Home Webboard ArticlesKnowledges  

Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)  (อ่าน 15856 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ .๏ ... Princez ... ๏.

 • Just
 • **
 • ID : 9115
 • กระทู้: 25
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 8
 • เพศ: ชาย
 • o(︶︿︶)o LooK i'M loRD !!!
จากคำถาม ของผม

อ้างถึง
พอดีผมลองทำ Board 3 Column ใน SMF 2.0.2 แล้วมันมีปัญหาตรง แทบคาดของหมดหมู่ ครับ

คือมัน โชว์ แค่ หมวดหมู่ แรกเท่านั้น ส่วนหมวดหมู่ ต่อ ๆ ไป มันเอ๋อ หมดเลย

ไม่รู้ว่าพลาดอะไร ตรงไหน ไล่โค้ด ละมึนตึ๊บ :cheesy: มือใหม่ SMF (ลองใน 1.1.x ปกติดี)

ลิ้งค์เว็บ ผมครับ : http://bbs.anime-i.comและได้ คำแนะนำจากท่าน เซียวเหล่งนึ่งฯ

ก็เลย มั่ว  ๆ แกะ ๆ แงะ ๆ งม ๆ แบบ งง ๆ ดู จนสำเร็จ

ไม่ทราบว่าผมไปแก้ตรงไหน จนถูกจุดนะครับ อธิบายก็ไม่เป็น เอาเป็นว่า วิธีการที่ผมทำก็ประมาณนี้ครับ

ผมเอา คำแนะนำ

ลองเอาตัวนี้ไปแกะดู

http://custom.simplemachines.org/themes/index.php?lemma=1839


มาเริ่มงมดู ซึ่งจากที่ดู และงม ๆ มั่ว ๆ ไป ก็แก้ปัญหาแรกเลย คือ บอร์ด(ในส่วนความกว้าง)จะเละ ตั้งแต่หลัง หมวดหมู่ที่ 2 ไปจนถึง Info Center

ก็เลยแวะมาถามอีกทีนึง

ลองเอาตัวนี้ไปแกะดู

http://custom.simplemachines.org/themes/index.php?lemma=1839


พอดีลองแกะ ๆ แงะ ๆ แบบ งง ๆ ดู แล้วครับ

ได้แค่ แก้ไม่ให้มัน เละแบบเดิม

แต่ยังแก้ ตรงส่วน แถบคาด หมวดหมู่ ไม่ได้ เลยครับ (มันยังโชว์ แค่เฉพาะหมวดหมู่ แรก หมวดหมู่ต่อๆ ไป มันไม่คาดแถบส้ม ๆ ให้ผม)

พอแนะแนวได้ไหม ครับ ผมมือใหม่ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจโค้ดเท่าไหร่

http://bbs.anime-i.com/แต่ หลังจาก นั้นแป๊บเดียว ก็มีความคิดแล่นเข้ามาในหัว ว่า น่าจะลองเอา ไฟล์ BoardIndex.Template ของ ธีมต้นฉบับมาเป็นฐานดู

ก็เลยเริ่มจาก เอาโค้ด ที่ปรับแต่งในส่วนที่ให้แสดงบอร์ด เป็น 3 Column ไปยัดใน ไฟล์ BoardIndex.template ของไฟล์ต้นฉบับ

ปรากฏกว่าการแสดงผลทุกอย่าง ปกติ ดี จากที่ แถบคาด หมวดหมู่ของบอร์ด มันจะโชว์เฉพาะ หมวดหมู่แรก มันก็แสดงทุกอันเป็นปกติครับ

ผมก็เลยมาปรับแต่ง เพิ่มตามความต้องการนิดหน่อย (เอาพวก Info Center ที่ไม่ต้องการบางส่วนออกไป)

ตอนนี้ ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วครับ ขอขอบคุณ Justuser.net สำหรับความรู้ครั้งนี้

ถ้า เพื่อน ๆ อยากลองนำไปใช้ดู ก็ลองดูจาก ไฟล์ BoardIndex.template ของผมนะครับ

อธิบายไม่ถูก จริง ๆ ว่าต้องแก้ส่วนไหนเพิ่มเติมบ้าง

BoardIndex.template

โค๊ด: [เลือก]
<?php
/**
 * Simple Machines Forum (SMF)
 *
 * [แอท]package SMF
 * [แอท]author Simple Machines
 * [แอท]copyright 2011 Simple Machines
 * [แอท]license http://www.simplemachines.org/about/smf/license.php BSD
 *
 * [แอท]version 2.0
 */

function template_main()
{
global $context$settings$options$txt$scripturl$modSettings;

// Show some statistics if stat info is off.
if (!$settings['show_stats_index'])
echo '
<div id="index_common_stats">
'
$txt['members'], ': '$context['common_stats']['total_members'], ' &nbsp;&#38;#8226;&nbsp; '$txt['posts_made'], ': '$context['common_stats']['total_posts'], ' &nbsp;&#38;#8226;&nbsp; '$txt['topics'], ': '$context['common_stats']['total_topics'], '
'
, ($settings['show_latest_member'] ? ' ' $txt['welcome_member'] . ' <strong>' $context['common_stats']['latest_member']['link'] . '</strong>' $txt['newest_member'] : '') , '
</div>'
;

// Show the news fader?  (assuming there are things to show...)
if ($settings['show_newsfader'] && !empty($context['fader_news_lines']))
{
echo '
<div id="newsfader">
<div class="cat_bar">
<h3 class="catbg">
<img id="newsupshrink" src="'
$settings['images_url'], '/collapse.gif" alt="*" title="'$txt['upshrink_description'], '" align="bottom" style="display: none;" />
'
$txt['news'], '
</h3>
</div>
<ul class="reset" id="smfFadeScroller"'
, empty($options['collapse_news_fader']) ? '' ' style="display: none;"''>';

foreach ($context['news_lines'] as $news)
echo '
<li>'
$news'</li>';

echo '
</ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="'
$settings['default_theme_url'], '/scripts/fader.js"></script>
<script type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[

// Create a news fader object.
var oNewsFader = new smf_NewsFader({
sSelf: \'oNewsFader\',
sFaderControlId: \'smfFadeScroller\',
sItemTemplate: '
JavaScriptEscape('<strong>%1$s</strong>'), ',
iFadeDelay: '
, empty($settings['newsfader_time']) ? 5000 $settings['newsfader_time'], '
});

// Create the news fader toggle.
var smfNewsFadeToggle = new smc_Toggle({
bToggleEnabled: true,
bCurrentlyCollapsed: '
, empty($options['collapse_news_fader']) ? 'false' 'true'',
aSwappableContainers: [
\'smfFadeScroller\'
],
aSwapImages: [
{
sId: \'newsupshrink\',
srcExpanded: smf_images_url + \'/collapse.gif\',
altExpanded: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), ',
srcCollapsed: smf_images_url + \'/expand.gif\',
altCollapsed: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), '
}
],
oThemeOptions: {
bUseThemeSettings: '
$context['user']['is_guest'] ? 'false' 'true'',
sOptionName: \'collapse_news_fader\',
sSessionVar: '
JavaScriptEscape($context['session_var']), ',
sSessionId: '
JavaScriptEscape($context['session_id']), '
},
oCookieOptions: {
bUseCookie: '
$context['user']['is_guest'] ? 'true' 'false'',
sCookieName: \'newsupshrink\'
}
});
// ]]></script>'
;
}

echo '
<div id="boardindex_table">
<table class="table_list">'
;

/* Each category in categories is made up of:
id, href, link, name, is_collapsed (is it collapsed?), can_collapse (is it okay if it is?),
new (is it new?), collapse_href (href to collapse/expand), collapse_image (up/down image),
and boards. (see below.) */
foreach ($context['categories'] as $category)
{
// If theres no parent boards we can see, avoid showing an empty category (unless its collapsed)
if (empty($category['boards']) && !$category['is_collapsed'])
continue;

echo '
<tbody class="header" id="category_'
$category['id'], '">
<tr>
<td colspan="4">
<div class="cat_bar">
<h3 class="catbg">'
;

// If this category even can collapse, show a link to collapse it.
if ($category['can_collapse'])
echo '
<a class="collapse" href="'
$category['collapse_href'], '">'$category['collapse_image'], '</a>';

if (!$context['user']['is_guest'] && !empty($category['show_unread']))
echo '';

echo '
'
$category['link'], '
</h3>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>'
;

// Assuming the category hasn't been collapsed...
if (!$category['is_collapsed'])
{
echo '
<table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="10" class="bordercolor" style="margin-top: 0px;">'
;

/* Each board in each category's boards has:
new (is it new?), id, name, description, moderators (see below), link_moderators (just a list.),
children (see below.), link_children (easier to use.), children_new (are they new?),
topics (# of), posts (# of), link, href, and last_post. (see below.) */
$picBoard = array('admin''a2''a3''a4''a5''a6''dorm''sevice''talk''story''sara''ask''gal''wall''ittech''program');
$picBoard2 = array('admin2''a2''a3''a4''a5''a6''dorm2''sevice2''talk2''story2''sara2''ask2''gal2''wall2''ittech2''program2');
$i=1;
foreach ($category['boards'] as $board)
{
if($i%3==1)
echo '<tr class="table_list">';
echo '
<td class="windowbg" valign="middle" height="100" width="35%">
<div class="picBoard">
<a href="'
$scripturl'?board='$board['id'], '.0">';
// If the board is new, show a strong indicator.
if ($board['new'])
echo '<img src="'$settings['images_url'], '/picBoards/',$picBoard[$pic],'on.png" alt="'$txt[333], '" title="'$txt[333], '" />';
// No new posts at all! The agony!!
else
echo '<img src="'$settings['images_url'], '/picBoards/',$picBoard2[$pic],'off.png" alt="'$txt[334], '" title="'$txt[334], '" />';

echo '</a>
</div>
<div class="detailBoard">
<b><a class="boardtitle" href="'
$board['href'], '" name="b'$board['id'], '">'$board['name'], '</a></b><br />
'
$board['description'],'<br />โพสทั้งหมด : '$board['posts'],' || หัวข้อทั้งหมด : '$board['topics'];

// Show the "Moderators: ". Each has name, href, link, and id. (but we're gonna use link_moderators.)
if (!empty($board['moderators']))
echo '
<div style="padding-top: 1px;" class="smalltext"><i>'
count($board['moderators']) == $txt[298] : $txt[299], ': 'implode(', '$board['link_moderators']), '</i></div>';
// Show some basic information about the number of posts, etc.
echo '</div>
</td>'
;
if($i%3==0)
echo '</tr>';
$i++;
$pic++;
}//end foreach
            
echo '</tr>';
      echo '
       </table>'
;
      
}

}

template_info_center();
}

function 
template_info_center()
{
global $context$settings$options$txt$scripturl$modSettings;

// Here's where the "Info Center" starts...
echo '

<div class="windowbg"><div class="windowbg">
<div class="cat_bar">
<h3 class="catbg">
<img class="icon" id="upshrink_ic" src="'
$settings['images_url'], '/collapse.gif" alt="*" title="'$txt['upshrink_description'], '" style="display: none;" />
'
sprintf($txt['info_center_title'], $context['forum_name_html_safe']), '
</h3>
</div>
<div id="upshrinkHeaderIC"'
, empty($options['collapse_header_ic']) ? '' ' style="display: none;"''>';


// "Users online" - in order of activity.
echo '
<div class="title_barIC">
<h4 class="titlebg">
<span class="ie6_header floatleft">
'
$context['show_who'] ? '<a href="' $scripturl '?action=who' '">' '''<img class="icon" src="'$settings['images_url'], '/icons/online.gif''" alt="'$txt['online_users'], '" />'$context['show_who'] ? '</a>' '''
'
$txt['online_users'], '
</span>
</h4>
</div>
<p class="inline stats">
'
$context['show_who'] ? '<a href="' $scripturl '?action=who">' ''comma_format($context['num_guests']), ' '$context['num_guests'] == $txt['guest'] : $txt['guests'], ', ' comma_format($context['num_users_online']), ' '$context['num_users_online'] == $txt['user'] : $txt['users'];

// Handle hidden users and buddies.
$bracketList = array();
if ($context['show_buddies'])
$bracketList[] = comma_format($context['num_buddies']) . ' ' . ($context['num_buddies'] == $txt['buddy'] : $txt['buddies']);
if (!empty($context['num_spiders']))
$bracketList[] = comma_format($context['num_spiders']) . ' ' . ($context['num_spiders'] == $txt['spider'] : $txt['spiders']);
if (!empty($context['num_users_hidden']))
$bracketList[] = comma_format($context['num_users_hidden']) . ' ' $txt['hidden'];

if (!empty($bracketList))
echo ' (' implode(', '$bracketList) . ')';

echo $context['show_who'] ? '</a>' '''
</p>
<p class="inline smalltext">'
;

// Assuming there ARE users online... each user in users_online has an id, username, name, group, href, and link.
if (!empty($context['users_online']))
{
echo '
'
sprintf($txt['users_active'], $modSettings['lastActive']), ':<br />'implode(', '$context['list_users_online']);

// Showing membergroups?
if (!empty($settings['show_group_key']) && !empty($context['membergroups']))
echo '
<br />[' 
implode(']&nbsp;&nbsp;['$context['membergroups']) . ']';
}

echo '
</p>
<p class="last smalltext">
'
$txt['most_online_today'], ': <strong>'comma_format($modSettings['mostOnlineToday']), '</strong>.
'
$txt['most_online_ever'], ': 'comma_format($modSettings['mostOnline']), ' ('timeformat($modSettings['mostDate']), ')
</p>'
;

// If they are logged in, but statistical information is off... show a personal message bar.
if ($context['user']['is_logged'] && !$settings['show_stats_index'])
{
echo '
<div class="title_barIC">
<h4 class="titlebg">
<span class="ie6_header floatleft">
'
$context['allow_pm'] ? '<a href="' $scripturl '?action=pm">' '''<img class="icon" src="'$settings['images_url'], '/message_sm.gif" alt="'$txt['personal_message'], '" />'$context['allow_pm'] ? '</a>' '''
<span>'
$txt['personal_message'], '</span>
</span>
</h4>
</div>
<p class="pminfo">
<strong><a href="'
$scripturl'?action=pm">'$txt['personal_message'], '</a></strong>
<span class="smalltext">
'
$txt['you_have'], ' 'comma_format($context['user']['messages']), ' '$context['user']['messages'] == $txt['message_lowercase'] : $txt['msg_alert_messages'], '.... '$txt['click'], ' <a href="'$scripturl'?action=pm">'$txt['here'], '</a> '$txt['to_view'], '
</span>
</p>'
;
}

echo '
</div>
</div></div>'
;

// Info center collapse object.
echo '
<script type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[
var oInfoCenterToggle = new smc_Toggle({
bToggleEnabled: true,
bCurrentlyCollapsed: '
, empty($options['collapse_header_ic']) ? 'false' 'true'',
aSwappableContainers: [
\'upshrinkHeaderIC\'
],
aSwapImages: [
{
sId: \'upshrink_ic\',
srcExpanded: smf_images_url + \'/collapse.gif\',
altExpanded: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), ',
srcCollapsed: smf_images_url + \'/expand.gif\',
altCollapsed: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), '
}
],
oThemeOptions: {
bUseThemeSettings: '
$context['user']['is_guest'] ? 'false' 'true'',
sOptionName: \'collapse_header_ic\',
sSessionVar: '
JavaScriptEscape($context['session_var']), ',
sSessionId: '
JavaScriptEscape($context['session_id']), '
},
oCookieOptions: {
bUseCookie: '
$context['user']['is_guest'] ? 'true' 'false'',
sCookieName: \'upshrinkIC\'
}
});
// ]]></script>'
;
}
?>

ขออธิบายเพิ่ม ใน ส่วนของ

โค๊ด: [เลือก]
$picBoard = array('admin', 'a2', 'a3', 'a4', 'a5', 'a6', 'dorm', 'sevice', 'talk', 'story', 'sara', 'ask', 'gal', 'wall', 'ittech', 'program');
$picBoard2 = array('admin2', 'a2', 'a3', 'a4', 'a5', 'a6', 'dorm2', 'sevice2', 'talk2', 'story2', 'sara2', 'ask2', 'gal2', 'wall2', 'ittech2', 'program2');

อันนี้จะเป็นส่วนที่ใช้เพิ่มรูปของบอร์ด นะครับ

คือ เราสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ในธีม Theme/โฟล์เดอร์ธีม/images/ และสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ชื่อ picBoards

และก็ใส่รูปไว้ใน นั้น ชื่อรูปก็ประมาณนี้ครับ adminon.png,adminoff.png | a2on.png, a2off.png

รูปมันก็จะเรียงตามลำดับจาก array('admin', 'a2', 'a3', 'a4', 'a5', 'a6', 'dorm', 'sevice', 'talk', 'story', 'sara', 'ask', 'gal', 'wall', 'ittech', 'program') ไปเรื่อย ๆ

ขอขอบคุณ โค้ดชุดนี้จาก คุณ Ganginwpop [แอท] ไทยเสียวไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ (กระทู้ : http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,182520.0.html)

และขอบคุณ justuser.net อีกครั้ง สำหรับความรู้ ครับ  :smitten:

ปล. ลืมครับ หลังจากแก้เสร็จแล้วหน้าตา เป็นแบบนี้

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2555, 17:40:24 น. โดย .๏ ... Princez ... ๏. »ออฟไลน์ เซียวเหล่งนึ่งฯ

 • Global Moderator
 • *
 • ID : 8
 • กระทู้: 5547
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 2201
  • SMFjusthost.com
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column ช่วยผมดูทีครับว่าพลาดอะไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 กันยายน 2555, 10:36:18 น. »
ลองเอาตัวนี้ไปแกะดู

http://custom.simplemachines.org/themes/index.php?lemma=1839

ออฟไลน์ .๏ ... Princez ... ๏.

 • Just
 • **
 • ID : 9115
 • กระทู้: 25
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 8
 • เพศ: ชาย
 • o(︶︿︶)o LooK i'M loRD !!!
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column ช่วยผมดูทีครับว่าพลาดอะไร
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 กันยายน 2555, 20:49:30 น. »
ลองเอาตัวนี้ไปแกะดู

http://custom.simplemachines.org/themes/index.php?lemma=1839


พอดีลองแกะ ๆ แงะ ๆ แบบ งง ๆ ดู แล้วครับ

ได้แค่ แก้ไม่ให้มัน เละแบบเดิม

แต่ยังแก้ ตรงส่วน แถบคาด หมวดหมู่ ไม่ได้ เลยครับ (มันยังโชว์ แค่เฉพาะหมวดหมู่ แรก หมวดหมู่ต่อๆ ไป มันไม่คาดแถบส้ม ๆ ให้ผม)

พอแนะแนวได้ไหม ครับ ผมมือใหม่ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจโค้ดเท่าไหร่

http://bbs.anime-i.com/

ออฟไลน์ .๏ ... Princez ... ๏.

 • Just
 • **
 • ID : 9115
 • กระทู้: 25
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 8
 • เพศ: ชาย
 • o(︶︿︶)o LooK i'M loRD !!!
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column ช่วยผมดูทีครับว่าพลาดอะไร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 กันยายน 2555, 21:04:02 น. »
ลองเอาตัวนี้ไปแกะดู

http://custom.simplemachines.org/themes/index.php?lemma=1839


พอดีลองแกะ ๆ แงะ ๆ แบบ งง ๆ ดู แล้วครับ

ได้แค่ แก้ไม่ให้มัน เละแบบเดิม

แต่ยังแก้ ตรงส่วน แถบคาด หมวดหมู่ ไม่ได้ เลยครับ (มันยังโชว์ แค่เฉพาะหมวดหมู่ แรก หมวดหมู่ต่อๆ ไป มันไม่คาดแถบส้ม ๆ ให้ผม)

พอแนะแนวได้ไหม ครับ ผมมือใหม่ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจโค้ดเท่าไหร่

http://bbs.anime-i.com/ :smiley: แฮะ ๆ แวะมาแจ้ง ว่า น่าจะ สำเร็จแล้ว น่ะครับ เดะ ผม Edit กระทู้ ใส่ ตัวอย่าง ให้ดูนะครับ

ปล. แต่ ไม่รู้ว่าต้องแก้ตรงไหน บ้างนะ ครับ แฮะ ๆ ต้องลองแกะกันดูต่อ (ผมใช้ ธีมปกติ เป็นตัวอย่าง แล้วเอา มาแก้โค้ด Column และเอามาทับใน BoardIndex.Template ของ ธีมที่ใช้อีกที)

ออฟไลน์ Tcomputer

 • Just Staff
 • *
 • ID : 8536
 • กระทู้: 600
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 503

ออฟไลน์ .๏ ... Princez ... ๏.

 • Just
 • **
 • ID : 9115
 • กระทู้: 25
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 8
 • เพศ: ชาย
 • o(︶︿︶)o LooK i'M loRD !!!
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column ช่วยผมดูทีครับว่าพลาดอะไร
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 กันยายน 2555, 21:27:59 น. »
http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1720


ขอบคุณมากครับ แต่ลองแล้ว ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่  :haha:

ออฟไลน์ Jig_Load

 • Just M
 • ***
 • ID : 12311
 • กระทู้: 41
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 24
  • โทรศัพท์มือถือ
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 กันยายน 2555, 17:14:03 น. »
ขอบคุณ คุณ KEL และ เซียวเหล่งนึ่งฯ มากๆ

โมออกมาได้เหมือนดิสคัสเลย ขออนุญาตนำ code ไปเผยแพร่นะ

แต่มีคำถามว่า เราสามารถทำเฉพาะบางหมวดหมู่ได้หรือเปล่า โดยหมวดหมู่อื่นๆ ยังคงรูปแบบเดิมของ smf
รีวิวโทรศัพท์มือถือเช่นiphoneกับsamsung galaxyหรือการท่องเที่ยวThai Travel

ออฟไลน์ เซียวเหล่งนึ่งฯ

 • Global Moderator
 • *
 • ID : 8
 • กระทู้: 5547
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 2201
  • SMFjusthost.com
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 กันยายน 2555, 18:00:45 น. »
ทำบางหมวดหมู่คงไม่ไหว เพราะต้้องเพิ่มตัวแปรเข้าไปอีก
และมีความไม่แน่นอน แคตตาล็อกหมวดหมู่มันเปลี่ยนง่าย แต่โค๊ดนี่ดิ เปลี่ยนแล้วมาหาเปลี่ยนกลับคงมึนน่าดู

ออฟไลน์ Jig_Load

 • Just M
 • ***
 • ID : 12311
 • กระทู้: 41
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 24
  • โทรศัพท์มือถือ
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 กันยายน 2555, 23:48:52 น. »
ทำบางหมวดหมู่คงไม่ไหว เพราะต้้องเพิ่มตัวแปรเข้าไปอีก
และมีความไม่แน่นอน แคตตาล็อกหมวดหมู่มันเปลี่ยนง่าย แต่โค๊ดนี่ดิ เปลี่ยนแล้วมาหาเปลี่ยนกลับคงมึนน่าดู

ขอบคุณมากคะ ถ้าจะทำจริงๆ คงประมาณว่า ต้องสร้างหมวดหมู่ ให้เรียบร้อย แล้วดึงเลขหมวดหมู่มาใช้ แล้วไม่ต้องแก้ไขอีกใช่ไหมคะ
รีวิวโทรศัพท์มือถือเช่นiphoneกับsamsung galaxyหรือการท่องเที่ยวThai Travel

ออฟไลน์ เซียวเหล่งนึ่งฯ

 • Global Moderator
 • *
 • ID : 8
 • กระทู้: 5547
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 2201
  • SMFjusthost.com
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 19 กันยายน 2555, 00:25:20 น. »
เป๊ะเลยหละ
แค่คิดก็น่ากลัวแล้ว 55+ ต่่อให้รับจ้างทำ ระบบมันก็เปราะบางเกินไป แค่เปลี่ยนหมวดหมู่ทุกอย่างก็พัง

เหมือนเอาแอทเทคเมนต์บางบอร์ดไปแสดงเป็นเพจข่าว  แค่เปลี่ยนไอดีบอร์ด หรือลบบอร์ดนั้นออก ทุกอย่างก็พังหมดเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2555, 00:27:45 น. โดย เซียวเหล่งนึ่งฯ »

ออฟไลน์ Jig_Load

 • Just M
 • ***
 • ID : 12311
 • กระทู้: 41
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 24
  • โทรศัพท์มือถือ
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 กันยายน 2555, 05:28:03 น. »
พังในที่นี้ คือ แค่การแสดงผลเกิด error  หรือว่าบอร์ดพังคะ

ถ้าแบบแรกยังพอกลับไปแก้ไหว แต่ถ้าแบบหลังไม่เอาด้วยดีกว่า

บางทีทำไว้นานๆ อาจลืมว่าทำอะไรลงไปบ้าง

ท่านเซียวนี่เทพจริงๆ เห็นตอบได้ทุกปัญหาเลย
รีวิวโทรศัพท์มือถือเช่นiphoneกับsamsung galaxyหรือการท่องเที่ยวThai Travel

ออฟไลน์ Tcomputer

 • Just Staff
 • *
 • ID : 8536
 • กระทู้: 600
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 503
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20 กันยายน 2555, 12:12:56 น. »
จริงๆ ก่อนจะดัดแปลง แก้ไขโค๊ต ควรสำรองโค๊ตและข้อมูลก่อนทุกครั้งจะดีกว่าครับ เพราะบาง Mod ลงแล้วอาจจะทำให้ผิดเพี้ยน หรือทำให้บอร์ดใช้งานไม่ได้ เราก็สามารถนำโค๊ตที่สำรองมาลงทับทำงานได้เช่นเดิมครับผม

ออฟไลน์ Jig_Load

 • Just M
 • ***
 • ID : 12311
 • กระทู้: 41
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 24
  • โทรศัพท์มือถือ
Re: [SMF 2.0.2] ทำ 3 Column (ลองมั่ว ๆ ดูสำเร็จแล้วครับ)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 กันยายน 2555, 23:07:49 น. »
ใช่แล้วค่ะ เดี๋ยวทุกครั้งก่อนแก้ จะ .zip ไว้เลย พร้อมระบุไว้ด้วยว่าแก้อะไรไปบ้าง กันลืม  :cheesy:
รีวิวโทรศัพท์มือถือเช่นiphoneกับsamsung galaxyหรือการท่องเที่ยวThai Travel

 
ชื่อ: อีเมล์:
ยืนยัน:
จงเขียนชื่อจังหวัด "นะคอนสะหวัน" ให้ถูกต้อง:

ใส่รูปในกระทู้ คลิก >>
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top