Home Webboard ArticlesKnowledges  

Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการศาสนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา  (อ่าน 176 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

โอเค แมส

  • บุคคลทั่วไป
กรมการศาสนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา

กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ขอเชิญศาสนิกชนทุกศาสนาได้แก่ ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  และศาสนาซิกข์  เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา  ณ  ศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ  ๖๐๐  แห่งทั่วประเทศ  เพื่อพลิกฟื้นบทบาทของศาสนสถาน ให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนดังเช่นอดีต ผ่านกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับประโยชน์ของคนในชุมชน ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม  สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสร้างคนเป็นคนดี  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่เย็นเป็นสุข
สอบถามรายชื่อศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ  ได้ที่สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม โทร.  ๑๗๖๕ 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top