมูลที่เราจะทำการเขียนนั้นมีเนื้อที่เท่าไหร่  โดยที่ส่วนล่างของหน้าต่างจะแสดงกราฟแท่งบอกถึงปริมาณของข้อมูล  เนื้อที่ของข้อมูลทั้งหมดแสดงเป็นแท่งกราฟสีน้ำเงินว่าเราได้ใช้พื้นที่ไปแล้วกี่เมกะไบต์  หากข้อมูลเกินความจุของแผ่นที่เราจะใช้เขียน  ก็จะปรากฏเป็นกราฟเส้นสีเหลือง6. มาถึงขั้นตอนจัดการขั้นสุดท้ายคือการเขียนข้อมูลลงแผ่น  นำแผ่นเปล่าใส่ลงในไดร์ฟเขียน CD และให้เลือกคลิกที่เมนู File >> Write CD  จะปรากฏกรอบหน้าต่างของ Write CD  ให้เราเลือกกำหนดค่าต่างๆ  เช่น ค่าความเร็วของการเขียนแผ่น  โดยการคลิกเลือกที่แท็บ Burn  เราสามารถเลือกความเร็วในการเขียนข้อมูลได้จากในลิสต์บ็อก Write Speed เช่น 4X , 8X,12X, 16X, 20X, และ 24X  จากนั้นไปคลิกที่ปุ่ม Write

7. เมื่อเครื่องทำการเขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะแสดงกรอบบอกว่าเขียนแผ่นเสร็จแล้ว  ให้คลิกที่ปุ่ม OK

8. คลิกที่ปุ่ม Discard เพื่อกลับสู่หน้าต่างหลักของโปรแกรม  ก็เป็นอันเสร็จวีธี  จากนั้นก็นำแผ่นมาทดลองเปิดดูกับเครื่องอ่านแผ่นซีดีรอมทั่วไปได้แล้ว

Note & Tip :
ในการเลือกค่าความเร็วในการเขียนแผ่นนั้น  ให้เราทำการเลือกการเขียนแผ่นที่ความเร็วให้น้อยไว้ก่อน  เพื่อความสมบูรณ์ของการเขียนข้อมูลของเรา  ซึ่งช่วยลดโอกาสที่แผ่นจะเสียได้  หากเกิดการ Buffer-Under-Run Error  ขอแนะนำให้เขียนแผ่นที่ความเร็ว 4X - 8X  ซึ่งจะทำให้เราได้แผ่นที่สมบูรณ์


การเขียนแผ่นเพลง

การเขียนแผ่นเพลงในโปรแกรมของ Nero Burnning Rom ก็สามารถที่จะทำได้โดยสะดวกเช่นเดียวกัน  บางครั้งเราอาจจะมีเพลงโปรดที่เราชื่นชอบ  แต่กลับรวมอยู่กับเพลงที่เราไม่ชอบหรื่อไม่ต้องการ  ด้วยเหตุนี้  โปรแกรม Nero Burnning Rom ก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีความสุขกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบได้ทั้งแผ่น

แต่ก่อนที่เราจะทำการเขียนแผ่น CD เพลงนั้น  เราต้องทำการเตรียมพร้อมเสียก่อนว่า  เราจะนำแผ่น CD-ROM นั้นไปใช้ในสื่ออันใด  เช่นต้องการที่จะนำไปใช้ฟังในเครื่องเล่น CD ทั่วไปหรือเครื่องเสียงในรถยนต์  หรือจะใช้เปิดกับไดร์ฟ CD-ROM ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

สาเหตุก็เพราะว่า  ไฟล์เพลงที่เราจะทำการเขียนนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกัน  เช่น ไฟล์เพลงที่มีนามสกุลเป็น *.mp3, *.cda, *.wav หรือ *.wma เป็นต้น

โดยทั่วไปไดร์ฟซีดีรอมในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น  สามารถอ่านไฟล์เพลงได้ทุกไฟล์  ไม่ว่าจะเป็น *.mp3, *.wav *.cda, หรือ *.wma นั้นจะไม่มีปัญหา  แต่การที่จะนำไปเปิดกับเครื่องเล่น CD ทั่วไปนั้น  ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมด  ซึ่งจะสามารถอ่านได้ในไฟล์ของ *.wav  ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการเขียนแผ่นเพลงตามที่ต้องการ  เราต้องทำการแปลงไฟล์เพลงที่เราชอบให้มาอยู่ในรูปแบบของ ไฟล์ *.wav เสียก่อนที่จะเขียนลงแผ่น  ในที่นี้ขอแนะนำการแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV  ด้วยโปรแกรม Winamp และโปรแกรมของ Nero Wave Editor  ซึ่งมาพร้อมกับโปรแกรม Nero Burnning Rom  ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี


การแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV ด้วย Winamp

1. เปิดโปรแกรม Winamp

2. เลือกเพลงที่ต้องการจะแปลงมาเก็บไว้ใน Playlist

3. คลิกขวาที่โปรแกรม Winamp  เลือก Options >> Preferences

4. จะปรากฏกรอบหน้าต่างของ Winamp Preferences  ซ้ายมือของหน้าต่างในกลุ่มของ Plug-ins  คลิกที่ Output  จะปรากฏกรอบของ Output Plug-ins  ให้มองหาและคลิกเลือกที่ Nullsoft Disk Writer plug-in v1.0(x86) [OUT_DISK DLL] เป็นมาตรฐานของปลั๊กอินที่ใช้แปลงไฟล์ *.MP3 เป็น *.WAV

5. คลิกปุ่ม Configure  จะปรากฏกรอบของ Select Directory เพื่อที่จะเลือกกำหนดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ที่แปลงเอาไว้  จากนั้นคลิก OK

6. คลิกปุ่ม Close ที่ล่างซ้ายของหน้าต่าง Winamp Preferences เพื่อเข้าสูโปรแกรม Winamp  จากนั้นก็ทำการแปลงไฟล์โดยคลิกปุ่ม Play  ช่วงนี้เราจะไม่สามารถได้ยินเสียงเพลงตามปกติได้

7. เมื่อเรียบร้อยแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้  เพื่อตรวจดูว่าเป็นไฟล์ *.WAV ที่เราต้องการหรือไม่


การแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV ด้วย Nero Wave Editor

1. คลิก Start >> Programs >> Ahead Nero >> Nero Wave Editor

2. ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Nero Wave Editor  คลิกเลือกเมนู File >> Open

3. จะปรากฏหน้าต่างของ Open  ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บเพลงและไฟล์เพลงที่ต้องการ  จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Open  โปรแกรมจะทำการโหลดเพลงที่ต้องการแสดงเป็นกราฟในหน้าต่างของโปรแกรม

4. ให้เลือกคลิกที่เมนู File >> Save As  จะปรากฏหน้าต่างของ Save As  ให้เลือกหรือสร้างโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไฟล์เพลงในลิสต์บ๊อกซ์  หรือช่องของ Save in:  จากนั้นให้มาตั้งชื่อเพลงในช่องของ File name:  และในช่องลิสต์บ๊อกของ Save As Type:  เลือกที่ PCM Wav file [*.wav]  ให้เราเลือกที่จะบันทึกไฟล์เพลงนั้นให้เป็นในรูปแบบใด  ซึ่งเป็นการเลือกให้บันทึกไฟล์เพลงในรูปแบบจาก MP3 มาเป็น WAV นั่นเอง  จากนั้นคลิกปุ่ม Save

5. เมื่อเสร็จการแปลงไฟล์แล้ว  ให้เราไปเปิดดูโฟลเดอร์ที่เรากำหนดให้เก็บเพลงที่เราแปลงมานั้นว่าเป็นไฟล์ *.wav แล้วหรือไม่


Tips :
ในการแปลงไฟล์เพลงด้วยโปรแกรม Nero Wave Editor นั้น  เราสามารถนำเพลงที่เราต้องการมาต่อกันได้  ซึ่งเป็นการสะดวกและเป็นการลดปัญหาของเสียงแทรกของช่วงระหว่างแทร็คของเพลงได้  และประโยชน์ของการต่อเพลงรวมกัน  จะทำให้การสะดุดของการเขียนแผ่นน้อยลง  ด้วยเนื่องจากไม่ต้องมีการโหลดไฟล์เพลงหลายๆไฟล์มาต่อกัน


วิธีการต่อเพลงด้วยโปรแกรม Nero Wave Editor

ทำการเปิดโปรแกรม Nero Wave Editor จากข้อ 1 - 3 จากนั้น

A. เลือกคลิกเมนู Edit >> Select All  หรือกดแป้น Ctrl+A

B. คลิกเมนู Edit >> Copy

C. คลิกเมนู File >> Open  เลือกเพลงที่ต้องการนำมาต่อกันเข้าด้วยกัน

D. จากนั้นที่เมนู Edit  เลือกคลิก Paste เพื่อวางไฟล์เพลงที่เรา Copy มาต่อกัน  จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนของข้อ A - D  หากมีกรอบข้อความแจ้งเตือนมาให้เราทำการ Save ไว้  หรือตอนนี้ให้เราเลือกคลิกที่ปุ่ม Don't Save ไปก่อน  เพื่อทำการต่อไฟล์เพลงให้เสร็จ  ไฟล์เพลงที่เราต่อได้จะเพิ่มขึ้นมาจาก 1 เพลง  2-3 เพลงจนกระทั่งได้ตามที่เราต้องการ  โดยดูที่แถบด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมในช่องของ Viewed:  จะแสดงเวลาว่าเราได้ใช้เวลาไปเท่าไหร่  หรือเพลงที่เราทำการต่อรวมกันนั้นมีเวลากี่นาที  ซึ่งเราต้องดูว่าเพียงพอต่อการนำไปเขียนลงแผ่น CD-R หรือแผ่น CD-RW ได้หรือไม่  เช่น หากเราใช้แผ่นที่มีความจุข้อมูล 700 MB นั้น  สามารถจุข้อมูลเสียงได้ 80 min  หรือสามารถบันทึกเสียงได้นาน 80 นาที  สำหรับแผ่นขนาดความจุ 600 MB นั้น  สามารถบันทึกหรือเขียนข้อมูลเสียงได้นาน 74 นาที

E. เมื่อได้ไฟล์เพลงที่นำมาต่อเข้าด้วยกันตามต้องการ  ก็ให้เลือกบันทึกหรือ Save ได้โดยทำตามขั้นตอนที่ 4  และตรวจดูไฟล์เพลงของเราว่าได้ตามต้องการหรือไม่  เมื่อเราได้ไฟล์เพลงในรูปแบบของ ไฟล์ *.wav แล้ว  เราก็สามารถนำมาเขียนลงแผ่นซีดีรอมได้ในขั้นตอนต่อไป


เริ่มเขียนแผ่น CD เพลง

ให้ทำการเปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom ขึ้นมา  จากนั้นให้เราเลือกใช้ Nero Wizard ช่วยในการเขียนแผ่น

1. ที่หน้าต่างของ Nero Burnning Rom  คลิกเมนู File >> New

2. ที่หน้าต่าง Nero Wizard  มีออปชั่นไอคอนให้เลือกใช้ 2 อย่าง  คือ Compile a New กับ Copy a CD  ให้คลิกที่ Compile a New

3. ที่หน้าต่างต่อมา  ให้คลิกเลือกที่ Audio CD >> ไปคลิกที่ปุ่ม Next >> และคลิก Finish ในหน้าต่างสุดท้าย

4. จะปรากฏกรอบหน้าต่างของ Audio  ทางด้านซ้ายมือให้เราทำการเลือกไฟล์เพลงที่ต้องการ  ทางด้านขวามือโดยการคลิกแล้วลากมาปล่อยไว้ในหน้าต่างของ Audio  เราจะเห็นว่าในส่วนของหน้าต่าง Audio นั้น  จะมีรายละเอียดของไฟล์เช่น Track / Title เป็นต้น  เมื่อเรานำไฟล์เพลงมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เราสามารถทดลองฟังเสียงก่อนได้โดยการคลิกที่รายชื่อเพลง  ตามด้วยคลิกที่ปุ่ม Play  อีกทั้งเรายังสามารถที่จะสลับรายการเพลงที่เราต้องการให้อยู่ก่อนหลังได้  ด้วยการคลิกเลือกแล้วลากขึ้นลงได้ตามลำดับที่ต้องการ

5. เมื่อเราได้รายชื่อเพลงที่ต้องการเขียนลงแผ่นแล้ว  ให้คลิกเลือกรายชื่อเพลงทั้งหมดด้วยการกด Ctrl+A  แล้วคลิกขวาเลือก Properties6. ปรากฏหน้าต่าง Audio Track Info  คลิกแท็บ Filters  เลือกเช็คเครื่องหมายถูกให้ปรากฏหน้าตัวเลือก Normalize  คลิกปุ่ม OK  (การเลือกในข้อนี้เป็นการปรับคุณภาพของเสียงเพลง  จะทำการเขียนลงแผ่นให้มีคุณภาพเสียงที่เท่ากัน  จะทำให้แผ่นที่เราเขียนนั้นมีคุณภาพเสียงที่ดี)7. คลิกที่ไอคอน Open the Write-CD-Dialog  หรือคลิก File >> Write CD…8. ปรากฏกรอบหน้าต่างของ Nero Wizard [Burn CD]  ให้เลือกตั้งค่าความเร็วในการเขียนแผ่นที่ช่องตัวเลือกของ Write Speed:  ให้กำหนดความเร็วในการเขียนแผ่น  ควรเลือกที่ความเร็วประมาณ 4X - 8X  เพื่อความแน่นอนและป้องกันแผ่นเสียเนื่องจากการเกิด "Buffer Under Run Error"  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Burn9. ในกรณีที่เราต้องการกำหนดทางเลือกเองโดยไม่ใช้ Nero Wizard [Burn CD]  ให้เราเลือกคลิกที่ปุ่ม Close Wizard  ด้านล่างของหน้าต่าง Nero Wizard [Burn CD] ก็จะปรากฏหน้าต่างของ Write CD  ซึ่งจะมีแท็บให้เลือก  เช่นแท็บ Info  จะแสดงขนาดของข้อมูลความยาวเป็นเวลา  หรือขนาดข้อมูลกี่เมกะไบต์  แท็บ Audio-CD ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถใส่ชื่อหรือรายละเอียดของแผ่นซีดีรอมนั้น  เมื่อคลิกที่แท็บ Burn จะเป็นการกำหนดค่าความเร็วในการเขียนข้อมูล  และต้องไม่ลืมที่จะเลือกคลิกที่ Disc-At-Once ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏ  ซึ่งจำเป็นสำหรับการเขียนแผ่น CD เพลง  ซึ่งเป็นการเขียนครั้งเดียวจบ  ซึ่งจะช่วยให้ไม่มีปัญหาของแผ่นที่จะมีอาการกระตุก  หรือเครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้ตลอดทั้งแผ่น  จากนั้นให้คลิกปุ่ม Write เพื่อทำการเขียนข้อมูล10. รอสักครู่  เมื่อทำการเขียนแผ่นเรียบร้อย  จะแสดงกรอบข้อความให้ทราบ  คลิกปุ่ม OK  นำแผ่นไปทดลองเปิดกับเครื่องเล่น CD


Note & Tips :

ในการแปลงไฟล์เพลงที่จะนำมาเขียนลงแผ่นซีดีรอมนั้น  นอกจากโปรแกรม Winamp และโปรแกรมของ Nero Wave Editor  ยังมีโปรแกรมที่สามารถแปลงเพลงได้ดี  โปรแกรมอื่นๆเช่น MusicMatch หรือ MP3 CD Maker  ซึ่งสามารถแปลงไฟล์และเขียนไปพร้อมกันได้  นอกจากนี้ก็มีโปรแกรม MP3 to Wave, JukeBox Decoder เป็นต้น

แต่ในที่นี้ขอแนะนำให้เลือกใช้โปรแกรมของ Winamp และโปรแกรมของ Nero Wave Editor  โดยเฉพาะโปรแกรม Nero Wave Editor ที่มาพร้อมกับ Nero Burnning Rom ซึ่งส่วนมากเราจะมีอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วนั้น  สามารถใช้งานได้ดีและไม่ซับซ้อน  รวมถึงยังสามารถแต่งเสียงต่างๆได้อีกด้วย  และยังสามารถให้เราบันทึกเสียงของเราเองได้ด้วย  นอกเหนือจากการที่สามารถตัดต่อได้

การแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV นั้น  จะเป็นการขยายไฟล์หรือขนาดของไฟล์เพิ่มขึ้นถึง 5-10 เท่า  ดังนั้นมันจะเพิ่มเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ของเรา  ทำให้มีเนื้อที่เหลือน้อยลงและส่งผลให้เครื่องทำงานช้าลง  ดังนั้นเมื่อเราทำการแปลงไฟล์และบันทึกหรือเขียนลงแผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ก็ควรที่จะลบไฟล์ *.wav ออกไป  เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์


การเขียนแผ่น VCD หรือ VDO-CD

การเขียนไฟล์ในรูปแบบของ VDO-CD หรือ VCD นั้น  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทำได้บนโปรแกรม Nero Burnning Rom  โดยทั่วไปการเขียนแผ่น VDO-CD หรือ VCD นั้น  เราต้องมีการกำหนดว่าเมื่อเราทำการเขียนแผ่นแล้วจะใช้สื่ออะไรเพื่อเปิดดู  เช่น เปิดด้วยไดร์ฟของซีดีรอมในเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือการนำไปเปิดดูด้วยเครื่องเล่น VCD

แต่การใช้งานสำหรับแผ่นที่จะนำมาเปิดกับเครื่องเล่น VCD นั้นจะมีความจำกัด  เพราะเครื่องเล่น VCD นั้นสามารถอ่านไฟล์ของ VCD ได้  ก็ต่อเมื่อไฟล์นั้นมีนามสกุลเป็น *.dat เท่านั้น  ซึ่งต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไดร์ฟซีดีรอมนั้นสามารถอ่านได้ทุกไฟล์  สำหรับไฟล์ภาพเคลื่อนไหว  เช่น ไฟล์ *.mov *.avi *.mpg *.mpeg และ *.dat เป็นต้น

การสร้างแผ่น VCD เพื่อนำมาใช้กับเครื่องเล่น VCD นั้น
  เราจำเป็นต้องทำการเข้ารหัสให้เป็นแบบ MPEG 1  หรือให้มีไฟล์นามสกุลเป็น *.dat  จึงสามารถเขียนลงแผ่นเพื่อใช้งานกับเครื่องเล่น VCD ของเราได้

เมื่อเราเตรียมไฟล์พร้อมแล้ว  ก็เริ่มปฏิบัติการกันได้เลย

1. เปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom ขึ้นมา  ให้เลือกคลิกเมนู File >> New  จะปรากฏหน้าต่าง Nero Wizard

2. ที่หน้าต่าง Nero Wizard  มีออปชั่นไอคอนให้เลือกใช้ 2 อย่าง  คือ Compile a New กับ Copy a CD  ให้คลิกที่ Compile a New  ที่หน้าต่างต่อมาให้คลิกเลือกที่ Other CD formats >> Next  ปรากฏหน้าต่างของ Nero Wizard [Other CD formats]  คลิกที่ปุ่ม Video CD >> Next  และคลิก Finish ในหน้าต่างสุดท้าย3. จะปรากฏหน้าต่างของ Video 1 อยู่ทางด้านซ้ายมือ  จากนั้นก็ให้ลากไฟล์ DAT ที่เราเลือกไว้จากหน้าต่างของ File Browser มาวางในหน้าต่างด้านล่างของหน้าต่าง Video 1  ช่วงนี้ให้รอสักครู่  เมื่อขึ้นกรอบของ Adding File(s) ซึ่งโปรแกรมกำลังโหลดไฟล์มาไว้4. เมื่อได้ไฟล์ตามที่ต้องการมาไว้แล้ว  ให้ดูที่แท่งกราฟว่าขนาดของไฟล์นั้นมากเกินกว่าจะเขียนลงแผ่นหรือไม่  ซึ่งจะแสดงเป็นเวลา  ถ้าขนาดของไฟล์มากเกินไป  แท่งกราฟในส่วนที่เกินไปนั้นจะแสดงเป็นสีเหลือง  หากไฟล์นั้นได้ขนาดที่ต้องการแล้ว  ให้เลือกคลิก เมนู File >> Write CD…  หรือคลิกที่ไอคอน Opens the Write-CD-Dialog  จะแสดงหน้าต่างของ Write CD  ซึ่งให้เรากำหนดค่าต่างๆ  เช่น กำหนดความเร็วในการเขียน  โดยเลือกคลิกที่แท็บ Burn  ซึ่งเราไม่ควรกำหนดความเร็วให้มากนัก  ควรจะให้ที่ประมาณ 4X - 8X ก็ได้เพื่อความแน่นอน  และที่เราต้องไม่ลืมคือ  ให้คลิกที่ตัวเลือก Disc-At-Once ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏ  ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการเขียนแผ่น CD เพลงหรือแผ่นหนัง VDO-CD , VCD

5. จากนั้นถึงขั้นสุดท้าย  ให้คลิกปุ่ม Write เพื่อทำการเขียนข้อมูล  เมื่อทำการเขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  คลิกปุ่ม OK  จากนั้นก็นำแผ่นที่ได้ไปทดลองเปิดดูด้วยเครื่องเล่น VCD หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์  เพียงเท่านี้เราก็ได้แผ่น VCD เพลงหรือหนังสารคดีที่เราชื่นชอบเก็บไว้ได้แล้ว


Note & Tips :
ในการแปลงไฟล์เพื่อทำการเขียนลงแผ่นในรูปแบบของ VDO-CD หรือ VCD  จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดูก่อนว่าไฟล์นั้นสามารถใช้งานบนเครื่องเล่น VCD ได้หรือไม่  หรือดูว่าเป็นไฟล์ *.dat แล้วหรือยัง  หากเป็นไฟล์นามสกุลอื่น  เราต้องทำการแปลงไฟล์ให้เป็นแบบ MPEG1  ซึ่งเป็นไฟล์ที่นามสกุลเป็น *.dat  ซึ่งเราสามารถแปลงไฟล์ได้โดยการใช้โปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์วีดีโอได้  เช่น VCD Gear หรือ VideoSutudio6  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย  และเราสามารถบันทึกให้เป็นไฟล์ VCD, SVCD ได้ทันที  และในการเขียนแผ่นการที่ให้คลิกที่ตัวเลือก Disc-At-Once ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่ก็มีความสำคัญ  ส่วนในการเลือกใช้หรือกำหนดความเร็วในการเขียนแผ่นนั้น  การเลือกที่ความเร็วต่ำ 4X จะช่วยเขียนแผ่นให้มีประสิทธิภาพ  และลดปัญหาของแผ่นเสียเนื่องจากการเกิด Buffer-Under-Run Error ได้

และนอกเหนือจากการทำแผ่น VDO-CD หรือ VCD ภาพยนตร์แล้ว  เรายังสามารถทำแผ่น Karaoke ได้อีกด้วย  โดยการเลือกเพลงที่เราชื่นชอบนำมาลงในแผ่นเดียวกัน  เพื่อทำเป็นอัลบั้มโปรดของเราก็ได้  ซึ่งการทำงานก็เช่นเดียวกันกับการทำแผ่น VDO-CD หรือ VCD ที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง


Warning!!
การทำการคัดลอก VDO-CD หรือ VCD เพื่อเป็นการค้าและแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
  เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย  และอาจจะถูกดำเนินคดีได้


การ Copy CD To CD

เป็นการทำการก็อปปี้ทั้งแผ่น
 หรือการนำข้อมูลของแผ่นต้นฉบับเขียนลงแผ่นใหม่ทั้งหมดนั่นเอง  สิ่งที่สำคัญเราต้องดูว่า  เครื่องของเราต้องทำการติดตั้งไดร์ฟซีดีรอม 2 ตัว  โดยที่ตัวหนึ่งเป็นไดร์ฟที่อ่านแผ่นต้นฉบับ  อีกตัวหนึ่งก็เป็นไดร์ฟ CD-RW ใช้สำหรับเขียนแผ่นที่เราต้องการ  ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการสะดวกหากเราต้องการที่จะก็อปปี้ข้อมูลของแผ่นต้นฉบับทั้งแผ่น  ซึ่งจะมีความรวดเร็วกว่าวิธีการอื่น  และไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดการ  โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

แต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมแผ่นต้นฉบับที่ต้องการก็อปปี้และแผ่นเปล่า CD-R หรือ CD-RW ใช้สำหรับเขียนข้อมูลที่เราต้องการลงไป
- นำแผ่นต้นฉบับลงในไดรฟ์ใช้สำหรับอ่านข้อมูล
- ใส่แผ่นเปล่าในไดรฟ์ CD-RW ซึ่งใช้สำหรับเขียน

1. เปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom ขึ้นมา

2. ที่หน้าต่าง Nero Wizard  ให้เลือกคลิกที่ Copy a CD >> Next

3. หน้าต่างถัดมา Nero Wizard [Copy] ในช่อง Source drive: จะแสดงไดร์ฟของแผ่นต้นฉบับ  ด้านล่างจะมีออปชั่นให้เลือกโดยให้คลิกที่ Fast copy (on the fly)  ซึ่งเป็นการบันทึกแบบรวดเร็วจากแผ่นต้นฉบับมายังแผ่นเปล่าในทันที  จากนั้นให้เลือกคลิก Next  ไปที่หน้าต่าง Nero Wizard [Copy]  เพื่อให้เรากำหนดความเร็วในการเขียนที่ช่อง Write speed:  เมื่อกำหนดแล้วคลิกปุ่ม Burn เครื่องก็จะทำการเขียนแผ่น

4. เมื่อทำการเขียนเรียบร้อยแล้ว  จะปรากฏกรอบข้อความแจ้งว่าทำการเขียนแล้ว  ให้คลิก OK  จากนั้นคลิกปุ่ม Discard

5. จากนั้นทดสอบดูว่าสามารถใช้งานแผ่นก็อปปี้ได้ตามปกติหรือไม่


Note & Tips :
จะเห็นว่าในการก็อปปี้ CD To CD นั้นง่ายมาก  และมีขั้นตอนทำงานที่ไม่ยุ่งยาก  แต่ที่สำคัญเราจำเป็นต้องมีไดร์ฟซีดีรอม 2 ตัว  เพื่อใช้เป็นตัวสำหรับอ่านข้อมูลจากต้นฉบับ  และไดร์ฟ CD-RW สำหรับเขียนข้อมูลลงแผ่น

และในขั้นตอนการก็อปปี้นั้น  เราสามารถกำหนดให้ทำการก็อปปี้แบบแผ่นต่อแผ่นด้วยการคลิกที่ Fast copy (on the fly)  ซึ่งเป็นการบันทึกแบบรวดเร็วจากแผ่นต้นฉบับมายังแผ่นเปล่าในทันที  โดยที่ไม่ต้องมีการบันทึกลงในลงในฮาร์ดดิสก์ก่อน  จึงทำให้สะดวกในการเขียนแผ่นที่เราต้องการอย่างรวดเร็ว  และลดขั้นตอนการทำงานอีกด้วย


Warning!!
ในการทำการคัดลอก VDO-CD หรือ VCD ของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์  เพื่อเป็นการค้าและแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต  เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย  และอาจจะถูกดำเนินคดี


การเขียนแผ่น CD-Rom แบบต่อเนื่อง

บางครั้ง  เมื่อเราต้องการที่จะเขียนแผ่น  แต่ข้อมูลของที่จะเขียนลงแผ่นนั้นมีน้อย  จึงทำให้มีพื้นที่เหลือในแผ่นมาก  ด้วยเหตุนี้เรามีวิธีที่จะสามารถประหยัดการใช้แผ่นของเรา  โดยการเลือกเขียนข้อมูลแบบ Multisession

1. การใช้งานในส่วนนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไร  เริ่มจากให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมา  และทำการเตรียมรูปแบบข้อมูลที่เราต้องการจะเขียนลงแผ่นในครั้งแรก  เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่เมนู File >> Write CD

2. ที่หน้าต่าง Write CD  ให้คลิกแท็บ Multisession  ทำการกำหนดความเร็วของการเขียนแผ่น  และทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก Start Multisession Disk3. จากนั้นคลิกปุ่ม Write  เครื่องจะทำการเขียนข้อมูล  เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้คลิก OK

ในการนำแผ่นที่เราเขียนแบบ Multisession มาเขียนในครั้งต่อไปทำได้ดังนี้

1. นำแผ่นใส่ในไดรฟ์  แล้วเปิดโปรแกรม Nero ขึ้นมา  ที่หน้าต่าง New Compellation  คลิกแท็บ Multisession  ทำเครื่องหมายหน้าตัวเลือก Continue Multisession Disk  ซึ่งเป็นการกำหนดให้เขียนแผ่นต่อจากข้อมูลเดิม  จากนั้นคลิกปุ่ม New2. จะปรากฏหน้าต่าง Select Track  ซึ่งจะบอกถึงข้อมูลของ Session และ Track ที่เราเขียนไว้แล้ว  ให้เราคลิกเลือกที่ Track ที่เราต้องการเขียนข้อมูลต่อ  จากนั้นคลิกปุ่ม OK3. กลับสู่หน้าต่างโปรแกรม  ให้เราทำการเตรียมไฟล์ที่จะเขียนต่อ  จากนั้นคลิกที่เมนู File >> Write CD  หรือเลือกที่ไอคอน Open the Write-CD-Dialog

4. จะปรากฏหน้าต่าง Write CD  คลิกปุ่ม Write  โปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูลและทำการเขียนต่อจากข้อมูลเดิม

5. และหากว่าเราไม่ต้องการที่บันทึกข้อมูลลงในแผ่นนั้นต่อไป  ก็เลือกทำเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวเลือก Finalize CD  ซึ่งเป็นการปิด Session  เมื่อเราไม่ต้องการเขียนข้อมูลลงแผ่นนั้นอีก
Note & Tips :
การบันทึกหลายครั้งในแผ่นเดียวแบบ Multisession  ทุกครั้งที่เราไม่ต้องการที่จะบันทึกข้อมูลต่อไปในแผ่นนั้น  ควรทำการปิด Session เสมอ  ด้วยการทำเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวเลือก Finalize CD

การทำงานด้วย Image File เป็นการเก็บข้อมูลที่เราต้องการให้เป็นเสมือนข้อมูลต้นฉบับเก็บไว้ก่อนที่เราจะนำมาเขียนลงแผ่น
 มีประโยชน์เมื่อเรามีความต้องการที่จะทำสำเนาหรือเขียนแผ่นในจำนวนที่มากแผ่น  โดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการจัดการเตรียมไฟล์ที่ต้องการเขียนทุกครั้ง

ในขั้นตอนแรกเราต้องทำการเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อทำการสร้าง Image File  โดยการเปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom ขึ้นมาตามปกติ  และทำการเลือกไฟล์ข้อมูลต่างๆที่ต้องการเขียนลงแผ่นตามขั้นตอนปกติเรียบร้อยแล้ว

- คลิกเมนู File >> Write CD- ปรากฏหน้าต่าง Nero Wizard [Burn CD]  คลิกทำเครื่องหมายถูกให้ปรากฏหลังตัวเลือก Create Image  ซึ่งเป็นการกำหนดให้เขียนเป็น Image File ก่อน  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Burn  จะปรากฏหน้าต่างของ Save Image File  ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์  และตั้งชื่ออิมเมจไฟล์ในช่อง File name: เรียบร้อย  แล้วคลิกปุ่ม Save  รอสักครู่เครื่องจะทำการเขียน Image File

- เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Discard เพื่อกลับมาที่หน้าต่างโปรแกรม

เพียงเท่านี้เราก็ได้อิมเมจไฟล์ไว้ใช้ซึ่งเป็นเสมือนต้นฉบับในการเขียนแผ่น CD-R หรือ CD-RW ในครั้งต่อไป
 โดยที่เราสามารถลดขั้นตอนในการเตรียมไฟล์ข้อมูล  ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและสะดวกในการเขียนแผ่นที่ใช้ต้นฉบับเดียวกัน


การใช้งาน Image File

เมื่อเราต้องการเขียนข้อมูลจาก Image File  ก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom

2. คลิกเมนู File >> Burn Image…3. ที่หน้าต่าง Open  ให้เลือกชื่อ Image File ที่เราบันทึกไว้  คลิก Open4. ที่หน้าต่าง Write CD เลือกกำหนดความเร็วในการเขียนแผ่น  จากนั้นคลิกปุ่ม Write เพื่อทำการเขียนข้อมูลลงแผ่น  จะเห็นได้ว่าการใช้งาน Image File นั้นสามารถใช้ได้ง่าย  และสามารถเขียนแผ่นได้มากแผ่นตามที่เราต้องการได้อย่างสะดวก


Tips :

หลักการทำงานเพิ่มเติม  และข้อควรจำเพื่อทำให้การเขียนแผ่น CD-R หรือแผ่น CD-RW นั้นให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่นเตรียมพร้อมของไฟล์งานข้อมูลที่เราต้องการเขียนลงแผ่น  เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว  และยังช่วยลดปัญหาของแผ่นที่อาจะเสียได้ดังต่อไปนี้

* ทำการเตรียมข้อมูลที่เราต้องการไว้ให้พร้อม  โดยการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา  และนำไฟล์ต่างๆที่เราต้องการเขียนลงแผ่นมาไว้ในโฟลเดอร์นั้น  เมื่อทำการเขียนแผ่นให้ทำการลากโฟลเดอร์นั้นมาวางที่หน้าต่างสำหรับเตรียมไฟล์เพื่อเขียนลงแผ่น  ซึ่งจะทำให้การเขียนแผ่นรวดเร็วยิ่งขึ้น

* ให้ทำการ Defragmenter ฮาร์ดดิสก์  เพื่อจัดการไฟล์ต่างให้มีระเบียบ  เมื่อทำการเขียนแผ่น  โปรแกรมจะทำการค้นหาไฟล์ที่เราต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว  เพราะบางครั้งเราอาจต้องการบันทึกไฟล์ต่างๆที่มีอยู่  แต่อยู่ต่างโฟลเดอร์กัน  ซึ่งการ Defragmenter จะช่วยให้เวลาเขียนแผ่นโปรแกรมจะหาไฟล์ได้เร็วขึ้น  อีกทั้งช่วยป้องกันปัญาหาการสะดุดหรือกระตุก  เนื่องจากการที่โปรแกรมต้องใช้เวลานานในการหาไฟล์

* ในกรณีที่เราต้องการก็อปปี้ไฟล์ข้อมูลของต้นฉบับแบบทั้งแผ่นนั้น  ทำได้โดยการใช้วิธีการ Copy CD  แต่ทั้งนี้เราต้องมีไดร์ฟซีดีรอม 2 ตัว  ดังนั้นหากเรามีไดร์ฟไว้สำหรับเขียนแผ่นหรือไดร์ฟ CD-RW เพียงตัวเดียว  เราก็สามารถก็อปปี้ข้อมูลได้เช่นกัน  โดยให้ทำการก็อปปี้มาลงในฮาร์ดดิสก์ก่อน  จึงจะทำการเขียนแผ่น  แต่หากเราต้องการทำสำเนาหลายแผ่น  แนะนำให้ใช้วิธีการทำ Image File ก่อนที่จะทำการเขียน

* ก่อนที่จะทำการเขียนแผ่น  ให้ปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นเสียก่อน  เพราะจะช่วยใการเขียนแผ่นนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะการที่มีโปรแกรมอื่นเปิดอยู่  จะเป็นการแย่งใช้หน่วยความจำ  ซึ่งจะทำให้การเขียนแผ่นนั้นสะดุด  หรือเกิด Error ขึ้นมาได้

* และในการเขียนแผ่น Audio CD หรือ VDO-VD เพื่อใช้กับเครื่องเล่น CD หรือ VCD  ให้ทำการปิด Session ทุกครั้ง  และควรเลือกทำเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวเลือก Disc-As-Once  ซึ่งจำเป็นสำหรับการเขียน CD หรือ VCD หนังและเพลง  โดยเฉพาะการนำไปใช้กับเครื่องเล่น CD หรือ VCD

* การเลือกกำหนดค่าความเร็วในการเขียนแผ่น  เราควรเลือกกำหนดที่ความเร็วไม่มากนัก  เช่นที่ 4X - 8X  จะทำให้มีความมั่นใจได้ว่าการเขียนแผ่นนั้นจะมีประสิทธิภาพ

* การใช้ตัวเลือก Nero Wizard  จะช่วยให้งานของเราง่ายขึ้น  (บางครั้งเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะไม่ปรากฏหน้าต่างของ Nero Wizard  แต่เป็นหน้าต่างของ Nero Express ปรากฏแทน  ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Wizard  จะปรากฏหน้าต่าง Nero Wizard ในทำนองเดียวกัน  คลิกเลือก Close Wizard ที่หน้าต่างของ Nero Wizard  จะปรากฏหน้าต่าง New Compilation ขึ้นมา)

* ในการใช้งานแผ่น CD-RW ที่ยังไม่ได้ฟอร์แมตนั้น  เราจำเป็นต้องทำการฟอร์แมตแผ่นเสียก่อน  ดังนั้นเราจึงต้องทำการฟอร์แมตให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งาน

* การฟอร์แมต Format  
ให้เปิดโปรแกรม InCD ที่แถบทาส์กบาร์ที่มุมขวาล่างของจอ
1. ให้เลือกทำเครื่องหมายที่หน้าตัวเลือก Launch InCD  คลิกปุ่ม OK
2. ที่หน้าต่าง InCD Wizard
 คลิกปุ่ม Next >> Next
3. หน้าต่าง InCD Wizard ซึ่งมีลิสต์บ๊อก  หรือช่องของ Label:  ให้เราตั้งชื่อแผ่นซีดีรอม  จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เพื่อฟอร์แมต
4. หรือให้เลือกคลิกขวาที่ไอคอน InCD ที่แถบทาส์กบาร์ที่มุมขวาล่างของจอ เลือก Format(F) และทำตามขั้นตอนที่ 2 - 3 

* การลบข้อมูล (CD-RW)
แผ่น CD-RW ที่เราเขียนไปแล้วนั้น  เราสามารถลบข้อมูลแล้วนำมาเขียนใหม่ได้  ซึ่งไม่แตกต่างกับการใช้ฟล็อปปี้ดิสก์  มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom
2. นำแผ่น CD-RW ลงในไดร
ฟ์
3. เลือกคลิกที่เมนู CD-Recorder >> Erase CD-ReWritable
4. ปรากฏหน้าต่าง Erase CD-RW  จะมีตัวเลือกให้ให้ทำการลบ 2 แบบ  คือ
• ตัวเลือก Erase Entire CD-ReWritable  ซึ่งเป็นการลบข้อมูลแบบช้า  ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-8 นาที
• ตัวเลือก Quick Entire CD-ReWritable  เป็นการลบข้อมูลแบบรวดเร็ว  ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที
5. คลิกที่ตัวเลือก Quick Entire CD-ReWritable
6. จากนั้นคลิก Erase เครื่องจะทำการลบข้อมูลในแผ่น
7. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก CD-Recorder >> Eject เพื่อเอาแผ่นออก  จากนั้นก็สามารถนำแผ่นไปเขียนใหม่ได้ตามต้องการ

* ปัญหาอย่างหนึ่งของการใช้งานโปรแกรม Nero Burning Rom  คือการใช้ภาษาไทย  เนื่องจากโปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานในภาษาไทยได้ดี
การกำหนดการใช้งานภาษาไทย
1. คลิกเมนู File >> Preferences…
2. ที่หน้าต่าง Preferences  เลือกแท็บ Language  กดปุ่ม Choose Font…
3. เลือกกำหนดฟอนต์ที่สามารถใช้งานภาษาไทยได้  เช่น AngsanaUPC หรือฟอนต์อื่นๆที่ลงท้ายด้วย UPC  หรือดูจากช่องของ Scrip: จะปรากฏคำว่า Thai  จากนั้นกดปุ่ม OK
แต่การใช้งานจริงก็ยังมีปัญหาอยู่  เช่นเมื่อเราทำการเขียนข้อมูลในรูปแบบของ CD-ROM (ISO) นั้น  ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้งานภาษาไทยได้  ดังนั้นเราควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  ส่วนการใช้งานอื่นๆ  เช่น Audio-CD หรือ Video-VCD นั้นไม่มีปัญหานี้
 
19 เมษายน 2547