<< Thai Language Interface Pack สำหรับ Windows XP >>
เขียนโดย คุณ An-Ant
 


สำหรับท่านที่ต้องการใช้เมนูภาษาไทยใน Windows XP  ท่านสามารถที่จะแปลงโฉมซอฟต์แวร์ Windows XP ของท่านให้เป็นภาษาไทยได้ฟรี  โดยเพียงดาวน์โหลด Thai LIP (Language Interface Pack)  ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำการเปลี่ยนเมนู  และคู่มือช่วยเหลือต่างๆให้เป็นภาษาไทย

เงื่อนไขทางเทคนิค
**  Thai LIP สามารถที่จะติดตั้งลงบน Windows XP Professional English Edition เท่านั้น  ซึ่งไม่สามารถติดตั้งลงบน Windows XP Home หรือ Windows XP Professional ในภาษาอื่นๆได้

**  หลังจากที่ทำการติดตั้งแล้ว  ท่านสามารถลบโปรแกรมนี้ออกได้ที่ Control Panel โดยใช้คำสั่ง Add/Remove Program

**  Thai LIP ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างเป็นภาษาไทย  ตัวอย่างของส่วนที่จะไม่ได้ถูกแปลได้แก่...
Internet Explorer
Windows Messenger
Technical support information
Windows Movie Maker

ขั้นตอนการติดตั้ง
ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Lipsetup.msi มาไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ของท่าน  แล้วดับเบิลคลิ๊กที่โปรแกรมเพื่อเริ่มทำการติดตั้ง

** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและข้อจำกัดในการใช้งาน  โปรดคลิกที่นี่

สำหรับท่านที่ต้องการอะไรที่ง่ายกว่านี้  ต้อง XP1000THAI เท่านั้น  ให้สร้างโฟลเดอร์ตามรูป  และนำ Lipsetup มาใส่ก็แค่เนี๊ยะ!

เราสามารถลบ LANG ออกไปได้ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- เมื่อเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- เมื่อเราใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  (ท่อนนี้ผมเติมเอาเอง  ต้องติดตามต่อให้จบ)
- เมื่อลบออกไป  จะไม่เข้าไปรบกวนทำงานของโปรแกรมในระหว่างการใช้งานและการติดตั้ง

เราสามารถลบ DOCS, VALUEADD, SUPPORT, WIN9XMIG, WIN9XUPG ,WINNTUPG ออกไปได้ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- เมื่อไม่ต้องการอัพเกรดโปรแกรม  เช่นเคยคือเมื่อลบออกไปแล้ว  จะไม่เข้าไปรบกวนการทำงานของโปรแกรมในระหว่างการใช้งานและการติดตั้ง

จากตรงนี้ท่านได้ข้อคิดอะไรบ้าง?
เมื่อผมไม่ต้องการอัพเกรด พเดท หรือเมื่อผมอัพเดทจาก XP PRO SP1 ไปเป็น V2096 ฯลฯ  ผมจะลบตรงนี้ออกไป  เพื่อให้ขนาดไฟล์ลดลง  จะได้ไม่เกิน 700 MB

ผมใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  แต่ผมมี LIPSETUP  ผมจะลบ LANG ออก

WIN9XMIG, WIN9XUPG and WINNTUPG.  This will free up 37.6 MB
DOCS, VALUEADD, and SUPPORT.  This will free up 22.3 MB
Freeing up about 159 MB

ที่เหลือให้จัดการกับ winnt.sif\i386 ที่ใช้อยู่ในบทความนี้  นอกจากนี้  ท่านสามารถแก้ไขได้ตามอำเภอใจ


;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"

[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
TargetPath=\WINDOWS
UnattendSwitch="yes"
WaitForReboot=No
Hibernation=No

;[SystemRestore]
;DisableSR=1
;CreateFirstRunRp=0

[GuiUnattended]
AdminPassword=*
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=205
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductKey=3KFB7-X2Q3M-6MWFX-W2Y7V-C7M9D
FullName="An_ant"
OrgName="PapaMama"
ComputerName=Mod_Dang

[TapiLocation]
CountryCode=66
Dialing=Tone
AreaCode=66

[RegionalSettings]
LanguageGroup=11,1
SystemLocale=0000041e
UserLocale=0000041e
InputLocale=0409:00000409

[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes

[Components]
accessopt=off
autoupdate=off
chat=off
deskpaper=off
dialer=off
msmsgs=off
msnexplr=off
freecell=off
hearts=off
media_clips=off
minesweeper=off
pinball=off
solitaire=off
spider=off
zonegames=off

[Shell]
DefaultStartPanelOff = Yes
DefaultThemesOff = Yes

[GuiRunOnce]
%SYSTEMROOT%\THAI\LIPSETUP.msi**  ด้านล่างสำหรับ ThaiMitipack  เมื่อแตกไฟล์ออกมา  ให้ไปวางแทนที่ LIPSETUP  เปลี่ยนท่อนสุดท้ายเป็นดังข้างล่าง

[GuiRunOnce]
%SYSTEMROOT%\ThaiMultipack\MUISETUP

หลังจากเครื่อง Restart แล้ว  หน้าตาจะเป็นแบบนี้  สามารถใช้ภาษาไทยได้เลย  ปุ่มสลับภาษาจะเป็นที่ (~) โดยอัตโนมัติ

สำหรับท่านที่เข้าใจและต้องการทำ  ให้ทำไปได้เลยลองเปิดดูตัวหนังสือภาษาไทย  (ยังไม่ได้ลงไดร์ฟเวอร์ใดๆ)ลองกดเปลี่ยนตัวหนังสือ (~)บทต่อจากนี้สำหรับท่านที่ไม่เข้าใจ  และจะมีรายละเอียดปลีกย่อยตามสมควร

บทเริ่มต้น


บทนี้สำหรับท่านที่สนใจ  และพอจะเข้าใจอะไรบ้าง  ให้ตั้งค่าหน้าจอให้เป็นแบบ Explorer ดังนี้

ให้ใช้เม้าชี้ไปที่ปุ่มเริ่ม  คลิกเม้าด้านขวา  และเลือกที่สำรวจ  (Start >> Explorer)Start >> Program >> Accesories >> Windows Explorerเมื่อเปิดได้แล้ว  ทำให้สามารถขึ้นได้สองหน้าในหนึ่งจอ  เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานในขั้นต่อไป

วิธีการทำ
ให้ใช้เม้าจี้ไปที่ขอบมุมจอด้านขวาบนสุด  คลิกเลือกตรงสี่เหลี่ยมอยู่ระหว่างเครื่องหมายลบ – และเครื่องหมาย X (สีแดง) เมื่อคลิกเลือกแล้ว  ให้ไปกริกที่แถบสีน้ำเงินด้านบนสุด  ลากลงเฉียงมาทางมุมจอด้านซ้าย  กะโดยประมาณให้ได้ครึ่งจอ  ลองลากเม้าไปที่ขอบจอทั้งสามด้าน  เม้าจะเปลี่ยนรูป  ลากเข้ามาทำให้เล็กลง  ทดลองดู  ย่อให้ได้สองหน้า

เริ่มทำ
ให้คัดลอกโปรแกรม XP ทั้งหมดแผ่น  (ง่ายต่อการเข้าใจและการทำ)  ไปวางไว้ที่ไดร์ฟซี  (ในที่นี้ใช้ไดร์ฟซีเป็นตัวอย่าง)  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเป็นแบบนี้  ให้ใช้เม้าเลื่อนที่ลูกศรลงไป  จะพบแผ่นซีดีที่มีโปรแกรมอยู่  (ในที่นี้แผ่นซีดีอยู่ที่ไดร์ฟดี)

**  ให้สังเกตที่ตัวซี  จะเป็นการยืนยันว่าเราอยู่ที่ไดร์ฟนี้แน่ๆ  บางทีก็งงเหมือนกัน  โดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคัดลอกด้วยการคลิกเม้าส์ด้านขวา  หรือกดปุ่ม Ctrl+A (ทั้งหมด) ไปวางไว้ที่ซี C:\  กด F 5 หนึ่งครั้ง  ให้หาดูว่าส่วนที่คัดลอกมาอยู่ที่ไหน  สังเกตจะมีภาษาอังกฤษอยู่ในวงเล็บอยู่ส่วนท้ายของชื่อ  แล้วกด F 2 เปลี่ยนชื่อตามที่ท่านต้องการ  ในที่นี้ใช้ชื่อ (XP1000T)

ต่อไปสร้างโฟลเดอร์ให้ได้ดังภาพ  ใช้เม้าส์คลิกเลือกไปที่ XP1000T  แล้วทำต่อไปตามภาพสร้างโฟลเดอร์ใหม่  เปลี่ยนชื่อเป็น $OEM$  (ถ้าพลาดก็กด F2 เพื่อเปลี่ยนชื่อ) ทบทวนอีกครั้ง

คลิกเลือกที่ XP1000T >> File >> New >> New Folder >> กด F2 เปลี่ยนชื่อเป็น $OEM$ >> กด F5 หนึ่งครั้ง

คลิกเลือกที่ $OEM$ >> File >> New >> New Folder >> กด F2 เปลี่ยนชื่อเป็น $$ >> กด F5 หนึ่งครั้ง

คลิกเลือกที่ $ $ >> File >> New >> New Folder >> กด F2 เปลี่ยนชื่อเป็น THAI >> กด F5 หนึ่งครั้ง  จะได้ตามภาพล่าง1. ต่อไปให้คัดลอก LIPSETUP มาวางที่ THAI

อันนี้เป็นรายละเอียด  :  http://www.microsoft.com/Thailand/WindowsXP/ThaiLip.asp
นี่ตัว LIPSETUP  :  http://download.microsoft.com/download/f/1/9/f19851bf-a15f-4109-87c7-7f360ad6000f/LIPSETUP.MSI
นี่อีกตัวหน่อย  ก้านดียังลองได้ไม่ลงตัว  :  http://www.9vut.com/download/desktop/enhancement/ThaiMultipack.zip

2. ให้คัดลอกไฟล์ winnt.sif มาวางที่ I386 ตามที่ศรชี้  เมื่อเครื่องตอบรับการยืนยัน  ให้ตอบรับ "ใช่"  ตัวเลขไม่ต้องไปสนใจหลังจาก Restart แล้วเป็นดังนี้ข้อความที่ตัวลูกศรชี้  ตั้งใจจะเอาออกเหมืนกัน   แต่ยังเอาออกไม่ได้

ข้าฯ ขอขอบพระคุณ A-e-e (webmaster@umlimitpc.com)
มีข้อคำแนะนำคำติชมได้ที่ (Anatis@maildozy.com)
 
15 เมษายน 2547