<< วิธีปรับแต่ง Program Optimizer XP >>
เขียนโดย คุณ จักรพันธ์
 
โปรแกรมเร่งสปีดเน็ต100%- เร่งสปีดเครื่อง 50 % รุ่นไทยทำ  ก่อนติดตั้ง ให้ใช้ Program Restore ก่อนครับ  (อย่าตกใจว่าจะมีอะไรเสียหายครับ  เพียงแต่ป้องกันไว้ก่อนครับ  ตั้งแต่ผมลงมาหลายๆเครื่องไม่เคยมีปัญหาครับ)  เริ่มเลยครับ

1. คลิก Start >> All Programs >> Accessories >> System Tools คลิก System Restore2. คลิกในวงกลมหน้า Create a restore point ครับ  คลิก Next ครับ3. พิมพื์ชื่อคุณลงในช่องสี่เหลี่ยม Restore point description ครับ  แล้วคลิก Create ครับ  เสร็จแล้วคลิก HOME  คลิก Cancel ครับ4. ติดตั้ง Program Optimizer XP ครับ5. ติดตั้งเสร็จ  เปิด Program ขึ้นมาครับ  คลิกต่อไป  ถึงหน้าอุปกรณ์ต่อเชื่อม6. ถ้าเป็น Lan ก็ให้คลิกในวงกลมหน้า Cable/ISDN/Ether Net ครับ  หรือเป็น Modem ก็ให้ติ๊กตามนั้น7. แล้วคลิกต่อไปจะเป็นหน้ารายละเอียด8. คลิกต่อไปจะเป็นหน้าเลือกรูปแบบในการปรับแต่ง  ให้เลือกปรับแต่งโดยเน้นดวามปลอดภัยครับ9. คลิกต่อไปถึงหน้า เลือกประเภทของ CPU  คลิกในวงกลมหน้า CPU ของคุณใกล้เคียงรุ่นไหนที่สุดครับ10. แล้วคลิกต่อไป  ก็จะถึงหน้าพร้อมที่จะปรับแต่ง  คลิกปรับแต่งครับ  แล้วคลิกในวงกลม ใช่ รีสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวนี้  คลิกเสร็จสิ้น  เครื่องก็จะรีสตาร์ทครับ  พอเครื่อง Boot ขึ้นมาใหม่  ลองคลิก Start เลื่อนไปที่ All Programs  มันจะมีแถบ Programs วิ่งออกมาอย่างรวดเร็วครับ  เลื่อนลูกศร (เม้าส์) ไปบนแถบโปรแกรมที่มีลูกศรชี้ออกมันก็จะวิ่งออกอย่างรวดเร็วครับ  แค่เอาลูกศรผ่านครับ
เครื่องจะเร็วขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับ
 
28 มีนาคม 2547