Home Webboard ArticlesKnowledges  

Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมทรัพยากรน้ำ เดินหน้าผันน้ำ “ปิง-ยม” สร้างฝาย 3 แห่ง แก้ปัญหาภัยแล้ง  (อ่าน 203 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

okmass1234

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพยากรน้ำ เดินหน้าผันน้ำ “ปิง-ยม” สร้างฝาย 3 แห่ง แก้ปัญหาภัยแล้ง
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งบริเวณลุ่มแม่น้ำยม แถว อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ทางกรมทรัพยากรน้ำ ได้ศึกษาและพัฒนาโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำผันน้ำปิง - ลำน้ำยมขึ้น มาตั้งแต่ปี 2552-2553 ใช้งบก่อสร้าง 52 ล้านบาท ส่วนก่อสร้างฝายน้ำล้น 3 แห่ง คือ ฝายฯ บ้านหนองบัวเขาดิน ฝายฯ บ้านหนองหญ้าไทร และฝายฯ บ้านโนนประดู่ เพื่อทดน้ำและกักเก็บน้ำในคลองพระร่วงไว้ใช้ในฤดูแล้ง คาดว่าน้ำจะผันเข้าระบบได้ประมาณ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
นอกจากนี้ยังได้ขุดลอกคลองสารบบในช่วงที่ตื้นเขิน เพื่อเป็นแนวระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝนให้ไหลลงสู่แม่น้ำยมโดยสะดวก โดยสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 20-25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คาดว่าในช่วงฤดูแล้งจะสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ทำไร่ ทำสวน เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งในพื้นที่โดยรอบคลองพระร่วง 16,900 ไร่ และในช่วงฤดูน้ำหลาก จะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณคลองสารบบ และคลองพระร่วง โดยการเร่งระบายน้ำให้ลดน้อยลง
นายเกษมสันต์ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และใกล้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและเสนอแนวทางที่เหมาะสม การจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและลดปัญหาในการแย่งน้ำ ซึ่งจะมีการตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ มาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำที่ได้จากการก่อสร้างระบบส่งน้ำผันน้ำปิง - ลำน้ำยม โดยการศึกษาฯ มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ในระหว่างการศึกษาจะมีการประชุมพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการน้ำในแนวคลองสารบบและแนวคลองพระร่วงให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ เช่น เรื่องการให้ความรู้ในการปิดเปิดประตูฝายทั้ง 3 แห่ง โดยมีการจัดทำคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้จะมีการกำหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำหรือการแบ่งปันน้ำ เพราะหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมทรัพยากรน้ำจะมีการส่งมอบการใช้งาน และการบำรุงดูแลรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และสามารถส่งจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
นายเกษมสันต์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2553-2554 กรมทรัพยากรน้ำ ได้วางแผนเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ ระบบผันน้ำ อีก 2 โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน พื้นที่            อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย และโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด พื้นที่ อ.ชุมแสง                    จ.นครสวรรค์ อีกด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top