<< ย่อไฟล์ Video + ทำเป็น Flash และ WMA ขึ้นบอร์ดอย่างง่าย >>
เขียนโดย คุณ Please Remember / IT-Thai.net
 
ขอออกตัวก่อนว่าบทความนี้ผมได้ดูตัวอย่างมาจาก
http://www.b.yimwhan.com/board/show.php?user=alantam&topic=1&Cate=18 และ
http://www.yimwhan.com/board/show.php?user=NgasaayMystyle&Cate=12&topic=1
เอามาทำใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น (แต่ไม่รู้จะเข้าใจง่ายขึ้นหรือเปล่า เพราะผมอ่านเองก็ งง บ้าง มานอธิบายยากอ่ะครับ)

ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Windows Movie Maker ขึ้นมา จะพบกับหน้าจอดังภาพจากนั้นให้เลือก Import video (ไฟล์ .mpg .wma .wmv) เลือกไฟล์วีดีโอที่เราต้องการเข้ามาจะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์ Video ที่ต้องการ เลือกแล้ว คลิก Importโปรแกรมกำลังทำการโหลดไฟล์ Video ที่เราเลือกหลังจากโหลดเสร็จจะพบกับหน้าจอดังภาพให้เลือกภาพทั้งหมด โดยคลิกที่ภาพใดภาพหนึ่ง แล้วกด Ctrl+A ก็จะเป็นการเลือกภาพทั้งหมดเมื่อเลือกภาพทั้งหมดแล้ว ให้คลิก Mouse ลากไปวางในช่อง Show Timeline (กรณีที่ช่องเขียนว่า Show Storyboard ให้คลิกเปลี่ยนเป็น Show Timeline)ที่ช่อง Show Timeline จะได้ออกมาดังนี้จากนั้น คลิก File > Save Movie File… เพื่อทำการเซฟ Video ที่เรากำลังจะลดขนาดไฟล์จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพให้เลือกที่ My computer แล้ว คลิก Nextจะพบกับหน้าจอถัดมา ให้เราเลือกที่เก็บไฟล์และชื่อไฟล์ที่ต้องการเซฟ จากนั้นคลิก Next (ในตัวอย่างเก็บไฟล์ไว้ที่ Desktop)ต่อมาให้เลือกที่ Best fit to file size: เปลี่ยนค่าเป็น 2 MB แล้วคลิก Nextโปรแกรมกำลังทำการลดขนาดไฟล์เอาเครื่องหมายถูกหน้า Play movie when I click Finnish ออก แล้วคลิก Finishได้ไฟล์ที่เราทำออกมาแล้วครับ เป็นนามสกุล .wmv ดูที่ขนาดลดไปมากจิงๆ อิอิ
ต่อจากการลดขนาดไฟล์ครับ จะมาทำการแปลงไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ Flash ขึ้นบอร์ดนะครับ โดยใช้โปรแกรม SWiSHvideoเรียกโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าตาโปรแกรมดังภาพให้เลือกไฟล์ Video ที่เราได้ทำจากโปรแกรม Windows Movie Maker เมื่อสักครู่ขึ้นมา โดยเลือกที่ File > Open…จะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์ขึ้นมาเมื่อคลิก Open แล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของไฟล์ และพื้นที่เก็บไฟล์ .swf ที่จะแปลง (ในตัวอย่างเลือกที่ Desktop)ที่แทบ Video จะให้เราปรับว่าจะเลือกความคมชัดของภาพที่ออกมาขนาดไหน (เลือกสูงภาพชัดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้น)เมื่อปรับเรียบร้อยก็คลิกที่ Convert โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์์โปรแกรมกำลังทำการแปลงไฟล์ (มี Preview ให้ดูด้วย)เมื่อแปลงเสร็จจะมี Pop-Up ขึ้นมาบอกว่าเสร็จแล้ว จะดูผลงานเลยหรือไม่ ถ้าต้องการดูเลยให้คลิก Yes แต่หากยังไม่ต้องการดูให้คลิก Noได้ไฟล์ .swf ที่ต้องการมาแล้ว สามารถนำขึ้นบอร์ดได้เลย
หลังจากเราได้ทำการลดขนาดไฟล์ในตอนที่ 1 ไปแล้ว คราวนี้จะแปลงไฟล์ที่ได้เป็น .wma แล้วนำขึ้นบอร์ดกันครับ

ต่อมาจะเป็นการทำ Video ขึ้นบอร์ดโดยเป็นไฟล์ .wma นะครับ วิธีเหมือนกับตอนที่ 1 โดยลดขนาดไฟล์ ด้วยโปรแกรม Window Movie Maker จนได้ไฟล์ .wmv แล้วให้เราทำการเปลี่ยนไฟล์ .wmv เป็น .wma ง่ายๆ โดยการเข้าที่ My computer > Tools > Folder Options…ที่หน้าจอถัดมาให้เอาเลือกที่ View แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้า Hide extensions for know file types แล้วคลิก Apply ตามด้วย OKกลับมาดูที่ไฟล์ของเราจะโชว์นามสกุลให้เราเห็นแล้ว (wmv)ให้คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก Renameเปลี่ยนเฉพาะนามสกุลไฟล์จาก .wmv เป็น .wmaจากนั้นคลิกพื้นที่ว่าง 1 ครั้งแล้ว จะมี Pop-Up ถามว่จะเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่ ให้ตอบ Yesนามสกุลเปลี่ยนเป็น .wma เรียบร้อยแล้วครับ
ต่อมาให้เราเข้าที่ http://geocities.yahoo.com/ เพื่อสมัครขอ Host ในการฝากไฟล์ .wma ครับ เข้าไปแล้วเลือก Sign Upที่หน้าจอต่อมาให้ คลิก Sign Up อีกครั้งนึงจะพบหน้าจอให้กรอกรายละเอียด เหมือนสมัครเมลล์ทั่วๆไปครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ ให้คลิกที่ Continue to Yahoo! GeoCities ครับเลือก Music แล้วคลิก Contitnueหน้าจอต่อมาให้เลือกที่ Build your web site now!จะเข้าสู่หน้าจอถัดมา ให้เลือก File Managerเลือกที่ Open File Managerหน้าต่อมาให้ดูทางขวาจะเห็น คำว่า Upload Files ให้คลิกครับจะเข้าสู่หน้าต่างอัพโหลดไฟล์ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้ว Upload ได้เลยครับ (ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับ)เมื่อ Upload เสร็จ จะขึ้นหน้าต่างใหม่ บอกว่าสำเร็จหรือไม่ ถ้า Upload สำเร็จ จะขึ้นว่า Upload Successfully แล้วให้คลิกที่ File Manager เพื่อกลับไปที่หน้าเดิมครับเมื่อเข้ามาจะพบชื่อไฟล์ที่เรา Upload ไว้ครับให้คลิกขวาที่ View แล้วเลือก Properties เพื่อดู URL จากนั้น Copy URL โดยการลาก Mouse ทำไฮไลท์คลุม URL แล้วคลิกขวา เลือก Copy

ต่อมาให้เปิดโปรแกรม Microsoft FrontPage ขึ้นมา (โปรแกรมมาพร้อมกับ Microsoft Office ) เพื่อทำตัวเล่นไฟล์ให้กับ Video ของเราครับหน้าตาของโปรแกรมด้านล่างของโปรแกรมให้เลือกที่ HTMLจะเห็นโค้ดอยู่ ให้ Copy โค้ดด้านล่างนี้ไปวางแทนครับ

<html>

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>เพจใหม่ 1</title>
</head>

<body>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>
<object id="WMP7" style="WIDTH: 277; HEIGHT: 294" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6">
<param NAME="URL" VALUE="http://www.geocities.com/cicero1811/Movie.wma">
<param NAME="rate" VALUE="1">
<param NAME="balance" VALUE="0">
<param NAME="currentPosition" VALUE="0">
<param NAME="defaultFrame" VALUE>
<param NAME="playCount" VALUE="10">
<param NAME="autoStart" VALUE="-1">
<param NAME="currentMarker" VALUE="0">
<param NAME="invokeURLs" VALUE="-1">
<param NAME="baseURL" VALUE>
<param NAME="volume" VALUE="100">

<param NAME="mute" VALUE="0">
<param NAME="uiMode" VALUE="full">
<param NAME="stretchToFit" VALUE="0">
<param NAME="windowlessVideo" VALUE="0">
<param NAME="enabled" VALUE="-1">
<param NAME="enableContextMenu" VALUE="-1">
<param NAME="fullScreen" VALUE="0">
<param NAME="SAMIStyle" VALUE>
<param NAME="SAMILang" VALUE>
<param NAME="SAMIFilename" VALUE>
<param NAME="captioningID" VALUE>
<param NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0">
<param NAME="_cx" VALUE="6085">
<param NAME="_cy" VALUE="1164">
</object>
</strong></p>ให้แก้โค้ดในบรรทัด <param NAME="URL" VALUE="http://www.geocities.com/cicero1811/Movie.wma"> เป็น Url ที่ได้ Copy ไว้ในข้างต้น ครับแล้วให้คลิกที่แสดงตัวอย่าง จะเห็น ไฟล์ Video ที่เราได้ฝากไว้กับ Host ของ GeoCities ครับ (ในตัวอย่างไม่เห็นครับ เพราะผมจับภาพแบบธรรมดามาอ่ะครับ)เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็ให้เอาขึ้นบอร์ด (บอร์ดที่รองรับ .wma ครับ) โดยการเลือกที่แก้ไข > คัดลอก แล้วไป Paste ใน บอร์ดที่สนับสนุน .wma ได้เลยครับ


ปล. ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้

หมายเหตุ บทความชุดนี้ทั้ง 3 ตอน ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าท่านผู้อ่านจะรู้เรื่องหรือเปล่า (มันอธิบายยาก)
 
1 สิงหาคม 2548