<< การปิดการทำงานของบริการ หรือ services ที่ไม่จำเป็นในวินโดวส์ XP >>
เขียนโดย คุณ Paranoїd @ PZecret
 
การปิดการทำงานของบริการ หรือ services ที่ไม่จำเป็นในวินโดวส์ XP ..

Original Post โดย ... คุณแจ่มใส

ตัวอย่างนี้จะแสดงการปิดการทำงานของบริการที่ชื่อ Messenger ซึ่งเป็นเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้ส่งข้อความ popup ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
โดยบริการนี้เองที่ถูก Spammer ส่งโฆษณาต่างๆ เข้ามาในเครื่อง ดังนั้นจึงต้องปิดการทำงานของบริการนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Start > Run ที่หน้าต่าง  Run พิมพ์คำสั่ง  services.msc แล้วคลิก  OK  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม  Services2. คลิกเม้าส์ขวาที่ชื่อบริการที่ต้องการจะปิดการทำงาน ในที่นี้คลิกที่  Messenger เลือกคำสั่ง   Stop3. คลิกเม้าส์ขวาที่ชื่อบริการที่ต้องการจะปิดการทำงานอีกครั้ง เลือกคำสั่ง  Properties  จะปรากฏหน้าต่าง  Properties ของบริการนั้น4. คลิกที่แท็บ  General ในส่วนของ  Startup type เลือก  Disabled คลิกปุ่ม  OK  เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่าง  Properties5. ปิดหน้าต่างโปรแกรม  Services6. ทำการ  Restart เครื่องเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลง ให้สังเกตุความเร็วในการ  Boot เครื่อง


ปิดบริการ หรือ  services ที่ไม่จำเป็น ..

Service เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะเปิดทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่เครื่องกำลังทำงาน  ระบบปฏิบัติการ  Windows  มีบริการต่างๆ มากมายที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง  โดยกำหนดให้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของระบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  Visual Support  และการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก  เช่น  บริการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ (Printer)  เป็นประเภทหนึ่งของการบริการที่  Windows  จัดเตรียมไว้ให้  แต่ละบริการที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังจะยึดครองทรัพยากรของเครื่อง  เช่น  Memory  และ  CPU  เวลาที่ทำการ  Boot  ระบบปฏิบัติการบริการเหล่านี้จะถูกโหลดด้วย  ทำให้เครื่องทำงานช้าลง  โดยส่วนมากแล้วจะมีเกือบ 20 บริการที่ถูกบันทึกให้โหลดในขณะ Startup  การบริการเหล่านี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ  ดังนั้นจึงต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับบริการต่างๆ ว่ามีการทำงานอย่างไร  เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถปิดการทำงานของบริการต่างๆ ได้  โดยบริการที่  Windows XP  ใช้มีดังนี้


Automatic Updates
ใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทแบบอัตโนมัติ  ซึ่งการปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ 
แต่บริการนี้จะใช้อัพเดทข้อมูลเป็นประจำ  ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้


Background Intelligent
เป็นบริการที่ใช้ถ่ายโอนข้อมูลอยู่เบื้องหลัง  ซึ่งการปิดการทำงานของบริการนี้  จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ
แต่จะทำให้บริการอื่นๆ เสียหายได้  เช่น  Automatic Updates  ดังนั้นจึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


Com+Event System
เป็นการควบคุมเหตุการณ์พื้นฐานของระบบที่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  เช่น  log on and log off


Computer Browser
เก็บ Track  ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่บนระบบเครือข่าย  โดยแสดงรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเปิด   Workgroup  My Network Places  การปิดบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ  สามารถปิดการทำงานได้ถ้าไม่มีการเปิดใช้ระบบเครือข่าย


Cryptographic Services
เป็นการจัดการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของระบบ  โดยจะรวบรวมใบรับรองของไฟล์เป็นฐานข้อมูลไว้  เพื่อใช้ตรวจสอบกับไฟล์ที่นำมาติดตั้งว่ามีความถูกต้องหรือไม่  การปิดทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ  แต่บริการนี้จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมที่สามารถเข้ากันได้กับ Microsoft  ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ปิดการทำงาน เพราะจะทำให้ไม่มีการอัพเดท  Windows  และไม่สามารถติดตั้งอัพเดทใหม่ๆ ของโปรแกรมต่างๆ ได้


DCOM Server Process Launcher
เป็นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นของบริการอื่นๆ  การบริการอื่นๆ ที่เปิดทำงานจะเรียกใช้บริการนี้  ดังนั้นจึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


DHCP Client
จัดเตรียมการแจกจ่าย  IP address  ให้กับเครื่องต่างๆ แบบ  Dynamic 
ถ้าปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ 
แต่บริการนี้จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งค่า IP address  ให้เป็นแบบ  Manual


Distributed Link Tracking Client
เก็บ  Track  ของการลิงค์ไฟล์บน  NTFS  บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง หรือผ่านระบบเครือข่าย 
บริการนี้สามารถปิดการทำงานได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


DNS Client
เป็นการตั้งชื่อโดเมนใน  IP Address  ถ้าปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ  แต่จะไม่สามารถเปิดการใช้งาน  Internet  ได้


Error Reporting Service
เป็นบริการที่ยอมให้ผู้ใช้รายงานความล้มเหลวของโปรแกรมโดยตรง  และส่งให้  Microsoft  แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจาก  Software  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Event Log
เป็นบริการที่ยอมให้แสดงข้อความเหตุการณ์  สามารถบันทึกและเรียกดูได้โดยใช้  Event Viewer 
บริการนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบ  จึงไม่สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้


Fast User Switching Compatibility
ผู้ใช้สามารถสลับไปใช้งานในหน้าจอผู้ใช้คนอื่นที่ใช้ระบบเดียวกันได้  โดยไม่ต้อง  Log Off  เครื่อง 
สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้อย่างปลอดภัย  โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Help and Support
เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


HTTP SSL
เป็นการจัดการด้านความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลบน  HTTP  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Indexing Service
เป็นบริการที่ช่วยค้นหาตำแหน่งของข้อมูลใน  Hard Disk  โดยสร้างเป็นฐานข้อมูล  Index  ไว้ 
สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับ  ถ้าไม่มีการค้นหาข้อมูล


IPSEC Service
ให้บริการด้านความปลอดภัยของ  IP  ที่ใช้เชื่อมต่อกับ  IP  ตัวอื่นๆ ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Logical Disk Manager
ค้นหาและตรวจสอบอุปกรณ์  Hardware  ที่เพิ่มเข้ามาใหม่  ถ้าไม่มีการใช้งานส่วนนี้  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Machine Debug Manager
จัดการสนับสนุนโปรแกรมและ  script debug  ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Messenger
เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้ส่งข้อความ  popup  ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย  โดยบริการนี้เองที่ถูก  Spammer  ส่งโฆษณาต่างๆ เข้ามาในเครื่อง  ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้


Network Connections
จัดเตรียมการสนับสนุนการติดต่อระบบเครือข่าย  การปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ  แต่ไม่แนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้


Network Location Awareness (NLA)
จัดเตรียมการบริการให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ  Internet   ร่วมกันได้ 
แต่ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อ Internet  ในลักษณะนี้สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Plug and Play
ยอมให้คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ  บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ  จึงไม่สามารถปิดการทำงานได้


Portable Media Serial Number Service
ใช้ในการค้นหารหัสของอุปกรณ์สื่อภายนอก  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Print Spooler
จัดเตรียมบริการในการ  Print  การปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ 
แต่บริการนี้จำเป็นสำหรับการ  Print  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


Protected Storage
จัดเตรียมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับระบบแฟ้ม  บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ  จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


Remote Procedure Call (RPC)
จัดเตรียมการบริการสำหรับการบริการอื่นๆ  บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ  จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


Remote Registry  (Not included in XP Home)
ยอมให้ระบบ  Registry  ถูกเชื่อมต่อในระยะไกลได้  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Secondary Logon
เป็นบริการเริ่มต้นที่ใช้แสดงรายชื่อผู้ใช้ที่มีหลายคน  บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ  จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


Security Accounts Manager
เป็นฐานข้อมูลของผู้ใช้ภายใน  บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ  จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


Security Center
เป็นการตรวจสอบตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ  โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อการตั้งค่าไม่ปลอดภัย 
ถ้าผู้ใช้ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์  ควรเปิดการทำงานของบริการนี้ไว้  เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี


Server
จัดเตรียมความสามารถในการใช้ไฟล์ข้อมูลและ  Printer  ร่วมกันบนเครือข่าย 
สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้เพราะไม่เป็นอันตรายกับระบบ  ถ้าไม่มีการใช้ไฟล์ร่วมกันบนเครือข่าย


Shell Hardware Detection
ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกแบบอัตโนมัติ  ถ้าไม่มีการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก 
เช่น  External Hard Drive  หรือ  Memory Card  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้


SSDP Discovery Service
เป็นการค้นหา  Universal Plug and Play  ที่ใช้บนระบบเครือข่ายซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


System Restore Service
เก็บ  Track  ของการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ในระบบ  โดยเมื่อต้องการย้อนการทำงานกลับมา ณ จุดใดจุดหนึ่ง  สามารถเรียกใช้บริการนี้ได้  ซึ่งการปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ  แต่ไม่แนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้


Task Scheduler
ยอมให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงตารางเวลาและแก้ไขงานต่างๆ ได้  ถ้าไม่ได้ใช้งาน  Task Scheduler  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


TCP/IP NetBIOS Helper
ยอมให้  NetBIOS  ซึ่งเป็นโปรโตคอลของเครือข่ายทำงานบนโปรโตคอล  TCP/IP  ได้  ถ้าไม่มีการใช้งานโปรโตคอล  NetBIOS  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Terminal services
ยอมให้ผู้ใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้  Remote desktop  การปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ 
แต่จะถูกใช้โดย  Remote Assistance Help Feature  โดยสามารถปิดการทำงานได้  ถ้าไม่มีการใช้  Remote Assistance Feature


Themes
เป็นบริการที่ทำให้  Windows  มีหน้าจอสวยงามขึ้น 
โดยการใช้  Visual styles  ในการปรับให้มีหน้าจอแบบต่างๆ โดยสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


WebClient
เป็นการเพิ่มการสนับสนุนการจัดการไฟล์ฐานข้อมูลบนเว็บให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น WebDev  ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้บริการนี้  ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Windows Audio
จัดเตรียมเสียงเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบปฏิบัติการ  ถ้าไม่ต้องการให้มีเสียง  สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)
ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุกหรือผู้ประสงค์ร้ายที่จะเข้ามาโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยผ่านทางการเชื่อมต่อ  Internet  และจะแพร่ขยายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนระบบเครือข่าย
โดยการปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ  แต่ไม่แนะนำให้ปิดการทำงาน 
นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการติดตั้งโปรแกรม  Firewall  ตัวอื่นๆ ที่สามารถป้องกันการบุกรุกนี้ได้


Windows Image Acquisition (WIA)
ใช้เมื่อได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์เกี่ยวกับรูปภาพ  เช่น  Scanner  หรือกล้อง 
ถ้าไม่มีการใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวกับรูปภาพ สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ


Windows Management Instrumentation
จัดเตรียมคำแนะนำในการใช้ระบบ  ซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ  จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้


Windows Time
เป็นบริการที่ใช้ตั้งเวลาของเครื่องให้ตรงกับเวลาจริง  ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้   ถ้าไม่ต้องการ


Wireless Zero Configuration
แก้ไขอุปกรณ์ไร้สาย  802.11  ถ้าผู้ใช้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย  สามารถปิดการทำงาของบริการนี้ได้


Workstation
ยอมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ  และ  Server  ได้ 
โดยการปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ  แต่จำเป็นต้องใช้เพราะเป็นพื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่าย

Special Thanks: คุณแจ่มใส และคอมไทย... Our best friend!!
 
29 ธันวาคม 20066