Home Webboard ArticlesKnowledges  

Welcome to       :: JustUsers.net ::       การให้ ... คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน       กลับมารับใช้เพื่อนๆ เหมือนเดิมตลอดไป....!!    

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชีและเจ้าที่บริหารงานสำนักงาน  (อ่าน 298 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี

  • บุคคลทั่วไป

ประกาศรับสมัครงาน
          สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี เป็นองค์กรภาคประชาชนที่สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  มีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู การศึกษาวิจัย  การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สมาคมฯ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2  อัตรา ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1.เจ้าหน้าที่การเงิน / บัญชี  จำนวน 1  อัตรา     โดยมีคุณสมบัติดังนี้
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และทักษะ ด้านการเงินและบัญชี
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น  Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel,  ฯลฯ
มีความสนใจในการทำงานด้านพัฒนาชนบท โดยเฉพาะกับชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน  จำนวน 1  อัตรา     
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น  Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, ฯลฯ
มีความรู้และทักษะด้านการบริหารงานสำนักงานและระบบงานเอกสาร
มีความสนใจในการทำงานด้านพัฒนาชนบท โดยเฉพาะกับชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี

วิธีการสมัคร
ให้เขียนจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ฯลฯ พร้อม
แนบรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
การรับสมัคร : ส่งเอกสารสมัครงานทางไปรษณีย์เท่านั้นภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ได้ที่
 
               สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
               ตู้ปณ.9  ปณจ. ปัตตานี
                อ.เมือง  จ.ปัตตานี   94000

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-7333-3990 (ในวันและเวลาราชการ)


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                           
Back to top