Home Webboard ArticlesKnowledges  
ข่าวประกาศ:

:: กติกา มารยาท ในการใช้งานเว็บบอร์ด ::
กรุณากรอกอีเมล์จริงในการสมัคร และรับอีเมล์ยืนยันเพื่อใช้งานในบอร์ด
ถ้าไม่พบเมล์ลองดูที่ถังขยะ..!!


Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: คพ. จัดอบรม อปท.ทำแผนลดและขจัดมลพิษ ฯ  (อ่าน 278 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กรมควบคุมมลพิษ

  • บุคคลทั่วไป
คพ. จัดอบรม อปท.ทำแผนลดและขจัดมลพิษ ฯ
« เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2553, 10:20:50 น. »
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้ อปท.ที่อยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จัดทำแผนลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดและมีความเหมาะสมกับพื้นที่


ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำนั้น ต้องดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนินมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ จัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน ประเภท และขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้ทำการสำรวจ และศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ


คพ. กำหนดเป้าหมายจัดอบรม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อว้นที่ 26 - 27 มกราคม ที่จังหวัดนครปฐม มี อปท. เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมือง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวม 180 หน่วยงาน  ครั้งที่ 2 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์  ที่กรุงเทพฯ มี อปท.จากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี รวม 164 หน่วยงาน และครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดเป้าหมาย อปท.จำนวน 119 หน่วยงาน 


การฝึกอบรมดังกล่าวจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษฯ และส่งเสริมให้ อปท. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษของพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษสามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษในพื้นที่ได้ หากพื้นที่ของได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็สามารถนำเสนอผลการดำเนินการลดและขจัดมลพิษ ตลอดจนแผนงาน โครงการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษพื้นที่นั้นต่อไป
กรมควบคุมมลพิษ

  • บุคคลทั่วไป
Re: คพ. จัดอบรม อปท.ทำแผนลดและขจัดมลพิษ ฯ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2553, 10:23:27 น. »

               กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้ อปท.ที่อยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จัดทำแผนลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดและมีความเหมาะสมกับพื้นที่

               ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำนั้น ต้องดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนินมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ จัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน ประเภท และขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้ทำการสำรวจ และศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

               คพ. กำหนดเป้าหมายจัดอบรม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อว้นที่ 26 - 27 มกราคม ที่จังหวัดนครปฐม มี อปท. เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมือง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวม 180 หน่วยงาน  ครั้งที่ 2 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์  ที่กรุงเทพฯ มี อปท.จากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี รวม 164 หน่วยงาน และครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดเป้าหมาย อปท.จำนวน 119 หน่วยงาน

               การฝึกอบรมดังกล่าวจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษฯ และส่งเสริมให้ อปท. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษของพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษสามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษในพื้นที่ได้ หากพื้นที่ของได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็สามารถนำเสนอผลการดำเนินการลดและขจัดมลพิษ ตลอดจนแผนงาน โครงการเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษพื้นที่นั้นต่อไป

มานพ

  • บุคคลทั่วไป
Re: คพ. จัดอบรม อปท.ทำแผนลดและขจัดมลพิษ ฯ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2553, 11:35:14 น. »
ขอให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมจริงๆ บ้านเราจะได้เจริญ

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top