<< วิธีทำแผ่นติดตั้ง Win XP โดยไม่ต้องใส่ CD-Key + ติดตั้งภาษาไทย >>
เขียนโดย คุณ D-Kung (TheD)
 
ให้โหลดไฟล์ที่ http://download.microsoft.com/download/whistler/tooldep/sp1/wxp/en-us/xpsp1deploytools_en.cab
ขนาดประมาณ 1.66 MBแตกออกมาได้ตามรูปเปิดไฟล์ตัวนี้กด
Nextตามรูป

ตามรูป (ใส่อะไรก้อได้น่ะครับ) กด Nextเลือกการแสดงผลทางหน้าจอเลือก Time Zoneใส่ CD Keyใส่ชื่อเครื่อง  (ตรงที่วงไว้ก้อพอครับ)ใส่ Pass ของ Admin  (ไม่ต้องใส่ก้อได้ครับ)Set Protocolตั้ง Work Groupตั้ง...ภาษา

Printer ไม่ต้องก้อได้น่ะครับไม่ต้องตั้งครับกด Finishจะได้ไฟล์ตามที่วงไว้น่ะครับถ้าได้รูปนี้  กด ฉancel ออกได้เลยครับได้ไฟล์ตามรูปมาแก้ชื่อและนามสกุลเป็นดังรูปจากนั้นเวลาไรท์แผ่น  ติดตั้ง Win XP ให้นำไฟล์ที่ทำเมื่อกี้ใส่ลงใน Folder ชื่อ i386 ด้วยน่ะครับ  เมื่อไรท์เสร็จ  ก้อจะได้แผ่นที่เป็น Auto CD Key

==========

เพิ่มเติมโดย ตั้น JP
ขออนุญาติเพิ่มเติมซักนิดนะครับ เมื่อทำเสร็จ เราจะได้ไฟล์ .txt ชื่อ unattend  เราต้องเปลี่ยนชื่อเป็น winnt ก่อนครับ  จากนั้นเข้าไปดูรายละเอียดข้างในกัน

;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"


คำสั่งชุดแรก  เป็นการจัดการพาร์ทิชั่นซึ่งต้องแก้ไขเล็กน้อยครับ  เพราะถ้าทำด้วยโปรแกรมที่กล่าวมา  มันจะได้เป็น Auto Partition = 1  ซึ่งเมื่อนำไป Install ลงเครื่อง  มันจะข้ามขั้นตอนการฟอร์แมทฮาร์ดดิสไปครับ  ให้แก้เป็น Auto Partition = 0 ครับ

คำสั่งชุดที่ 2 กับ 3 ข้ามไปเลยนะครับ  ไม่ต้องแก้ไข  (จริงๆแล้วผมความรู้ไม่ถึงที่จะอธิบายนะครับ)

[UserData]
ProductKey=HMVR2-D26JY-WM667-4RX32-JRC86
FullName="xxxxxx"
OrgName="xxxxxx"
ComputerName=xxxxxx


มาถึงชุดที่ 4 ซึ่งเป็น Product Key  ใช้ชุดนี้ได้เลยครับ  หรือใครที่มีชุดอื่นอยูแล้วก็แก้ไขได้เลยครับ

FullMame="xxxxxx"  ตรงนี้ในเครื่องหมาย "..."  ใส่ชื่อเราลงไปได้เลยครับ  ไม่ต้องไปใส่ตอนลงวินโดว์ให้มันยุ่งยาก
OrgName="xxxx"  นี่ก็เช่นกัน  สังเกตนิดนะครับ  สองแถวนี้จะต้องเติมชื่อลงไปในระหว่าเครื่องหมาย "..." นะครับ
ComputerName=  อันนี้ใส่ชื่อไปได้เลย
สำหรับคำสั่งนี้สามารถจัดการได้ในโปรแกรมอยู่แล้วครับ  ไม่จำเป็นต้องมาแก้ไขที่หลัง

[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=60


คำสั่งชุดที่ 5  อันนี้ก็ทำในโปรแกรมได้เหมือนกันครับ  หรือจะก๊อปจากผมไปแก้เอาเองก็ได้ครับ

BitPerPel=32  คือการตั้งค่าคุณภาพสี  ซึ่งดูได้จาก Display Property ของวินโดว์นะครับ  ผมเลือกที่ 32 บิท  ถ้าเครื่องของท่านเป็น 16 บิท  ตรงนี้ต้องทำการแก้ไขครับ
Xresolution=1024
Yresolution=768  คือความละเอียดของหน้าจอครับ  ถ้าของบางท่านเป็น 800 x 600 ก็ต้องแก้ไขครับ  หมายถึงว่าท่านจะก๊อปคำสั่งนี้จากผมไป  ไม่ได้ทำเองนะครับ  ถึงต้องแก้ไข  หากโหลดโปรแกรมมาทำเอง  ก็จัดการได้เองอยู่แล้วครับ
Vrefresh=60  คืออัตราการฟื้นฟูของหน้าจอครับ

คำแนะนำ

ในกรณีนี้ต้องมั่นใจนะครับว่า SP2  มันจะ Detect หาการ์ดจอเจอ  ถ้าเคยลง SP2 เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาแล้ว  คงทราบดีละครับว่า  มันหาการ์ดจอเจอหรือเปล่า  เพราะถ้ามันหาเจอ  คำสั่งนี้จะจัดการแสดงผลให้ทันที  แต่ถ้าไม่เจอ  หมายถึงต้องลงไดร์เวอร์การ์ดจอหลังจากลงวินโดว์  คำสั่งนี้จะไม่มีผลครับ

คำสั่งเกี่ยวกับโมเด็ม  ผมไม่ใช้นะครับ  ขอข้ามไป  ผมว่าทำทีหลังดีกว่าครับ

[RegionalSettings]
LanguageGroup=11
SystemLocale=0000041e
UserLocale=0000041e
InputLocale=0409:00000409


ชุดนี้เป็นการเลือกให้ตั้งค่าภาษาเป็นภาษาไทยครับ  และตั้งเวลาครับ  ผมเลือกไว้เป็นเวลาของกรุงเทพแล้วครับ  นอกนั้นก็เอาตามตัวคำสั่งเดิม  สรุปคำสั่งทั้งหมดมีอย่างนี้นะครับ  ใครจะแก้ตรงไหนเอาก็ได้

;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"

[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS

[GuiUnattended]
AdminPassword=*
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=205
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductKey=HMVR2-D26JY-WM667-4RX32-JRC86
FullName="xxxxxx"
OrgName="xxxxxx"
ComputerName=xxxx

[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=60

[RegionalSettings]
LanguageGroup=11
SystemLocale=0000041e
UserLocale=0000041e
InputLocale=0409:00000409

[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes


ถ้าไม่อยากดาว์นโหลดโปรแกรมมาทำ  ก็สามารถคัดลอกไปได้เลยครับ  จากนั้นก็แก้ไขส่วนที่ต้องการเอาครับ

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว  ให้เปลี่ยนนามสกุลไฟล์จาก
.txt มาเป็น winnt.sif  วิธีการก็ดูที่นี่ครับ
http://www.com-th.net/windows/?filename

หรือเอาแบบง่ายๆเลย  ก็ใช้ Dos เปลี่ยน  (เพิ่มเติมโดย คุณ Little Know)

1. Start >> RUN >> พิมพ์ Command  แล้วกด OK
2.
cd c:\tmp  (ไปที่เก็บไฟล์ไว้)
3.
c:\tmp\>ren winnt.sif.txt winnt.sif  (เปลี่ยนชื่อไฟล์)

จากนั้นนำไฟล์ที่ได้ไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ I386 ของ SP2 ตัวเต็มที่เราทำมาแล้ว  จากนั้นก็ค่อยเขียนลงแผ่นครับ  ตอนลงวินโดว์ก็นั่งรอตอนเลือกคำสั่งฟอร์แมทฮาร์ดดิสอย่างเดียวครับ  เสร็จแล้วไปนอนรอได้เลย  อีก 40 นาที  ทุกอย่างเรียบร้อยครับ
 
31 มีนาคม 2547