<< วิธี Set Winamp ให้เป็นภาษาไทย >>
เขียนโดย คุณ TinaCat
 


ถ้าจะทำให้ Winamp แสดงชื่อเพลงเป็นภาษาไทย  ก็ให้ Set ตามนี้นะคะ

Options >> Preferences... >> General Preferences >> Playlist >> เอาติ๊กถูกหน้าช่อง Use skin or language pack font ออก  และเลือกเป็น MS Sans Serif หรือ TahomaOptions >> Preferences... >> Skins >> Modern Skins >> เลือก Font ตามแบบด้านบนค่ะถ้า Set ตามนี้แล้วยังไม่เป็นภาษาไทย  ก็ให้ไปที่ Control Panel >> Regional and Language Options >> Advanced >> และเลือกเป็นภาษาไทย >> OK

 
20 เมษายน 2547