Home Webboard ArticlesKnowledges  

ผู้เขียน หัวข้อ: Software เพื่อคนตาบอด โดย : สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา  (อ่าน 18856 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 1

 • Just
 • **
 • กระทู้: 94
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 15
   
Software เพื่อคนตาบอด
โดย : สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
-------------------------------------------------------------
ทุกวันนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ICT) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญใน
การอำนวยความสะดวกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่คน
ในสังคมเป็นอย่างมากซึ่งก็รวมถึงการสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ให้แก่คน ตาบอดด้วยเช่นกัน เช่น การใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหนังสือ อักษรเบรลล์
การประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์นำทาง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้คน ตาบอดสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ซึ่งประโยชน์ประการหลังนี้ ได้ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร
การประกอบอาชีพ และการพัก ผ่อนหย่อนใจของคนตาบอดให้กว้างไกลในลักษณะที่เท่าเทียมและเชื่อมโยงเป็น
 หนึ่งเดียวกับบุคคลทั่วไป
คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
เมื่อกล่าวถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะโดยผู้ใดก็ตามนั่นหมายถึงการทำงานกับคอมพิวเตอร์ใน 2 องค์ประกอบหลักได้แก่

1.การอ่าน หรือการรับรู้ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือปรากฏบนอุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่น ๆ

2.ป้อนคำสั่งหรือข้อมูลเข้าเครื่องโดยผ่านทางแป้นพิมพ์หรือ Pointing Device เช่น Mouse


แม้การมองไม่เห็นตำแหน่งต่าง ๆ บนหน้าจอจะทำให้เกิดอุปสรรค ในการ ใช้ Pointing Device แต่คนตาบอดก็สามารถใช้การป้อนข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทาง แป้นพิมพ์ได้ โดยจะใช้การพิมพ์แบบสัมผัส (การจดจำตำแหน่งของแป้น พิมพ์) สำหรับแป้นพิมพ์ที่ใช้ก็เป็นแป้นพิมพ์ปกติของคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้อง มีการออกแบบเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้มีลักษณะเฉพาะแต่อย่างใด แต่ปัญหาสำคัญ มักอยู่ที่การอ่านหรือการรับรู้ข้อมูลที่เครื่องแสดงผ่านหน้าจอ อย่างไรก็ ตามปัญหาดังกล่าวนี้ได้รับการแก้ไขในสามแนวทางหลัก ๆ ได้แก่การใช้ Software ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์แสดงผลเป็นเสียงพูดโดยเป็นการทำ งานร่วมกันระหว่างโปรแกรมอ่านจอภาพ Screen Reader Software ซึ่งทำหน้าที่ คล้ายกับตาของมนุษย์ในการตรวจจับข้อมูลที่เครื่องแสดงออกมาที่หน้าจอ แล้ว เชื่อมต่อไปยัง Speech Software ซึ่งทำหน้าที่เหมือนอวัยวะในระบบการเปล่ง เสียง คนตาบอดก็จะรับทราบข้อมูลได้จากการได้ยินแทนการอ่านหน้าจอ ในปัจจุบัน นี้ได้มีการพัฒนา Screen Reader Software ให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการ วิเคราะห์รูปแบบการอ่านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของข้อมปูลและรูปแบบ ของการนำเสนอ เช่น การอ่านข้อมูลในลักษณะที่นำเสนอในรูปแบบของตาราง ในขณะ ที่ Speech Software ก็ได้รับการพัฒนาให้สามารถเปล่งเสียงชัดเจน และถูกต้อง มากขึ้นเช่นกัน

การใช้อุปกรณ์และ Software แสดงผลเป็นอักษรเบรลล์โดยประกอบ ด้วย Braille translator Software ซึ่งทำหน้าที่แปลงรหัสข้อมูลจากอักษรตัว พิมพ์ (print) เป็นรหัสอักษรเบรลล์แล้วส่งไปแสดงผลที่เครื่องแสดงผลอักษร เบรลล์ (Refreshable Braille Display) ทำให้คนตาบอดรับรู้ข้อมูลได้จากการ อ่านอักษรเบรลล์ แทนการอ่านจากหน้าจอ

การใช้ Software ขยายจอภาพ Screen Magnification Software โดยจะช่วย ขยายตัวอักษรตลอดจนรูปภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น ตามขนาดที่ผู้ใช้ต้องการ รวมทั้งมีฟังชั่นก์ ที่ให้ผู้ใช้สามารถปรับสีของ พื้นผิวหน้าจอ ตลอดจนสีของตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆให้มีความแตกต่างกัน อย่างชัดเจน (Contrast) ลักษณะเช่นนี้จะทำให้คนตาบอดกลุ่มที่เป็นผู้มีสายตา เลือนรางสามารถอ่านข้อมูลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยสะดวก


ตาทิพย์โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์พูดภาษาไทย

โปรแกรมตาทิพย์เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษา ไทย (Thai text to Speech) โดยเมื่อใช้โปรแกรมดังกล่าวร่วมกับโปรแกรมอ่านจอ ภาพของต่างประเทศ (Screen Reader Software) จะทำให้คอมพิวเตอร์แสดงผล ทุกอย่างบนหน้าจอเป็นเสียงพูดภาษาไทยควบคู่กันไปด้วย โปรแกรมดังกล่าวนี้นอก จากจะช่วยให้คนตาบอดสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองได้อย่างสะดวก และได้ รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปแล้ว ยังจะ ช่วยเอื้อประโยชน์ในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่าน เช่น ผู้สูงอายุที่มีสายตาฝ้าฟาง และ อื่น ๆ ทั่วประเทศจำนวนกว่า 6 ล้านคน
โปรแกรมตาทิพย์ เป็นผลงานวิจัยของ นายพุฒิพันธุ์ พลยานันท์ นักวิจัย และพัฒนา Software อดีตแชมป์เหรียญเงินคอมพิวเตอร์ โอลิมปิก ปี 2540 ณ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกอง ทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด มูลนิธิราช สุดา
กองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด มูลนิธิ ราชสุดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 จากการที่ บริษัท ทีโอที. คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 20 ล้านบาทแด่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนา Hardware และ Software ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ในด้าน ต่าง ๆเพื่อให้คนตาบอดไทยสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศทั้งเพื่อการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสาร และ การพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โปรแกรมตา ทิพย์นับเป็นผลงานวิจัยในลำดับแรกภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ กองทุนฯ ยัง มีแผนที่จะให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรมแปลง อักษรเบรลล์เป็นอักษรตัวพิมพ์ ปกติ (Thai Braille Translation Software) โปรแกรมอ่านจอภาพภาษา ไทย (Thai Screen Reader Software) โปรแกรม Thai OCR โปรแกรมผลิต หนังสือ Multimedia และอื่น ๆ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมตาทิพย์การนำโปรแกรมตาทิพย์ไป พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือ ต้องการข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนฯ กรุณาติดต่อ สำนักงานเลขากอง ทุนฯ : สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา


ข้อแนะนำในการพัฒนา Software เพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ได้โดยสะดวก

ในความเป็นจริงนั้นนอกเหนือจากความจำเป็นที่คนตาบอดจะต้อง ใช้ Software และ Hardware ซึ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถอ่านและรับรู้ข้อมูล จากหน้าจอได้แล้วนั้น คนตาบอดแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มยังต้องการใช้ งาน Software อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ เช่น Software Word Processor สำหรับทำงานเอกสาร Software ด้านการ สื่อสารสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง Software เพื่อการศึกษาหา ความรู้ เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อความบันเทิงและอื่น ๆ ดังนั้นองค์ประกอบ สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้คนตาบอดสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การออกแบบ Software ต่าง ๆ ในลักษณะ ที่ Screen Reader Software , Screen Magnification และ Braille Translator Software จะ สามารถเข้าไปทำงานด้วยได้โดยมีข้อแนะนำในเบื้องต้นดังนี้

1.ออกแบบ User Interface ของ Software ให้เป็นมาตรฐานและมีความคงเส้นคง วาตลอดทั้งโปรแกรม ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถเชื่อมต่อ กับ Software อื่น ๆ ได้โดยง่ายแล้วยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การทำงาน ของ Software ได้โดยสะดวกอีกด้วย ในการกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงราย ละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและการควบคุมการทำงานของ software ควรกำหนด เป็น Toolbar, Menu, Cursor และ Dialog ซึ่ง Screen Reader Software รวม ทั้งระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่แล้ว


2.ออกแบบให้ User Interface มีความยืดหยุ่นโดยให้ผู้ใช้สามารถปรับ เปลี่ยน User Interface ให้เหมาะกับความต้องการของตนได้ เช่น ปรับสี ขนาด ของ Font รูปแบบของ Cursor การปรับเสียงและอื่น ๆ


3.ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการทำงานของ Software ได้ ทั้งหมดเทียบเท่ากับการควบคุมโดย Pointing Device อื่น ๆ ทั้งนี้โดยเริ่ม ตั้งแต่การใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการติดตั้ง Software


4.มีข้อความอธิบายกำกับในส่วนที่เป็น Graphics และ Icons ทุกส่วนซึ่งจะ ทำให้ Screen Reader Software และระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถถ่ายทอด ข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้ใช้ที่เป็นคนตาบอดรับรู้ได้ ขณะเดียวกันคำอธิบายเหล่า นี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีสายตาปกติสามารถเรียนรู้และจดจำ Graphics ตลอด จน Icons นั้น ๆ ได้โดยง่ายอีกด้วย


5.แสดง Application Focus โดยใช้ Operating-System- Supplied Tools เช่น System Caret Screen Reader Software และระบบอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ จะต้องทำงานเชื่อมต่อกับ Keyboard Focus ได้ตลอดเวลา


6.ไม่ควรออกแบบโดยกำหนดให้สีเป็นตัวแปรเพียงอย่างเดียวในการสื่อความ เข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Software เพราะมีผู้ใช้บางกลุ่มที่ไม่ สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีหรือมีอุปสรรคเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลเรื่อง สี ซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้เหล่านี้ไม่สามารถใช้ Software นั้น ๆ ได้ ในจุดนี้ การเปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน User Interface ได้ตามความสะดวกของ ผู้ใช้งานแต่ละคนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


7.ไม่ควรออกแบบให้มีการจำกัดเวลาในการป้อนคำสั่งหรือป้อนข้อมูลเพราะผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่คล่อง
หรือผู้ใช้ที่ต้องการใช้เวลาในการทำความเข้าใจคำแนะนำหรือคำอธิบายต่าง ๆ ที่ Software แสดงขึ้นมา


ข้อแนะนำทั้ง 7 ข้อข้างต้น ควรได้รับการพิจารณาในการออก แบบ Software ทุกขั้นตอนและควรเกิดผลในทางปฏิบัติต่อผู้ใช้ตั้งแต่ขั้นตอน ของการติดตั้ง Software การปรับค่าต่าง ๆ ในการใช้งาน และในทุก ๆ คำสั่งของ การใช้งาน Software 
kaikimao

 • บุคคลทั่วไป
เคยได้ทดสอบการใช้งาน Thai OCR, สาริกา มาตั้งแต่สมัย Windows 3.1 (วินโดวส์สามสิบเอ็ด?)

แต่เป็นเรื่องที่พัฒนาได้ยากมากเลยสำหรับโปรแกรมทำงานเกี่ยวกับ สัญรูปภาษาไทย (คิดว่าใช้คำนี้ได้นะ ?)

เนื่องจากมีโครงสร้างภาษาที่สระสลวยเกินไป ทำให้การออกแบบซอฟต์แวร์กลุ่ม Text, Speech, OCR ทำได้ยากมาก

หากเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีโครงสร้างคร่าวๆ คือ

- อักขระปกติ มี 26 ตัว มี 5 สระ (A E I O U)
- ตัวขึ้นต้นตัวแรก อาจจะใช้ "อักขระตัวพิมพ์ใหญ่" ตัวต่อๆ ไป ถ้าไม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ก็จะเป็นตัวพิมพ์เล็ก
- อักขระทั้งหมด มีตัวที่คล้ายกันไม่เยอะมากเกินไป
เช่น U u V v เกือบคล้ายกัน (ถ้ามองในลักษณะของรูปภาพ - เกี่ยวกับเรื่องความละเอียดในการแสกนเข้ามาด้วย)

หากเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีโครงสร้างคร่าวๆ คือ

- อักขระปกติ มี 44 ตัว , 32 สระ
- ใช้การ "ประสม" คำด้วย อักขระ และ สระ
- อักขระทั้งหมด มีตัวที่คล้ายกันมากเกินไป
เช่น
- บ ป น ม พ ฟ
- ด ต ก ล
เป็นต้น

หรือ หากมีฐานข้อมูลคำศัพท์ไม่มากพอ โปรแกรม OCR อาจจะ แปล ให้เป็น ณ ั  (ณ เฌร และไม้หันอากาศ

ฯลฯ

เป็นตัวอย่างของความยุ่งยากในการสร้างโปรแกรมเกี่ยวกับภาษานะครับ

เพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ที่ Thai OCR ได้หยุดอยู่ที่ version 1.5 (โปรแกรมของ NECTEC - ตั้งแต่สมัย Windows สามสิบเอ็ด (สาม จุด หนึ่ง หนึ่ง) นู่น...

(คำเตือน กระทู้นี้ห้ามมีการเช็ค cabon - 14)

ปล. จากผลการค้นหาจาก google เห็นว่ามีบางท่านเข้าใจว่า Thai OCR พัฒนามาจากภาษา JAVA อยากทราบเหลือเกินว่าวินสามสิบเอ็ด ใช้ JAVA ได้ด้วยหรือนี่ (เพราะว่าผมเกิดไม่ทัน  :rolleyes:)

ออฟไลน์ kittinun

 • J
 • กระทู้: 2
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 0
ขอข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง Software หน่อยครับ
     
            Software ที่คนตาบอดใช้ ผู้ใช้เค้ารู้ไหมครับว่า บริเวณที่ชี้เมาส์ หรือ ปุ่มคำสั่งที่เค้าเลือกนั้น อยู่ตำแหน่งตรงไหนของหน้าจอ

หรือ  บริเวณที่เค้าพิมพ์งาน อย่างโปรแกรมพิมพ์งาน เค้าจะรู้ไหมครับว่า สิ้นสุดกระดาษ  ขอบซ้าย/ขวา หรือ หาระยะของปุ่มคำสั่งใน Software ที่เค้ากำลังใช้งานอยู่

อาจจะเป็น Word Excel เป็นต้น

             ขอข้อมูลด้วยเพราะ เป็นนักศึกษา กำลังหาข้อมูลทำงานวิจัย ครับ หรือมีอะไรที่อยากจะให้ช่วยพัฒนา ก็ยินดี รับคำแนะนำน่ะครับ

ออฟไลน์ ไก่ขี้เมา®

 • ไม่เต็มบาท™
 • Global Moderator
 • *
 • กระทู้: 1080
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 1015
 • เพศ: ชาย
คำถามน่าสนใจ.... ถามมาก็จะค้นให้  :wink:

Software เพื่อคนตาบอด
http://www.tabod.com/node/542


ขอเพิ่มเติมจากความเข้าใจของผมเอง  :adore:
> ผู้ที่มี ความพิการทางสายตา บางราย อาจมีการมองเห็นบ้าง (แต่ไม่ 100%) เครื่องมือที่มาพร้อม Windows จะมีให้ใช้บ้างในเรื่องนี้
 ** Windows จะมี Accessibility Tools ที่เกี่ยวกับจอภาพ โดยจะปรับสีของหน้าจอให้เข้มขึ้น (สำหรับคนตาบอดสี) หรือช่วยขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น (magnify - แว่นขยาย , ใช้สำหรับคนที่มองตัวอักษรเล็กๆ ไม่เห็น)

> สำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตา ที่มองแทบไม่เห็น หรือไม่เห็นเลย จำเป็นต้องมีเครื่องมืออื่นช่วยใน....
 >> การมองเห็น : สำหรับตัวอักษร
    >>> เมื่อก่อนเคยดูสารคดี เรื่องของเครื่องอ่านตัวอักษรแล้วแปลเป็นอักษรเบล (การทำงานคล้ายๆ เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม) แต่จำรายละเอียดไม่ได้ครับ เคยดูตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว ต้องขออภัย
    >>> ปัจจุบัน เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก มีเรื่องของ Software ช่วยอ่านตัวอักษรแล้วสังเคราะห์เสียงออกมาให้ได้ยิน (เหมือนมีคนอ่านให้ฟัง)
    >>> โดยส่วนตัว คิดว่า ภาษาไทย เป็นภาษาที่พัฒนาให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ยาก (รูปแบบภาษาค่อนข้างซับซ้อน) , ซอฟต์แวร์หลายตัว ทีมพัฒนาอาจไม่มีการสนับสนุน ก็เลย.... (ละไว้นะ)


> หมดมุกแล้วครับ ถ้าไม่ลืม เดี่ยวมาต่อ  :adore:

:boxing: :boxing: :boxing:

ออฟไลน์ kittinun

 • J
 • กระทู้: 2
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 0
ขอบคุณครับ ที่ให้ข้อมูล แล้ว จะรอข้อมูลเพิ่มเติมน่ะครับ  คุณไก่ขี้เมา

ออฟไลน์ music125500

 • Just Member
 • *****
 • กระทู้: 125
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 5
  • รับสอนดนตรี
ขอบคุณคร้าบ ผมมีประโยชน์มากๆเลยจ้า

ออฟไลน์ HongJ

 • Ju
 • *
 • กระทู้: 5
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 1
กำลังทำโปรเจค เรื่องเสียงค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ

ออฟไลน์ aimbestdesign

 • Just Mem
 • ****
 • กระทู้: 92
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 33
 • รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์
  • AimBestDesign รับทำเว็บไซต์
ความรู้ล้วนๆ ขอบคุณครับ  :rolleyes:
รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์รองรับบนมือถือ

ออฟไลน์ sudarutmung

 • Ju
 • *
 • กระทู้: 1
 • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 0
ดีมากๆๆเลยค่ะ น่าสนับสนุน
*Link Removed*
*Link Removed*

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Back to top