<< ความรู้คอมพ์:Autorun.inf >>
เขียนโดย คุณ sak2005
 
autorun.inf เป็นไฟล์คำสั่ง ที่สั่งให้แผ่นCDทำงานอัตโนมัติ โดยการพิมพ์คำสั่งลงบน notepad เสร็จแล้วsave ตั้งชื่อและเปลี่ยนสกุลเป็น .inf
ก็จะได้ไฟล์คำสั่งไว้ใช้งาน เมื่อจะใช้งานก็นำไปเขียนลงแผ่นCD พร้อมกับไฟล์ข้อมูลอื่นๆที่เตรียมไว้


:ตัวอย่าง:คำสั่งและรายละเอียด:

[autorun]
open=จะสั่งเปิดอะไร? ให้ใส่ชื่อและสกุลลงไปตรงนี้(ยกเว้นชื่อFolderให้ใช้คำสั่งถัดไป)
ShellExecute=ใส่ชื่อFolderที่ต้องการให้เปิดตรงนี้\ถ้าต้องการเปิดอะไรเพิ่มอีก ซึ่งที่มีอยู่ในFolderนี้ ก็ให้ระบุชื่อและสกุล ลงไปตรงนี้
Icon=ใส่รูปiconที่เป็นสกุล.icoหรือ.exe(รูปของไฟล์ตัวติดตั้ง) โดยการใส่ชื่อและสกุล ลงไปตรงนี้
Label=ตั้งชื่อให้แผ่นCD โดยการระบุชื่อลงไปตรงนี้หมายเหตุ:คำสั่งไหนไม่ได้ใช้ ก็ตัดออก ไม่ต้องพิมพ์ลงไปทั้งหมด ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้เท่านั้น
ข้อควรจำ:ไฟล์ autorun.inf โดยทั่วไป จะทำงานบนแผ่นCD จุดประสงค์หลัก เพื่อสั่งเปิดแผ่นCDอัตโนมัติ และไฟล์ข้อมูลอื่นๆตามต้องการ


by:sak2005
 
21 เมษายน 2008