<< ใครสนใจวิธีลง Windows+Linux เชิญทางนี้ครับ >>
เขียนโดย คุณ มือขวานวิกลจริต (sky-911)
 
ขั้นตอนแรกก็ลง Windows ตามปกติ พอลงเสร็จแล้วให้ลง Partition Magic ต่อ ลงครบแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า

1. เลือก Install another operating system2. เลือก Linux3. เลือก After C: เพื่อให้ Partition Linux อยู่ข้างหลัง Windows

4. เลือก Immediately5. จะเห็นว่า Patition Linux อยู่หลังไดร์ C:6. เลือก Yes เพื่อสร้าง Linux Swap7. เลือก After Linux เพื่อให้อยู่ข้างหลัง Linux8. ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Linux ใช้พื้นที่ Linux มาเป็น Swap

9. จะเห็นว่าอยู่หลัง Linux แล้ว10. กด Apply <ตอนนี้อย่าเพิ่งใส่แผ่น Linux setup>11. โปรแกรมจะทำงานใน โหมด DOS <พอหมดขั้นตอนนี้แล้วให้ใส่แผ่นได้ หรือจะใส่ไว้ก่อนก็ได้ในขั้นตอน DOS>12. กด Enter

13. ให้เลือก /dev/hda2 ext3 แล้วกดแก้ไข14. เลือก /

15. Linux มองไม่เห็น Windows เราต้องเพิ่มเอาเองครับ ถ้าใครมองเห็นก็ไม่ต้องทำอะไรครับ16. ใส่ชื่อ แล้วเลือก /dev/hda1< /dev/hda1 คือ Partition ของ วินโด>กด ตกลง17. ถ้าจะให้ Boot ที่ Linux ก่อนก็ให้ติ๊กถูกหน้า ช่อง Linux แต่ถ้าจะให้ Windows Boot ก่อนก็ให้ติ๊กถูกหน้าช่อง Win me

** ในกรอบสีแดงสำคัญมาก **
ถ้าต้องการใช้ Boot Loader ตัวอื่น ที่ไม่ใช่ GRUB เช่น Boot Magic หรือ Windows ให้ติ๊กที่ช่องนี้
แล้วเลือก /dev/hda2 เซกเตอร์แรกของบูตพาร์ทิชันพอใส่แผ่นครบทั้งสามแผ่นแล้วก็เป็นอันเสร็จครับ
 
29 กรกฎาคม 2548