:: JustUsers.net ::

:: Just Never Die ! :: => ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: okmass1 ที่ 23 สิงหาคม 2553, 10:47:30 น.

หัวข้อ: กรมพลศึกษา แนะงานวิจัยช่วยสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
เริ่มหัวข้อโดย: okmass1 ที่ 23 สิงหาคม 2553, 10:47:30 น.
นายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษาได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา และป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปถึงระดับวัยผู้ใหญ่  โดยสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเล่นกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาควรตระหนักที่จะต้องทราบสมรรถภาพในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกซ้อม เพื่อวางแผนการฝึกได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ทำการวิจัย โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคสนามแบบเฉพาะสำหรับกีฬาฟุตบอล ในการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล
ทั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมการวิจัยจำนวน 89 คน เป็นนักฟุตบอลเยาวชนชาย ที่ลงแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก  ปีการศึกษา 2552 ทดสอบสมรรถภาพด้านความอ่อนตัวด้วยวิธีนั่งก้มตัว ความคล่องแคล่วด้วยวิธี SEMO ความอดทนของระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนด้วยวิธี RAST test และความอดทนของระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนด้วยวิธี Yo-yo Intermittent Recovery Test-Level 1
     ผลการวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลระดับนักเรียน มีการเก็บข้อมูลสมรรถภาพนักกีฬาด้วยตนเองเป็นประจำ โดยนำวิธีการทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะไปใช้กับทีมนักกีฬาที่ดูแลรับผิดชอบ สามารถทดสอบในช่วงเริ่มเก็บตัว          ช่วงฝึกซ้อม 1-2 เดือน และช่วงก่อนการแข่งขัน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับสมรรถภาพของนักกีฬาจากโปรแกรมการฝึกซ้อม ตลอดจนปรับเพิ่มวิธีการฝึกหรือความหนักของการฝึกซ้อม หรือใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมทีม
สถานศึกษาหรือผู้ฝึกสอนที่สนใจผลงานวิจัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา โทร 02-2142578 หรือดูรายละเอียดที่ www.osrd.go.th