Home Webboard ArticlesKnowledges  

Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญร่วมงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๓  (อ่าน 238 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ chanintorn

  • Ju
  • *
  • ID : 6249
  • กระทู้: 10
  • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 2
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญร่วมงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๓
              อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสำนักงานเขตคลองสาน จัดงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๓ ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นไทย  รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
               โดยครั้งที่ ๑ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  เวลา ๑๖.๐๐  – ๑๘.๐๐ น.ชุด  “ธรรมะแห่งวิถีชีวิต” เป็นการแสดงดนตรีประกอบการบรรยายเรื่องราวของสมเด็จย่าด้านธรรมาภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยใช้หลักธรรมะ  จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีทศพิธราชธรรม จากวิทยากรกรมศิลปากร  สลับกับการบรรเลงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแห่งวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมสมัยปัจจุบัน ชุดการแสดงดังกล่าวสมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำมาเป็นต้นแบบในการสั่งสอนเยาวชนและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในสภาพสังคมปัจจุบัน  ด้วยบทเพลงและการขับเสภาที่เกี่ยวกับธรรมะในการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมสมัย  เช่น  เพลงค่าน้ำมน   เพลงโลกคือละคร  เป็นต้น
   ส่วนครั้งที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  เวลา ๑๖.๐๐ น.– ๑๘.๐๐ น. ชุด “แสงธรรมนำพระปณิธาน”เป็นการเสวนาเรื่องราวเกี่ยวกับพระปณิธานอันมุ่งมั่นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านการพัฒนาพื้นที่บนดอยตุง จนได้รับสมญานามว่า “แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย”  ตลอดจนทะนุบำรุงพระศาสนา และงานอดิเรกด้านการปั้นพระพุทธรูป ทรงพระราชทานให้กับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ผ่านบทเพลงอันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เช่น เพลงน้ำพระทัยสมเด็จย่า  เพลงห่วงย่า   เพลงสวรรค์ชาวดอย  เพลงย่าแห่งชาวสยาม  เป็นต้น 
                ผู้สนใจเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๗-๗๗๙๙, ๐๒-๔๓๙-๐๙๐๒ หรือ http://www.theprincessmothermemorialpark.org [nofollow]
                                                                                                                                                                                                 ชนินทร/ข่าว 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top