<< Linux TLE 5.5 >>
เขียนโดย คุณ Mr.Aui
 
  • การปรับแต่ง Linux TLE 5.5 ให้เป็นภาษาอังกฤษ
  • การปรับให้ Linux TLE 5.5 ทำการ Login แบบอัตโนมัติ
  • การติดตั้ง NVIDIA Driver บน Linux TLE 5.5
การปรับแต่ง Linux TLE 5.5 ให้เป็นภาษาอังกฤษ

หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้ง Linux TLE 5.5 ไปแล้วนั้น  หากเราต้องการที่จะใช้งาน Linux TLE 5.5 ใน Menu การใช้งานแบบภาษาอังกฤษ  เราก็สามารถทำได้ตามบทความนี้

** สำหรับการใช้งานที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้  จะเน้นการใช้งานบน Desktop ของ KDE เป็นหลักนะครับ

1. เริ่มการปรับแต่งให้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ
ที่หน้าจอ Login ไปที่ เลือกภาษา >> English (American) >> ตกลง >> เลือกเดสก์ทอป >> KDE >> ตกลง

หลังจากนั้นทำการ Login เข้าสู่ระบบ  และจะมี DialogBox ขึ้นมาถามว่าต้องการเลือกภาษาอังกฤษเป็นค่าปริยายหรือไม่  เลือกที่ กำหนดให้เป็นค่าปริยาย (D)

2. ตั้งค่าให้ Login เข้า KDE อัตโนมัติ  โดยเลือก
System Setting >> More System Setting >> Desktop Switch Tool ตามรูปเลือก Available Desktops เป็น KDE ตามรูปเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนการใช้งานบน Linux TLE 5.5 ให้เป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว


การปรับให้ Linux TLE 5.5 ทำการ Login แบบอัตโนมัติ

เราสามารถปรับแต่งให้ Linux TLE 5.5 ทำการ Login ระบบให้เราอัตโนมัติทุกครั้งที่ Boot เครื่องได้  (เหมาะสำหรับการใช้งานคนเดียว)  โดยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยดังนี้

หลังจากเรา Boot เครื่องขึ้นมานั้น  จะมีหน้าจอ Login ขึ้นมาให้เราป้อน Username และ Password  ก่อนที่เราจะใส่ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อ Login ให้ทำตามนี้นะครับ

- เลือก จัดการระบบ >> กำหนดค่าตัวจัดการล็อกอิน (C) >> ตกลง
- ใส่ชื่อผู้ใช้งาน  และใส่รหัสผ่านสำหรับ Root (Root Password)  จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- ที่แถบ ทั่วไป  ที่ ล็อกอินอัตโนมัติ  เลือก ล็อกอินผู้ใช้อัตโนมัติเมื่อบูตมาครั้งแรก (L)  จากนั้นทำการเลือกชื่อผู้ใช้งาน (User) ที่ต้องการให้ล็อกอินอัตโนมัติ
- ที่แถบ หน้าต่างต้อนรับแบบกราฟิก เลือก Circles (หรืออย่างอื่นตามใจชอบ) คลิก ปิด

เมื่อ Reboot เครื่องครั้งต่อไป  Linux TLE 5.5 ก็จะทำการ Login ผู้ใช้โดยอัตโนมัติได้แล้วครับ


การติดตั้ง NVIDIA Driver บน Linux TLE 5.5

หลังจากที่เราติดตั้ง Linux TLE 5.5 ไปแล้วนั้น  ถ้าหากใช้ Graphic Card ของ NVIDIA นั้นจะยังไม่สามารถใช้งาน 3D ได้  จึงต้องทำการลง Driver เสียก่อน

1. Login เป็น root
2. ทำการติดตั้ง NVIDIA_GLX เพิ่มเติมจากแผ่น CD ติดตั้งแผ่นที่ 3
/TLE/RPMS.drivers/NVIDIA_GLX-1.0-4496_1tle.i386.rpm3. เปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมา  เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/X11/XF86Config  โดยใช้คำสั่ง pico /etc/X11/XF86Config ตามรูปที่ Section "Module"  ลบบรรทัด Load "dri" ออก  หรือใช้การ Comment โดยใส่เครื่องหมาย "#" หน้าบรรทัดนั้นที่ Section "Device"  แก้ Driver "nv" เป็น Driver "nvidia"กด Ctrl + X และ Y เพื่อยืนยันการบันทึกและออกจากโปรแกรม pico

4. ไปแก้ไขไฟล์ /etc/modules.conf  โดยใช้คำสั่ง pico /etc/modules.confเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ alias char-major-195 nvidiaกด Ctrl + X และ Y เพื่อยืนยันการบันทึกและออกจากโปรแกรม pico

5. Reboot เครื่องโดยใช้คำสั่ง rebootถ้าการลง Driver สมบูรณ์  จะมี Logo ของ Nvidia ขึ้นมาในขณะที่ Boot เครื่อง  เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน 3D บน Linux TLE 5.5 ได้แล้วครับ

ทดสอบด้วยการเล่นเกมส์ chromium B.S.U.  จะเห็นว่าสามารถแสดงผลแบบ 3D ได้ไม่เลวเลยทีเดียว
...ขอให้สนุกกับ Linux นะครับ...
 
23 เมษายน 2547