:: JustUsers.net ::

:: Just Never Die ! :: => ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: okmass1 ที่ 23 สิงหาคม 2553, 10:41:04 น.

หัวข้อ: EDUCA 2010 ชวนครูทั่วประเทศประกวดนวัตกรรมการศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: okmass1 ที่ 23 สิงหาคม 2553, 10:41:04 น.
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 6 สถาบัน และสภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 71 สถาบันทั่วประเทศ จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2553
   รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอน เปิดเผยว่า “การจัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าของนวัตกรรมได้นำผลงานไป จดสิทธิบัตร โดยแบ่งประเภทของรางวัลดังนี้ 1. ประเภทสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาจำนวน 1 รางวัล  2.ประเภทเทคนิค และวิธีการทางการศึกษา จำนวน  1 รางวัล 3. สำหรับทุกผลงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผลงานซึ่งเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและภาคเอกชน ได้ส่งผลงานเข้าประกวด หมดเขตการรับสมัครผลงานภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2553
   ซึ่งผลงานการประกวดจะจัดแสดงภายในงาน Educa 2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมฯ ไบเทค บางนา  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-748-7007 ต่อ 126, 137 , 089 191 0771 หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.educa-iclt.com