<< การใช้งาน Ad-Aware SE Professional >>
เขียนโดย คุณ dlmania
 
ผมเห็นมีหลายๆคำถามที่ถามถึงโปรแกรมป้องกันและกำจัดสปายแวร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่กวนใจการใช้งานอินเตอร์เน็ทมากในปัจจุบัน เลยถือโอกาสลองจัดทำคู่มือวิธีการใช้งานตามประสบการณ์ และจากการแปลระบบ Help ของโปรแกรม Ad-Aware ที่ถือว่าเป็นโปรแกรมตรวจสอบ และกำจัดสปายแวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตัวหนึ่ง


เนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. วิธีการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม Ad-Aware
2. ความหมายของแต่ละหน้าจอในโปรแกรม Ad-Aware

* ส่วนโปรแกรม Ad-Watch ที่เป็นโปรแกรมย่อยของโปรแกรม Ad-Aware จะขอกล่าวถึงแค่ความหมายของค่า Configuration ทั้งหมดเท่านั้น หากเป็นไปได้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งานโดยละเอียดเมื่อมีโอกาส

ระบบที่ใช้อ้างอิงในการจัดทำคู่มือ : Windows XP SP1, Ad-Aware SE Pro v1.04


วิธีการใช้งานทั่วไป

1. หลังจากเรียกโปรแกรม Ad-Aware โปรแกรมก็จะจัดเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการสแกนไว้2. หากคุณเพิ่งติดตั้งโปรแกรมหรือฐานข้อมูลภายในโปรแกรม Ad-Aware ล้าสมัยแล้ว โปรแกรม Ad-Aware จะพยายามต่อเข้าอินเตอร์เน็ทเพื่อทำการอัพเดทฐานข้อมูลให้ หลังจากนั้นจึงจะหน้าจอหลักในการทำงานของโปรแกรม Ad-Aware ขึ้นมาดังในรูป หากต้องการจะเริ่มการสแกนสปายแวร์ ภายในเครื่องของเรา ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Start ได้เลย3. จะมีหน้าจอขึ้นมาให้เลือกรูปแบบในการสแกน* หากเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเริ่มใช้โปรแกรมหลังจากการติดตั้ง แนะนำให้ทำการสแกนแบบ Perform full system scan

ความหมายของแต่ละโหมดการทำงาน

3.1 Perform smart system scan เป็นการสแกนหน่วยความจำ , รีจิสตรี้ , คุ้กกี้ , IE Favorites , ไฟล์ Hosts และเป็นไปตามเงื่อนไขการสแกนที่ระบุเอาไว้ในค่าพื้นฐาน (Configuration) ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป การสแกนในโหมดนี้จะสแกนเฉพาะไดร์ฟของระบบ (ไดร์ฟที่ติดตั้ง Windows) และไม่ทำการสแกนไฟล์ที่อยู่ภายในไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้

3.2 Perform full system scan เพิ่มเติมจากแบบ Smart system scan โดยจะสแกนในทุกๆไดร์ฟภายในเครื่องของคุณ รวมถึงไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้ด้วย

3.3 Use custom scanning options ให้สแกนตามที่ระบุเงื่อนไขเอาไว้ (โดยสามารถเลือกเงื่อนไขได้จากลิ้งค์ Customize ที่อยู่ด้านท้ายบรรทัดนี้) เช่น สามารถเลือกไดร์ฟที่จะสแกนได้

3.4 Scan volume for ADS ให้ทำการสแกนไฟล์ที่เป็น Alternate Data Stream ด้วย

* ADS เป็นไฟล์ที่มองไม่เห็นในฮาร์ดดิสก์ นอกจากคุณจะรู้ชื่อไฟล์ และรู้ว่าเป็นไฟล์ประเภทใด ถึงจะเปิดขึ้นมาได้ ซึ่งตรงนี้เป็นช่องโหว่ ที่ทำให้พวกสปายแวร์แฝงเข้ามาในเครื่องของเราได้
ส่วนออปชั่นนี้จะเป็นการกำหนดให้เปิดหรือปิดการสแกนไฟล์หรือข้อมูลประเภท MRUs (Most Recently Used) เช่น คำที่เราใช้ค้นหาเมื่อใช้โปรแกรมต่างๆ, รายชื่อไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน เช่น พวก Word,Excel ซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยโปรแกรม Ad-Aware ด้วย เราสามารถปิดการสแกนข้อมูลประเภทนี้ได้ ในตัวอย่างที่จะกล่าวถึงต่อไป จะใช้โหมดการสแกนแบบ Smart system scan ซึ่งเป็นโหมดแนะนำสำหรับการสแกนโดยทั่วๆไป


4. หน้าจอการสแกนของโปรแกรม Ad-Aware

จำนวนของสิ่งผิดปกติที่ถูกตรวจพบจะแสดงอยู่ในส่วน Summary5. หน้าจอหลังจากการสแกนเสร็จสิ้น และแจ้งผลการสแกน โดยบอกจำนวนสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด ให้ทำการคลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของรายการที่ต้องสงสัยหรือรายการผิดปกติที่ถูกตรวจพบขึ้นมาทั้งหมด เพื่อให้เราเลือกว่าจะทำการกำจัด (Removal) รายการใดบ้าง ซึ่งผมมักจะเลือกเฉพาะรายการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าในรีจิสตรี้ (ในช่อง Type จะแสดงเป็น RegValue) เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว (โดยทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าบรรทัดของรายการนั้นๆ) ให้คลิกปุ่ม Next7. จะมีหน้าจอขึ้นมาให้ยืนยันการกำจัดรายการที่ถูกเลือกเอาไว้ ให้คลิก OK เพื่อกำจัดสิ่งผิดปกติทิ้ง และจบขั้นตอนการทำงาน

* ในบางครั้ง Ad-Aware อาจจะไม่สามารถลบสิ่งผิดปกตินั้นออกได้ทันที เนื่องจากค่าดังกล่าวนั้นอาจจะถูกใช้งานอยู่ หรือไม่สามารถลบได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม โปรแกรมจะมีข้อความให้ยืนยันการลบทิ้ง เมื่อมีการรีสตาร์ทเครื่องใหม่
ความหมายของแต่ละหน้าจอในโปรแกรม Ad-Aware1. โหลดโปรแกรม Ad-Watch ขึ้นมาใช้งาน รวมถึงเป็นเมนูที่ใช้กำหนดค่า Configuration ของ Ad-Watch ด้วย

* โปรแกรม Ad-Watch เป็นโปรแกรมย่อยของโปรแกรม Ad-Aware อีกที เป็นโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะป้องกันสปายแวร์ แอดแวร์แบบทันทีทันใด คล้ายๆโปรแกรมประเภท Firewall ที่จะคอยถามเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เพื่อให้เราทำการยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

*Ad-Aware รุ่นที่เป็น Freeware จะไม่มีโปรแกรม Ad-Watch ติดมาให้ด้วย

2. เมนูหลักในการกำหนดค่าเบื้องต้น (Configuration) ของโปรแกรม Ad-Aware (จะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป)

3. เอาไว้ตรวจสอบและจัดการไฟล์ที่ถูกโปรแกรม Ad-Aware กักกันเอาไว้ (Guarantine)

4. เปิดการใช้งาน Web Update เพื่ออัพเดทโปรแกรมหรือฐานข้อมูลของโปรแกรม Ad-Aware

5. ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Ad-Aware

6. สถานะการทำงานของโปรแกรม Ad-Aware เช่น วันที่อัพเดทฐานข้อมูลครั้งล่าสุด , Ad-Watch ได้ถูกเปิดให้ทำงานแล้วหรือไม่ ฯลฯ

7. เปิดหน้าจอการสแกนของโปรแกรม Ad-Aware

8. สั่งให้โปรแกรม Ad-Watch ทำงาน

9. โปรแกรมเสริมของ Ad-Aware ที่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้จากเว็บของผู้พัฒนาโปรแกรม Ad-Aware

10. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น

11. ระบบช่วยเหลือของโปรแกรม (ซึ่งผมใช้อ้างอิงในการแปลข้อมูลในส่วนต่อๆไปทั้งหมด)


ผมจะขอกล่าวถึงการกำหนดค่าเบื้องต้น (Configuration) ของทั้งโปรแกรม Ad-Aware และ Ad-Watch โดยละเอียดเท่านั้น ในส่วนอื่นๆ คิดว่าคุณคงจะสามารถศึกษาการใช้งานได้ไม่ยาก


2.1 การกำหนดค่าเบื้องต้น (Configuration) ของโปรแกรม Ad-Aware SE

ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการกำหนดค่าเบื้องต้นของโปรแกรม Ad-Aware คุณจะต้องเข้าใจวิธีการเปิด/ปิด ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม Ad-Aware เสียก่อน โดยเครื่องหมาย หมายถึง เปิดการทำงาน ส่วนเครื่องหมาย หมายถึง ปิดการทำงาน ทั้งนี้เพราะการเปิด/ปิด การทำงานของฟังก์ชั่นบางอย่างในโปรแกรม Ad-Aware จะทำให้คุณทำงานได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด และไม่มีปัญหาเรื่องการหน่วงการทำงานของเครื่อง รวมทั้งจะทำให้การทำงานของโปรแกรม Ad-Aware เอง ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2.1.1 ส่วนการกำหนดค่าทั่วไป (General Settings)1. กำหนดให้บันทึกการทำงานของโปรแกรม Ad-Aware โดยอัตโนมัติ (จะบันทึกเป็น Text File และจะเก็บไฟล์ดังกล่าวนี้ไว้ ตามไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ในบรรทัด Write logfiles to: ด้านล่างของหน้าจอนี้)

2. กำหนดให้ทำการกักกัน (Guarantine) สิ่งผิดปกติที่พบไว้ก่อนที่จะลบทิ้ง เพื่อให้เราสามารถดูรายละเอียดได้ในภายหลัง

3. ให้มีหน้าจอขึ้นมาเตือนก่อนทุกครั้ง ที่จะลบหรือกักกันสิ่งผิดปกติ

4. กำหนดให้แสดงข้อความเตือนให้อัพเดท ถ้าฐานข้อมูลของโปรแกรมล้าสมัยไปมากกว่า 14 วัน (หรือจำนวนวันที่เราระบุ)

* ควรปิดฟังก์ชั่นการทำงานนี้ ในกรณีที่คุณติดตั้งโปแกรม Ad-Aware ให้กับผู้ใช้ซึ่งไม่มีสิทธิในการต่อเข้าอินเตอร์เน็ท


2.2.2 ส่วนการกำหนดค่าเกี่ยวกับการสแกน (Scan Settings)1. สแกนไฟล์ย่อยๆ ที่อยู่ภายใต้ไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้ (เช่น .Zip , .Rar, .Cab)

2. ไม่ต้องสแกนไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์โปแกรม (เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .exe , .com)

3. ไม่ต้องสแกนไฟล์ที่ใหญ่มากกว่าขนาดที่ระบุเอาไว้

4. สแกนการทำงานของโปรแกรมทุกตัว ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบขณะนั้น

5. สแกนรีจิสตรี้ผู้ใช้ที่กำลังล็อกอิน (Current User) อยู่

6. สแกนรีจิสตรี้ของผู้ใช้ที่กำลังล็อกอิน (Current User) อย่างละเอียด

7. สแกนตำแหน่งเว็บ (URL) ภายในโฟลเดอร์ Favorite ของโปรแกรม Internet Explorer (IE)

8. สแกนไฟล์ที่ชื่อ Hosts ที่มักจะถูกโจมตีด้วยพวกโทรจัน สปายแวร์


2.2.3 ส่วนการกำหนดค่าชั้นสูง (Advanced Settings)1. ย้ายไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไปยัง Recycle Bin (โดยปกติจะลบทิ้งอย่างถาวร)

2. เพิ่มคำสั่ง Scan with Ad-Aware ในตอนที่เราคลิกเมาส์ขวาที่ไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ เมื่อใช้งาน Windows Explorer

3. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ที่สแกน เข้าไปในแฟ้มบันทึกการทำงาน

4. ให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ประเภทถูกใช้งานมากๆ (MRUs = Most Recent Used) เข้าไปในแฟ้มบันทึกการทำงาน

5. ให้บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ (ณ เวลาที่ทำการสแกน) เข้าไปในแฟ้มบันทึกการทำงาน

6. ไม่ต้องบันทึก Stream ที่เล็กกว่าขนาดที่ระบุ เข้าไปในแฟ้มบันทึกการทำงาน

7. ไม่ต้องบันทึก Alternate Data Streams (ADS) ลงในแฟ้มบันทึกการทำงาน


2.2.4 ส่วนการกำหนดค่าเริ่มต้นใช้งาน (Startup Settings)1. ไม่ต้องทำการสแกนแบบอัตโนมัติทันทีหลังจากเข้า Windows (Windows Startup)

2. ใช้การสแกนแบบที่โปรแกรม Ad-Aware คิดว่าดีที่สุด

3. สแกนแบบเต็มรูปแบบ โดยจะตรวจสอบทุกๆ อย่าง

4. กำหนดเงื่อนไขในการสแกนเอง (จากลิ้งค์ Customize ที่อยู่ด้านท้ายบรรทัดนี้)

5. เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้ทำการกำจัด (Removal) ทันที

6. ปิดโปรแกรม Ad-Aware หลังจากสแกน เรียบร้อยแล้ว

7. ใช้ระบบการเรียกใช้โปรแกรมแบบหน่วงเวลา (Delayed) ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณตั้งค่าให้ Ad-Aware อัพเดทแบบอัตโนมัติ เพราะการต่ออินเตอร์ต้องใช้เวลาพอสมควร หากให้โปรแกรมทำงานทันที อาจจะทำให้โปรแกรมทำงาน ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้อัพเดทฐานข้อมูล


2.2.5 ส่วนการกำหนดค่าดั้งเดิม (Default Settings)1. กำหนดค่า Homepage หรือหน้าเว็บเพจหลัก (หากโปรแกรมใดพยายามจะเปลี่ยนค่าดังกล่าวนี้ โปรแกรม Ad-Aware จะถือว่าเกิดสิ่งผิดปกติ และจะทำการตรวจจับ)

2. กำหนดค่า Searchpage หรือหน้าเว็บที่ใช้สำหรับการค้นหา (หากโปรแกรมใดพยายามจะเปลี่ยนค่าดังกล่าวนี้ โปรแกรม Ad-Aware จะถือว่าเกิดสิ่งผิดปกติ และจะทำการตรวจจับ)

3. ให้อ่านค่าที่กำหนดไว้แล้วจากเครื่องของคุณเอง (มันจะเปลี่ยนค่า Default Homepage และ Default Searchpage ให้ตรงกับค่าที่คุณใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน)

4. ถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมแก้ไข Registry ของผู้พัฒนาโปรแกรม Ad-Aware ที่ชื่อ RegHance.exe ให้ระบุตำแหน่งของโปรแกรมนั้นให้ถูกต้อง (คุณต้องไปหาดาวน์โหลดโปรแกรมที่ว่านี้มาติดตั้งเข้าไปในเครื่องก่อน)


2.2.6 ส่วนการกำหนดค่าหน้าตาโปรแกรม (Interface Settings)1. เลือกภาษาที่จะใช้แสดงผลในโปรแกรม Ad-Aware

2. เลือกรูปแบบหน้าตาโปรแกรมที่จะใช้แสดงผล

3. เลือกเสียงที่จะใช้เตือน ถ้าพบสิ่งผิดปกติ


2.2.7 ส่วนการกำหนดค่าการปรับแต่งโปรแกรมแบบพิเศษ (Tweak Settings)* ให้คุณคลิกเครื่องหมาย + หน้าบรรทัดที่ต้องการจะดูหัวข้อย่อยๆ

Scanning Engine

Unload recognized processes & modules during scan: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware ปิดการทำงานหรือหยุดการทำงานของโปรแกรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดปกติที่ถูกโปรแกรม เพื่อให้สะดวกต่อการกำจัดทิ้ง

Obtain command line of scanned processes: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware บันทึกค่ารูปแบบคำสั่ง (พารามิเตอร์) ของการใช้คำสั่งในคอมมานด์พร้อมท์ ลงในแฟ้มบันทึกการทำงานด้วยหรือไม่

Run scan as background process (Low CPU usage): กำหนดให้การทำงานเป็นแบบเบื้องหลัง เหมาะสำหรับเครื่องที่มีสเปคค่อนข้างต่ำ โดยจะทำให้ Ad-Aware ทำงานในโหมดเบื้องหลัง (background) ด้วยระดับความสำคัญที่ต่ำ ซึ่งจะทำให้โปรแกรมอื่นทำงานไปพร้อมกับ Ad-Aware ได้

Ignore spanned files when scanning cab archives: กำหนดให้ Ad-Aware สแกนโดยข้ามไฟล์ประเภท Spanned CABs ซึ่งเป็นไฟล์บีบอัดที่รวมไฟล์ .CAB อยู่ภายใน

Scan registry for all users instead of current user only: กำหนดให้ Ad-Aware สแกนรีจิสตรี้ของผู้ใช้งานทุกคน แทนที่จะสแกนเฉพาะผู้ใช้งานที่กำลังล็อกอินอยู่เท่านั้น

Use permanent archive caching: กำหนดให้โปรแกรมสร้างไฟล์ชั่วคราวสำหรับเก็บข้อมูลไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการสแกนครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากโปรแกรม Ad-Aware จะสแกนเฉพาะไฟล์บีบอัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการสแกนครั้งก่อนเท่านั้น และไฟล์ชั่วคราวดังกล่าวนี้จะถูกลบทิ้ง เมื่อเรามีการอัพเดทฐานข้อมูลของโปรแกรม Ad-Aware


Cleaning Engine


Automatically check all objects in results lists: กำหนดให้ Ad-Aware ตรวจสอบทุกรายการในหน้าจอการแสดงผลลัพธ์หลังจบการสแกน

Always try to unload modules before deletion: กำหนดให้ Ad-Aware พยายามหยุดการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขการตรวจสอบของโปรแกรม Ad-Aware

Prior to deletion, unloading Explorer and IE if necessary: กำหนดให้หยุดการทำงานของ Windows Explorer และ Internet Explorer ถ้ามีความจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรม Ad-Aware สามารถลบสิ่งผิดปกติ โดยไม่ต้องทำการรีสตาร์ท Windows ใหม่ (เพราะในบางกรณี โปรแกรม Ad-Aware จะสามารถทำการการลบสิ่งผิดปกติได้ หลังจากการรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วเท่านั้น)

Let Windows remove files in use at next reboot: ถ้ามีไฟล์ไหนที่โปรแกรม Ad-Aware ไม่สามารถกำจัดสิ่งผิดปกติได้ในขณะที่สแกน ให้สามารถลบไฟล์ทิ้งได้เมื่อวินโดว์รีสตาร์ทเครื่องใหม่

Delete quarantined objects after restoring: ถ้ามีการนำไฟล์ที่ถูกกักกันกลับมาใช้ ให้ลบไฟล์ที่อยู่ในรายการที่ถูกกักกันของโปรแกรม Ad-Aware ทิ้งไป

Suppress warning if objects cannot be removed: กำหนดให้ไม่ต้องแสดงข้อความเตือนกรณีที่โปรแกรม Ad-Aware ไม่สามารถลบสิ่งผิดปกตินั้นทิ้งได้ ออปชั่นนี้จะถูกเปิดการทำงาน (Enable) โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณกำหนดให้เปิดการทำงานในหัวข้อ "Let Windows remove files in use at next reboot" เอาไว้

Suppress progress bar during list operations: กำหนดให้ไม่ต้องแสดงแถบสถานะการทำงาน ในช่วงที่กำลังลบไฟล์หรือกักกัน

Disable manual quarantine if auto-quarantine is selected: เป็นการกำหนดให้ปิดความสามารถการกักกันสิ่งผิดปกติด้วยตนเอง ถ้ามีการเปิดความสามารรถการกักกันโดยอัตโนมัติเอาไว้แล้ว


การกำหนดค่าพื้นฐาน (Configuration) ของโปรแกรม Ad-Watch

ให้คลิกเข้าไปตามรูป เพื่อกำหนดค่าDeactivate Ad-Watch during Ad-Aware scans: กำหนดให้ Ad-Watch หยุดการทำงาน เมื่อโปรแกรม Ad-Aware กำลังสแกนระบบอยู่

Log Ad-Aware events: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Watch บันทึกการทำงานของโปรแกรม Ad-Aware ลงในแฟ้มบันทึกการทำงานของโปรแกรม Ad-Watch

Block pop-ups aggressively: เปิดใช้ระบบบล๊อครายการป๊อปอัพ (pop-ups) ที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมท่องเว็บ (browser) อย่างเข้มงวด โดยจะยึดค่าตามในไฟล์ sites.txt ว่ารายการใดควรจะถูกบล็อค

Load Ad-Watch minimized: กำหนดให้ Ad-Watch หลบไปอยู่ในส่วนของ system tray (มุมขวามือด้านล่างของ Windows) เมื่อโปรแกรมถูกเรียกขึ้นมาใช้งาน

Hide Ad-Watch tray icon: กำหนดให้ซ่อนโปรแกรม Ad-Watch จาก system tray ด้วย (ทำให้ไม่เห็นการทำงานของโปรแกรมจากหน้าจอเลย) หากต้องการจะให้แสดงขึ้นมาเหมือนเดิม ต้องเปิดโปรแกรม Ad-Aware และปิดการทำงานของออปชั่นนี้


Safety Settings

Automatically select problematic objects in results lists: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware เป็นผู้เลือกรายการในหน้าจอสรุปผลหลังการสแกนโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากปิดการทำงานของออปชั่นนี้ อาจจะมีผลทำให้ระบบรวนได้ ซึ่งเกิดจากการลบรายการที่มีผลต่อระบบทิ้งไป

Reanalyze result after scanning before displaying result list: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมา

Write-protect system files after repair (Hosts file, etc.): กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware ป้องกันไฟล์ระบบที่สำคัญทันที หลังการสแกนและกำจัดสิ่งผิดปกติแล้ว (เช่น ไฟล์ Hosts)


Logfiles

Include info about ignored objects in logfile, if detected in scan: กำหนดให้บันทึกรายการที่ถูกตรวจสอบพบ แต่ไม่ได้ถูกกักกันหรือกำจัด ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

Include basic Ad-Aware settings in logfile: กำหนดให้บันทึกค่าพื้นฐานของโปรแกรม Ad-Aware ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

Include additional Ad-Aware settings in logfile: กำหนดให้บันทึกข้อมูลอื่นๆ ของโปรแกรม Ad-Aware ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

Include used command line parameters in logfile: กำหนดให้บันทึกค่ารูปแบบคำสั่ง (พารามิเตอร์) เมื่อใช้โปรแกรมบนคอมมานด์พร้อมท์ ของโปรแกรม Ad-Aware ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

Include computer and username in logfile: กำหนดให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และชื่อผู้ใช้งาน ขณะที่ใช้โปรแกรม Ad-Aware ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

Include reference summary in logfile: กำหนดให้บันทึกข้อมูลสรุปผลเกี่ยวกับการสแกนทั้งหมด ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

Create log file for removal operations: สร้างแฟ้มบันทึกสำหรับรายการที่ถูกลบทิ้ง (ไม่ใช่แค่ตรวจพบ)

Include module list in logfile: กำหนดให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมใดๆ ที่ทำงานอยู่ ณ ขณะที่สแกน ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

Include Alternate Data Stream details in logfile: กำหนดให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ประเภท ADS ลงไปในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ด้วย

* ADS เป็นไฟล์ที่มองไม่เห็นในฮาร์ดดิสก์ นอกจากคุณจะรู้ชื่อไฟล์ และรู้ว่าเป็นไฟล์ประเภทใด ถึงจะเปิดขึ้นมาได้ ซึ่งตรงนี้เป็นช่องโหว่ ที่ทำให้พวกสปายแวร์แฝงเข้ามาในเครื่องของเราได้


User Interface


Show splash screen: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware แสดงหน้าจอเริ่มต้น ในตอนที่เรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน

Remember window positions: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware จดจำตำแหน่งที่เปิดโปรแกรมไว้ครั้งล่าสุด

Snap windows to desktop borders: กำหนดให้การแสดงผลของโปรแกรม

Ad-Aware ต้องอยู่บนหน้าจอ (Desktop) เสมอ เพื่อป้องกันในกรณีขยับหน้าจอโปรแกรมจนล้นออกไปด้านข้าง และทำให้มองไม่เห็นบนหน้าจอ Desktop

Limit drive selection to fixed drives: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware ทำงานได้กับเฉพาะไดร์ฟภายในเครื่องเท่านั้น

Show gridlines in item lists: ให้แสดงเส้นประในหน้าจอ ที่มีการแสดงรายการ

Show detail tooltips in item lists: แสดงรายละเอียดอย่างย่อ เมื่อคุณวางเมาส์บนรายการในหน้าจอ Ignore, quarantine และ results ของโปรแกรม Ad-Aware


WebUpdate Settings

Suppress WebUpdate confirmation dialogs: กำหนดให้ไม่ต้องแสดงข้อความยืนยัน เมื่อจะอัพเดทฐานข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ท (WebUpdate)

Backup current definitions file before updating: กำหนดให้สำรองฐานข้อมูลปัจจุบันไว้ก่อนที่จะอัพเดทฐานข้อมูลตัวใหม่ผ่านทางอินเตอร์เน็ท

Create and save WebUpdate log file: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทฐานข้อมูล ไว้แยกต่างหากจากแฟ้มบันทึกการทำงานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการอัพเดทฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น


Misc Settings

Dump details about unhandled exceptions to disk: ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น และโปรแกรม Ad-Aware ไม่สามารถจัดการได้ โปรแกรมจะสร้างแฟ้มบันทึกขึ้นมาต่างหากอีกไฟล์หนึ่ง เพื่อใช้ตรวจสอบหรือส่งให้กับผู้พัฒนาโปรแกรมในภายหลัง

Play sound at scan completion if scan locates critical objects: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Aware สร้างเสียงหลังจากจบการสแกนและตรวจพบสิ่งผิดปกติ เมื่อคุณคลิกปุ่ม "Proceed" จะเป็นการบันทึกค่าที่คุณเปลี่ยนแปลงเอาไว้ และกลับไปสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม Ad-Aware


Activity

Load Ad-Watch on Windows start up: กำหนดให้ Ad-Watch เริ่มทำงาน เมื่อเปิดเครื่องและเข้า Windows

Ad-Watch Window always on top: กำหนดให้โปรแกรม Ad-Watch เปิดขึ้นมาเหนือโปรแกรมอื่นๆ ที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้นเสมอ

Restore Window on new events: กำหนดให้หน้าต่างการทำงานของ Ad-Watch เปิดขึ้นมาเพียงแค่ตอนที่ตรวจพบเหตุการณ์ใหม่เท่านั้น


Realtime Performance

ค่าที่จะกำหนดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสแกนของโปรแกรม Ad-Watch เป็นเพียงการกำหนดค่าการทำงานในโหมดเบื้องหลัง ว่าจะให้มีระดับความสำคัญมากน้อยเพียงใด ซึ่งการกำหนดค่าต่ำ (Low) จะเหมาะกับเครื่องรุ่นเก่าหรือเครื่องที่มีสเปคค่อนข้างต่ำ

Low: Ad-Watch จะตรวจสอบระบบของคุณ ด้วยระดับความสำคัญต่ำที่สุด

Medium: Ad-Watch จะตรวจสอบระบบของคุณ ด้วยระดับความสำคัญทั่วไป

High: Ad-Watch จะตรวจสอบระบบของคุณ ด้วยระดับความสำคัญสูงสุด


Blocking Options

Lock Start-up sections: ป้องกันไม่ให้ค่ารีจิสตรี้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เริ่มทำงานในขณะที่ Windows เปิดขึ้นมา (Startup) ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

Lock Executable File Associations: ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของไฟล์ และโปรแกรมที่จะใช้งานร่วมกัน (File Associations)

Block Possible Browser Hijack Attempts: หยุดการทำงานที่น่าสงสัย ที่พยายามจะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของโปรแกรมท่องเว็บ (browser)

Block Suspicious Processes: บล็อคการทำงานที่น่าสงสัยทุกอย่าง ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าในระบบ

Block Tracking Cookies: บล็อคคุ้กกี้ (cookies) และถ้าในระหว่างที่รับ Cookie โปรแกรม Ad-Watch ถูกปิดอยู่ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา Ad-Watch ก็จะทำการตรวจสอบและลบไฟล์ Cookie เหล่านี้ทิ้งไปด้วยเช่นกัน

Activate Pop-up blocker: เปิดใช้งานระบบบล็อครายการป๊อปอัพ (popup) ของโปรแกรม Ad-Watch


Logging & Maintenance

Log Blocked Registry Activities: บันทึกเหตุการณ์การโจมตีระบบรีจิสตรี้ ซึ่งแสดงอยู่ในหน้าต่างบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรม Adwatch และถ้ามีการเปิดใช้งาน Event History ไว้ ค่าดังกล่าวนี้ก็จะถูกนำไปรวมในแฟ้มบันทึกประวัติ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกประวัติได้ในส่วนถัดไป)

Log Blocked Tracking Cookies: บันทึกรายการคุ้กกี้ที่ถูกบล๊อค ซึ่งแสดงอยู่ในหน้าต่างบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรม Adwatch และถ้ามีการเปิดใช้งาน Event History ไว้ ค่าดังกล่าวนี้ก็จะถูกนำไปรวมในแฟ้มบันทึกประวัติ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกประวัติได้ในส่วนถัดไป)

Log Blocked Memory Activities: บันทึกการทำงานของโปรแกรมใดๆ (Process) ที่ถูกบล็อคเอาไว้ ซึ่งแสดงอยู่ในหน้าต่างบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรม Adwatch และถ้ามีการเปิดใช้งาน Event History ไว้ ค่าดังกล่าวนี้ก็จะถูกนำไปรวมในแฟ้มบันทึกประวัติ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกประวัติได้ในส่วนถัดไป)

Log Blocked Pop-ups: บันทึกพวกรายการป๊อปอัพ (Pop-ups) ที่ถูกบล็อคทั้งหมด ซึ่งแสดงอยู่ในหน้าต่างบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรม Ad-Watch และถ้ามีการเปิดใช้งาน Event History ไว้ ค่าดังกล่าวนี้ก็จะถูกนำไปรวมในแฟ้มบันทึกประวัติ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกประวัติได้ในส่วนถัดไป)

Log Internal Events: บันทึกค่าเริ่มต้นภายในของโปรแกรม Ad-Watch จะแสดงในหน้าต่างบันทึกเหตุการณ์ และถ้ามีการเปิดใช้งาน Event History ไว้ ค่าดังกล่าวนี้ก็จะถูกนำไปรวมในแฟ้มบันทึกประวัติ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกประวัติได้ในส่วนถัดไป)


Event-History

Create Event-History: สร้างแฟ้มบันทึกประวัติรายการที่ถูกบล็อค (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ในตำแหน่งของไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ระบุ

View Current Event History: เปิดแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

Clear Event History: กำหนดให้ลบเนื้อหาในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์
 
21 กรกฎาคม 2548