<< ใช้ TuneUp Utilities ทำโน้ตเตือนความจำ >>
เขียนโดย คุณ แงซาย
 
1. เริ่มจากเปิดโปรแกรม Tuneup Utilities ขึ้นมา  แล้วเลือก TuneUp SystemControl2. เลือก User Logon3. เลือกตามภาพเลยขอรับ4. ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ขอรับ  ทุกครั้งที่เปิดเครื่องก่อนเข้าหน้าเดสทอป  ก็จะมีโนตขึ้นมาเตือนเราเสมอขอรับ

 
8 พฤศจิกายน 2547