<< แนะนำโปรแกรมดูแลระบบ Registry ที่ใช้งานง่ายๆ - WinASO Registry Optimizer >>
เขียนโดย คุณ Please Remember / IT-Thai.net
 
โปรแกรม WinASO Registry Optimizer 2.0.6
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก http://www.winaso.com/

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าตาของโปรแกรม ดังภาพซึ่งโปรแกรมที่เปิดขึ้นมา จะเป็นหน้าตาของเมนู Clean Registry โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีกรอบทางขวามือให้เราเลือกว่า จะสแกนในส่วนไหนบ้างเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม Scan เพื่อให้โปรแกรมทำการ Scan ระบบ Registry ของเครื่องเราโปรแกรมจะทำการ Scan ระบบ Registry เครื่อง ใช้เวลาไม่นานเมื่อ Scan เสร็จ โปรแกรมจะโชว์ให้เราทราบว่า Registry ของเราเป็นอย่างไร เสียหายตรงส่วนไหน จากนั้นให้เราคลิกที่ Repair เพื่อทำการซ่อมแซม ระบบ Registry ต่อไปโปรแกรมจะทำการซ่อมแซมระบบ ใช้เวลาไม่ถึงนาทีเมื่อซ่อมแซมระบบเรียบร้อย ก็จะปรากฏ Dialog Box ขึ้นมาให้เรากด Ok และ กดปุ่ม Return ตามลำดับ เพื่อกลับสู้หน้าจอหลักของโปรแกรมแต่หากว่าเราต้องการจะกู้ข้อมูล ใน Registry ที่เราได้ทำการซ่อมแซมไปแล้วกลับมา ให้เราคลิกที่ Restoreจะปรากฏหน้าจอให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการกู้กลับมาเมื่อคลิก Restore แล้ว จะปรากฏ Dialog Box บอกสถานะว่าเราได้ทำการ Restore เรียบร้อยแล้ว ให้ คลิก OK และ Close ตามลำดับ เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักที่เมนู Speed up System เป็นเมนูสำหรับการเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวพเตอร์ของคุณในหลายด้าน โดยการปรับค่าที่ Registry เช่น เพิ่ม สปีดในการชัทดาวน์เครื่อง, เพิ่มสปีดในการโหลดหน้าเวบเพจของ Internet และอื่นๆตามความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่เมนู Speed up Systemที่จอด้านขวาจะให้เราเลือกว่าเราจะทำการปรับค่าอะไรบ้าง จากตัวอย่าง เรายังไม่เคยทำการปรับค่าต่างๆหลังหัวข้อที่ให้เลือก จะขึ้นคำว่า Not Optimizedเมื่อเลือกค่าได้แล้วก็ จัดการคลิกที่ปุ่ม Optimize Nowโปรแกรมจะทำการปรับแต่งค่าที่ระบบ Registryเมื่อปรับค่าต่างๆเสร็จ จะมี Dialog Box แสดงขึ้นมาบอกให้ Restart เครื่อง 1 ครั้ง เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่ปรับ ให้เราคลิก OK แล้ว Restart เครื่องเมื่อ Restart เครื่องเสร็จ กลับมา เปิดโปรแกรม จะเห็นว่าคำด้านหลังข้อความที่เราเลือกไว้ จะเปลี่ยนเป็น Optimized หมดแล้ว** ถ้าเราต้องการคืนค่าที่เราปรับ ก็เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Restore แล้วคลิก OK และ Restart เครื่องอีกครั้ง ก็จะเป็นการกลับมาใช้ค่าที่ยังไม่ได้ปรับ

ต่อมาเป็นเมนู Repair Internet Explorer เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆของ Internet Explorer เช่น การเซตให้ Internet Explorer เปิดหน้าเปล่าขึ้นมา (about:blank) เซตค่า Outlook และอีกมากมาย ให้เราคลิกที่ Repair Internet Explorerจะมีกรอบตั้งค่าต่างๆ ทางด้านขวามือให้เราเลือกเมื่อเราเลือกเสร็จให้กด ที่ปุ่ม Repairโปรแกรมจะทำการปรับค่าต่างๆให้ เมื่อทำการปรับค่าเสร็จให้เรา Restart เครื่อง 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องแสดงผลการปรับค่าต่อมาเป็นเมนู System Tools ใช้ในการเข้าสู่โปรแกรมต่างๆใน Windows โดยการคลิกที่ System Toolsจะปรากฏกรอบด้านขวาขึ้นมาให้เลือก ประกอบด้วยเมนู ดังนี้1. Registry Editor เมื่อคลิกที่เมนูนี้จะเป็นการเปิด โปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา (เหมือนกับเราพิมพ์ regedit ใน คำสั่ง RUN…)
2. DirectX Dragnostic Tool เมื่อคลิกที่เมนูนี้จะเป็นการเปิดโปรแกรม DirectX Dragnostic Tool ขึ้นมา สามารถดูรายละเอียดของเครื่องได้ และ ปรับแต่ Display ต่างๆ และ Sound ได้อีกด้วย
3. System Information เป็นการดู ข้อมูลต่างๆ ของ ระบบในเครื่อง
4. System Configuration Utility เมื่อคลิกที่เมนูนี้จะปรากฏ System Configuration Utility ขึ้นมา ซึ่งใช้ในการปรับแต่งต่างๆ เช่น Start up เมนู (เหมือนกับเราพิมพ์ msconfig ใน คำสั่ง RUN…)
5. เป็นการเปิดโปรแกรม Disk Cleanup ทำความสะอาด Hard Disk
6. เป็นการเปิดโปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อจัดระเบียบข้อมูล ใน Hard Disk
7. เป็นการเปิดโปรแกรม Computer Management เหมือนกับการ คลิกขวาที่ My Computer > Manage
8. คือการ Backup ข้อมูลสำรองไว้
9. System Restore การนำข้อมูลที่ Backup ไว้กลับมาใช้


ปล. ขออภัยในความผิดพลาดไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
31 กรกฎาคม 2548