<< วิธีแยกเสียงเพลงออกจาก VCD โดย Video to Audio Converter >>
เขียนโดย คุณ OOD55
 
Video to Audio Converter 1.00
http://www.qwerks.com/download/7521/videotoaudioconverter.exe

1. ใส่แผ่นเพลง VCD

2. เปิด My Computer  แล้วคลิกที่ Folder เพื่อที่จะเปิดไดูไฟล์เพลง3. คลิกที่ Folder เพลง  คือ MPEGAV  ด้านขวามือจะมีไฟล์เพลงปรากฎ4. สร้าง Folder ใหม่ตรงไหนก็ได้  แล้ว COPY ไฟล์เพลง MPEGAV ที่เราชอบหรือเพลงที่เราต้องการจะแปลงไฟล์มาเก็บไว้5. เปิดโปรแกรม Video to Audio Converter 1.00  แล้วคลิกที่ To MP3  (ในที่นี้จะแปลงเป็น MP3)6. เลือกไปที่ Folder ที่เรา COPY ไฟล์เพลงมาไว้  แล้วทำตามรูป7. โปรแกรมก็จะแปลงไฟล์เพลงที่เราเลือกไว้จาก VCD เป็น MP38. คลิกไปที่ Options >> MP3 เพื่อที่จะดูไฟล์เพลงที่แปลงเสร็จแล้ว9. เราก็จะได้ไฟล์เพลง MP3  ทดลองเปิดเลย

 
8 กรกฎาคม 2547