<< สร้าง autorun cd ด้วยตนเอง โดยอาศัย VB6 ช่วย >>
เขียนโดย คุณ bomb
 
ผมมีรูปแบบให้ลองไปศึกษานะคับสามารถทำเองได้เลย โดยการเขียนโปรแกรม แต่ต้องมี Visual Basic 6 (VB6) นะคับ น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีโปรแกรม VB6 อยู่ในเครื่องและต้องการสร้างและออกแบบ autorun ให้กับ CD ด้วยตัวคุณเอง

สิ่งที่ต้องมีก่อนลงมือสร้าง autorun cd นะคับ
1> Visual Basic 6 (VB6)

2> Notepad                        *** อันนี้่มันจะเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องแล้วคับจะมากับตัว Windows

3> Icon file (จะมีนามสกุลไฟล์เป็น .ico)

4> ไฟล์ที่ต้องการให้ autorun เรียกใช้ เช่น ไฟล์ setup โปรแกรม หรือ ไฟล์ Document ต่างๆ หรือ อาจเป็น powerpoint ที่คุณจะทำให้มันแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเปิดเข้าไปดับเบิ้ลคลิ้กในตัวไฟล์


ขั้นตอนการลงมือทำ
1> สร้าง New Folder ขึ้นมา โดยการคลิกขวา New >>> Folder ตั้งชื่อตามใจชอบเพื่อเอาไว้เก็บไฟล์ autorun ที่สร้างขึ้น
2> เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่งนี้ลงไป

[Autorun]
open=autorun.exe
icon=icon.ico

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้ไปที่ File >>> Save As... ตรง File Name ให้ใส่เป็น autorun.inf เลือก Directory เป็น Folder ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก
**** ไฟล์นี้จะใช้เรียกไฟล์ autorun.exe ที่เขียนด้วย VB6 ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง open ส่วนคำสั่ง icon จะเป็นการกำหนด icon ที่ไว้ใช้โชว์แทนรูป Drive CD-ROM ธรรมดา ****
3>เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมาอีกครั้ง แล้วพิมพ์คำสั่งนี้ลงไป

@echo off
cls
echo Loading ...
ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้รันอัตโนมัติ.นามสกุลไฟล์
exit

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้ไปที่ File >>> Save As... ตรง File Name ให้ใส่เป็น autorun.bat เลือก Directory เป็น Folder ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก
**** ไฟล์นี้จะใช้คำสั่ง DOS เพื่อเรียกเปิดไฟล์ ที่ต้องการให้รันอัตโนมัติ ซึ่งชื่อไฟล์ที่เรียกจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นจะใช้ภาษาไทยไม่ได้บ****
4> เปิด VB6 จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้เลือก Standard EXE >>> Open เมื่อเปิดขึ้นมาสร้าง Form ตามรูปแบบที่เราชอบ พร้อมทั้งตั้งชื่อให้ object ที่สร้างขึ้น
เมื่อได้รูปแบบ form ตามต้องการแล้วให้เราคลิกที่ตรงเครื่องมือดังรูปเพื่อจะใส่ Code โปรแกรมลงไป ดังรูปด้านล่าง
พิมพ์ code ต่อไปนี้ลงไป

Option Explicit

Private Sub cmdOpen_Click()
    Dim x As Double
    x = Shell("autorun.bat", vbHide)
End Sub

เมื่อใส่ code ลงไปแล้วให้ไปกำหนด Icon ของไฟล์โดยไปที่ Form Properties ซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาของหน้าต่าง VB6 เปลี่ยนตรง เครื่องหมาย 3 เหลี่ยมให้เลือกเป็นชื่อ form เรา แล้วเลื่อน Scoll Bar เลือกที่ Icon คลิกที่ ... ด้านขวาเพื่อ Browse หา icon ที่จะนำมาใช้กับไฟล์เรา เลือก Icon ที่เราต้องการ เลือก Openหลังจากเรากำหนด icon ให้กับ form เสร็จ ก็มาถึงขั้นตอนการนำโปรแกรมที่สร้างออกไปใช้งานโดย ไปที่ File >>> Make Project1.exe... เลือก directory เป็น Folder ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1 โดยตั้งชื่อเป็น autorunเราจะได้ File ออกมาทั้งหมด 6 files หลักๆ ดังรูปให้เรานำไฟล์เหล่านี้ไป Burn ลงแผ่นเปล่าคุณก็จะได้ CD ที่สามารถรันไฟล์ได้อัตโนมัติตามรูปแบบของคุณแล้ว

 
23 เมษายน 2008