Home Webboard ArticlesKnowledges  

Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวีดีโอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (อ่าน 287 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ bicitmsu

  • Ju
  • *
  • ID : 8796
  • กระทู้: 1
  • เห็นด้วย&ขอบคุณ: 2
โครงการประกวดวีดีโอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ผู้ร่วมประกวด

_          นักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดจำนวนบุคคลต่อกลุ่ม

กำหนดการ

_          เปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 25 กรกฎาคม. 2553

_          ปิดรับผลงานและประกาศผล 9 สิงหาคม 2553

_          พิธีมอบรางวัล สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การรับสมัครโครงงาน

_          สมัครผ่านทางเว็บไซต์ newbielink:http://WWW.DIGITIZED-ISAN.COM/VDOContest/ [nonactive] หรือ newbielink:http://202.28.33.53/vdocontest/ [nonactive] หรือกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

ถ่ายคลิปวีดีโอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน วิถีชีวิตชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที เขียนบรรยายวีดิโอของเนื้อหาในคลิป ประมาณ 3 – 5 บรรทัด พร้อมทั้งสรุปความเข้าใจเกี่ยววีดิโอที่ได้ศึกษามา และอัพโหลดวีดีโอตัวอย่างที่ถ่ายทำเสร็จบางส่วนเข้าระบบของ website newbielink:http://WWW.DIGITIZED-ISAN.COM [nonactive] ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที ไม่จำกัดจำนวนคลิป

การส่งผลงานมบูรณ์


_          รอบที่ 1 ถ่ายทำวีดีโอตัวอย่างบางส่วน
_          รอบที่ 2 ส่งวีดีโอแบบสมบูรณ์

* รายละเอียดการอัพโหลดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผ่านทางเว็บไซต์

 

เกณฑ์การตัดสิน

_          เนื้อเรื่องของวีดีโอ เป็นวีดีโอที่มีหัวข้อที่เกี่ยวกับ

1.ศิลปวัฒนธรรม

2.ประเพณีพื้นบ้าน

3.วิถีชีวิตชาวบ้าน

4.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลพิเศษหากเป็นเรื่องราว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน วิถีชีวิตชาวบ้านและและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหาดูได้ยาก และทรงคุณค่าทางวัฒนะธรรม

 

คณะกรรมการตัดสิน

_         รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ความชำนาญ :  ภูมิปัญญาอีสาน  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ชาติพันธุ์

_         รศ. วิรัตน์ พงษ์ศิริ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.วุฒิชัย วิเชียรไชย  รองคณบดีคณะฝ่ายพัฒนานิสิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.นัฐธริยา เหล่าประชา  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_         อ.สาธิต แสงประดิษฐ์  อาจารย์ประจำสาขาภูมิสารสนเทศ ศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
รางวัล
รางวัลพิเศษ            3 รางวัล    รางวัลละ 5,000 บาท
ชนะเลิศ                    1 รางวัล    รางวัลละ 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1    1 รางวัล    รางวัลละ 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2    1 รางวัล    รางวัลละ 2,000 บาท
ชมเชย                  20 รางวัล    รางวัลละ 500 บาท

หมายเหตุ *หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ WWW.DIGITIZED-ISAN.COM/VDOContest / หรือทางอีเมล์ของท่านที่ทำการสมัครประกวดไว้


Attachments:
File                                                 คำอธิบาย                                                                                            File size        แก้ไขล่าสุด
newbielink:http://202.28.33.53/vdocontest/attachments/001_Poster%20a4%20size%20.rar [nonactive]              โปสเตอร์ (Poster) โครงการประกวดวีดีโอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   978 Kb   07/03/10 12:03
newbielink:http://202.28.33.53/vdocontest/attachments/001_Project.rar [nonactive]             รายละเอียดโครงการ สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ                               11 Kb   07/03/10 12:03 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top