<< วิธี Backup - Restore MSN Emoticons >>
เขียนโดย คุณ Paranoїd @ PZecret
 


วิธี Backup - Restore MSN Emoticons

Backup - Restore Custom Emoticons, Backgrounds, Display Pictures and Winks
Start > Run > พิมพ์ %appdata%
จะเปิดหน้าต่างใหม่ C:\Documents and Settings\username\Application Data
ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Microsoft
ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ MSN Messenger
จะพบ 2โฟลเดอร์ปรากฏอยู่ตามภาพ ลองดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์แรกครับ
จะพบกับโฟลเดอร์ของ Custom Emoticons, Backgrounds, Display Pictures and Winks
คราวนี้ก็เลือก copy ตามความต้องการครับ จะเฉพาะไฟล์หรือทั้งโฟลเดอร์แล้วแต่ถนัด
และเมื่อมีการติดตั้ง MSN ใหม่คราวใด ก็เพียงนำไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ copy ไว้
นำมาใส่ในที่ๆเดิมคือ C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\ MSN Messenger...
เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ..Enjoy ..!
 
30 ธันวาคม 2006