<< DVD-Rom อ่านแผ่นไม่ได้?? >>
 

DVD-Rom อ่านแผ่นไม่ได้ มี 2 กรณีครับที่ผมเจอ

1. เกิดจากตัวแผ่น DVD เอง (ทดลองกับเครื่องอื่นดูว่าได้ไหม)
2. เกิดจากตัว WINDOWS หากเกิดจากข้อนี้ให้แก้ไขดังต่อไปนี้ครับ


สำหรับ "Windows 95/98 และ 98SE"

1. ให้เข้าไปที่ Start Menu เลือกคำสั่ง Run
2. ให้พิมพ์คำสั่ง "msconfig"
3. ก็จะเข้าสู่ System Configuration Utility ให้เข้าไปที่แถบ Advanced
4. ให้ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกที่ "Disable UDF File System" จากนั้นก็เลือกตกลง (OK) แล้วทำการ Restart เมื่อกลับเข้าสู่ Windows อีกครั้งก็จะสามารถเล่นแผ่นทั้งหลายที่ไม่สามารถเล่นได้แล้วครับ เห็นไหมไม่ยากเลย


สำหรับ "Windows 2000 และ XP"

1. ให้เข้าไปที่ Start Menu เลือกคำสั่ง Run
2. ให้พิมพ์คำว่า "regedit"
3. เข้าสู่โปรแกรม Registry Editor จากนั้นให้เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Service/Udfs และ
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet002/Service/Udfs
4. ให้ทำการ Rename โดยการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอ UDF ให้กลายเป็นชื่ออื่นซะ
5. ทำการเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามภาพเปลี่ยนเป็น UDF1 ง่ายดีแค่เพิ่มเลขเข้าไป ) เราก็ไปเปลี่ยนชื่อใน HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet002/Service/Udfs กันต่อ ซึ่งก็ทำเหมือนขั้นตอนเดิม จากนั้นทำการ Restart เมื่อกลับเข้าสู่ Windows ก็สามารถเล่นแผ่นต่างๆที่หอบหิ้วมาได้แล้ว


ก็จบลงแล้วสำหรับการแก้ไข UDF ซึ่งสามารถทำได้ทุกเครื่อง ไม่ว่าจะใช้แต่ WinDVD ในการเล่นก็ตาม เพราะช่วยให้การเล่นแผ่นบางแผ่นที่มีปัญหาเล่นได้ดีขึ้น แต่ก็มีผลกระทบเช่นกันสำหรับคนที่ลงโปรแกรมสำหรับเขียนแผ่น CDRW บางโปรแกรม (ย้ำว่าบางโปรแกรม) ดังนั้นหากพบว่าหลังได้แก้ UDF ไปแล้วการเขียนแผ่น CDRW เกิดปัญหาขึ้น ก็ให้ลองกลับมายกเลิกการ Disabe UDFเขียนโดย คุณ maddog_12 / Com-th.net