Home Webboard ArticlesKnowledges  

Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: สื่อสารการตลาดสร้างโอกาสธุรกิจ SMEs เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู  (อ่าน 559 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คุณอรุณี

  • บุคคลทั่วไป
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่   ร่วมกับ   ธนาคารกสิกรไทย  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     CMMU    และ กลุ่มการตลาด  TMA      จัดเสวนาการตลาด       IMC For SMEs  : สื่อสารการตลาดสร้างโอกาสธุรกิจ  SMEs  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ
   
 เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มในการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ประกอบกับอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ       ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถลงสนามแข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างทัดเทียม  การสร้างโอกาสให้กับ SMEs ด้วยการพัฒนาการสื่อสารการตลาดให้เป็นแบบบูรณาการ    หรือที่เรียกว่า   IMC  นั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

       ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจของท่านได้โดยอาศัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพื่อให้ข้อมูล  ข่าวสาร   จากองค์กรสามารถดึงดูดใจกลุ่มลูกค้า โดย   IMC   นั้นเป็นกระบวนการสื่อสารที่ใช้ได้ในระยะยาวและต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์    การตลาดตรง  การส่งเสริมการขาย   การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการตลาดเน้นกิจกรรม  เป็นต้น
   
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่   จึงได้จัดให้มีการเสวนาการตลาด     ภายใต้หัวข้อ IMC  For  SMEs : สื่อสารการตลาดสร้างโอกาสธุรกิจ SMEs โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุติประกอบด้วย           อาจารย์ บุริม โอสถานนท์  ประธานสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการ อาจารย์ สุพรรณี  วาทะยากร กรรมการกลุ่มการตลาด TMA  และ คุณ สมศักดิ์  ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท  ชลาชล  จำกัด  ในวันพุธที่ 18  พฤศจิกายน  2552 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้อง 603 วิทยาลัยการจัดการ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย

   
      สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-629-5412 หรือ 081-406-6854 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top