<< OCR Software แปลงข้อมูลจากหนังสือมาเป็นเอกสารใน MS Word >>
เขียนโดย คุณ เซียวเหล่งนึ่ง แห่งสำนักสุสานโบราณ
 
credit: http://www.dld.go.th

OCR Software แปลงข้อมูลจากหนังสือมาเป็นเอกสารใน MS Word

ถ้า ท่านเป็นนิสิต นักศึกษา อย่าพลาด! เชิญอ่านข้อมูลทางนี้ ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับท่านโดยเฉพาะ เนื่องจากสิ่งที่ผมจะเขียนนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถทำรายงาน หรือจะหา รายได้พิเศษจากการรับจ้างพิมพ์รายงาน ก็คงไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด คุณ ๆ คงเคยประสบปัญหาว่า แต่ละเทอมต้องทำรายงานกันหลาย ๆ ฉบับ บางฉบับอาจต้องทำเป็น 10 หน้า 100 หน้าใช่ใหมครับ รายงานแต่ละฉบับก็ต้องไปค้นคว้าจากห้องสมุด จากนั้นก็มานั่งพิมพ์กัน พิมพ์ผิดถูกก็มาก แต่หลังจากท่านอ่านเรื่องนี้แล้ว ปัญหาของคุณจะหมดไปทันที

ปัจจุบัน (จริง ๆ แล้วมีมานานมากแล้ว) เราสามารถนำข้อมูลจากหนังสือ มาทำการ Scan ด้วยเครื่อง Scanner จากนั้นใช้โปรแกรมประเภท OCR (Optical Character Recognition) มาทำการแปลงภาพที่ได้ ให้อยู่ในรูปแบบของ MS Word จากนั้นมาแต่ง เพิ่มเติมได้ โดยไม่จำเป็นต้องคีย์ใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดขั้นตอนในการพิมพ์ และที่สำคัญข้อมูลส่วนใหญ่ก็ถูกต้องเกือบ 100%

  อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี

 1. คอมพิวเตอร์
  ถ้าไม่มีคอมพิวเต อร์ ก็เลิกคิดได้เลย เพราะวิธีการทั้งหมดนี้จะต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

 2. เครื่อง Scanner
  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Scan ภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ที่เก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล คุณสามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ หลังจากการ Scan ภาพให้ save เป็น file ที่โปรแกรม OCR support เช่น OmniPage จะ support file ประเภท Bmp, Jpg, Gif, Tiff, Pcx...

 3. Software ประเภท OCR
  โปรแกรมสำหรับ convert ภาพที่ได้จากการ scan มาเก็บในรูปแบบของตัวอักษรในโปรแกรม MS Word โปรแกรมต่างประเทศ มักจะไม่สามารถ convert ภาษาไทยได้ ดังนั้น ควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมด้วย สำหรับโปรแกรม OCR ของคนไทย ได้แก่ Thai OCR (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.nectec.or.th) แต่ถ้าของต่างประเทศ ได้แก่ Omnipage

 4. Software MS Word

  โปรแกรมพิมพ์เอกสาร ที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลก

ขั้นตอนในการทำแปลงภาพ - Omnipage program

 • Scan ข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
  เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลที่ต้องการ นำมา Scan เข้าสู่คอมพิวเตอร์ การหลักการ scan นั้นเข้าตั้งค่าไว้ที่ Line Art และเลือกความละเอียดที่ 200 dpi จากนั้น save ให้อยู่ในรูปแบบ Jpg

 • Open OCR program
  เปิดโปรแกรม OCR จากนั้นเลือก Auto Convert (ปุ่มหมายเลข 1) โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง wizard เพื่อบอกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ เปิดไฟล์, แปลงไฟล์, ตรวจสอบไฟล์, และบันทึกไฟล์

 

 • หรือท่านอาจเลือกทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกปุ่มหมายเลข 2 Load Image - ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง
  2. เลือกปุ่มหมายเลข 4 OCR and Check (ไม่จำเป็นต้องทำหมายเลข 3 ก็ได้)
  3. โปรแกรมจะตรวจสอบและแสดงรายการที่มีปัญหา เราสามารถข้ามไป โดยเลือก Done (ดูภาพประกอบข้อ 3. Checking)
  4. เพื่อเลือกบันทึกได้ โดยกดปุ่มหมายเลข 5 Save as

 • Checking
  หลังจากที่โปรแกรม convert แล้ว จะมีหน้าต่างแสดงการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมยังไม่สามารถตีคำหรือข้อความนั้นได้ (สาเหตุอาจเนื่องมาจากต้นฉบับไม่คมชัดพอ) เราสามารถคลิกปุ่ม Ignore ผ่านไปก่อนได้ หรือกด Done

Save as MS Word

จากนั้นให้ Save ให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว... ปัจจุบันโปรแกรม Omnipage สามารถ support ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางได้แล้ว

 

เว็บแปลงเอกสาร จากอิมเมจ เป็น ข้อความแบบออนไลน์

http://arnthai.nectec.or.th/UploadSend.asp

การให้บริการไทยโอซีอาร์ผ่านอินเทอร์เน็ตของซอฟต์แวร์อ่านไทย 2.5 เป็นเพียงบางส่วนของโปรแกรมอ่านไทยฉบับสมบูรณ์ ดังนั้นความสามารถของการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจึงมีข้อจำกัดอยู่บ้างดังนี้
1. ภาพต้นฉบับควรเป็นไฟล์ภาพ (jpg) ที่มีเฉพาะข้อความเท่านั้น
2. ภาพต้นฉบับควรมีความละเอียดมากกว่าหรือเท่ากับ 300 dpi โดยประมาณ
3. ภาพต้นฉบับควรมีขนาดไม่เกิน 600 kbytes

 
2 มีนาคม 2551