<< คลิกขวาครั้งเดียวใช้ได้ทุกโปรแกรม >>
เขียนโดย คุณ OOD55
 
หากท่านรู้สึกว่าการเรียกใช้โปรแกรมต่างๆจาก Start Manu ยังไม่สะดวกนัก  ถ้าเราจะสร้าง Shortcut บน Desktop  มีมากเกินไปก็ดูจะเกะกะ  เรามีทางเลือกให้ท่านลองดู  ไม่เสียหายครับ

**ลองทำดูครับ  ใจเย็นๆๆๆๆๆหน่อย  แรกๆๆทำช้าๆๆๆไปก่อน  พอเป็นแล้วค่อยๆๆเร่ง  ฮิฮิฮิ  อย่าคิดลึก**

1. เปิดหน้าต่าง RUN  (Start >> Run)  พิมพ์ Regedit >> กด OK2. คลิกที่เข้าไปที่ [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B309D}\shell]3. คลิกขวาที่โฟล์เดอร์ Shell >> New >> Key  เพื่อสร้างโฟเดอร์ขึ้นมาใหม่4. ตั้งชื่อโฟล์เดอร์จะเป็นไทยหรืออังกฤษก็ได้  ในที่นี้ได้ผมตั้งชื่อว่า
"โปรแกรมจับภาพ"5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ "โปรแกรมจับภาพ"  เพื่อสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่อีก  (โปรแกรมจับภาพ >> New >> Key)6. ตั้งชื่อให้โฟล์เดอร์ย่อยที่เราสร้างขึ้นใหม่ว่า "command"  ห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับ  เพราะจะเป็นการกำหนดคำสั่งให้เรียกโปรแกรมที่เราต้องการ7. จากนั้น  ถ้าเราต้องการสร้างเมนูเพื่อเรียกโปรแกรมไหน  ให้ Copy คำสั่งเรียกโปรแกรมที่อยู่ใน Properties  (ตัวอย่างผมต้องการโปรแกรมจับภาพ "SnagIt 7"  ให้คลิกขวาที่ชอร์ตคัต >> Properties)  เราจะได้ดังรูป  แล้ว Copy คำสั่งที่อยู่ในช่อง "Target" มาให้หมด8. กลับมาที่โฟล์เดอร์ "command" ที่หน้าต่าง Registry Editor  ให้ไปทางด้านขวามือที่ค่า Default  ให้คลิกขวา  แล้วคลิกคำสั่ง
"Modify"9. จะมีหน้าต่าง Edit String  ให้วางข้อความที่เรา COPY จากชอร์ตคัตลงในช่อง "Value data"  ถ้ามีเครื่อง
หมาย " " ให้ลบออกด้วย  กด OK ก็เรียบร้อย10. ที่นี้เรามาเช็คดูโดยคลิกขวาที่ไอคอน My Computer  ก็จะมีโปรแกรมจับภาพคลิก 1 ครั้ง  เราก็จะได้โปรแกรม "SnagIt 7" ที่เราสร้างขึ้นมาทันที  เราสามารถสร้างได้อีก  จะเอาโปรแกรมไหนก็ได้ทำตามข้างต้น

 
2 เมษายน 2547